Skip Navigation
Zaměstnanci

Zaměstnanci


Zaměstnanci: Naše priorita

Naším cílem je stát se žádaným zaměstnavatelem v našem oboru

V udržitelné organizaci je prioritou blaho zaměstnanců – jak profesní, tak osobní. Víme, že pokud budeme klást zaměstnance na první místo, bude to mít přínos pro všechny strany, a proto aktivně propagujeme jejich bezpečnost a ochranu zdraví a pravidelně poskytujeme poutavá školení a příležitosti k rozvoji. Poskytovat našim zaměstnancům to nejlepší a zároveň v nich probouzet to nejlepší nám pomáhají různé iniciativy a nástroje z oblasti lidských zdrojů.

Pěstování etické, diverzifikované a inkluzivní kultury

Dbáme na to, abychom cítili zodpovědnost za dodržování těch nejvyšších etických standardů a budovali kulturu rovných příležitostí, vzájemné důvěry a respektu. Dodržování Německé charty pro diverzitu nám slouží jako vodítko při vytváření pracovního prostředí oproštěného od předsudků a otevřeného vůči všem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: nejvyšší priorita

zaměstnanci TK Elevator

Výtahy jsou nejbezpečnějším dopravním prostředkem na světě. Usilujeme o to, aby byli v bezpečném prostředí i všichni naši zaměstnanci a subdodavatelé. Naším cílem je nulový počet nehod a k dosažení tohoto cíle nám pomáhá celoskupinová politika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rozsáhlá školení a certifikované procesy managementu bezpečnosti. Nehody a téměřnehody se hlásí a podrobně vyšetřují, následně přijímáme nápravná opatření.

Následující směrnice a akce nám pomáhají chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a subdodavatelů.

  • školení k našim 10 globálním pravidlům bezpečnosti
  • interní audity bezpečnostních systémů (SSA).
  • e-learning ke klíčovým tématům bezpečnosti pro všechny zaměstnance
  • školení k povědomí o managementu bezpečnosti
  • rozsáhlý management subdodavatelských aktivit včetně dnů bezpečnosti pro subdodavatele
  • každoroční akce ke dni „Záleží nám na tom“
  • každoroční udílení bezpečnostních ocenění
  • inovace bezpečnosti produktů, mezi které patří třeba naše instalace bez nutnosti použití lešení
  • pracoviště s certifikací OHSAS 18001
  • pasy bezpečnostních školení pro všechny techniky

Aby dobří zaměstnanci podávali ještě lepší výkony

zaměstnanci

Zanícení a dobře proškolení zaměstnanci jsou naším největším aktivem. Právě proto jsme jedinou firmou, která investovala do vytvoření vlastního školicího kampusu zaměřeného na rozvoj pracovníků z oboru výtahů.

Na 12 místech po celém světě poskytují vzdělávací organizace v podobě odnoží našeho globálního kampusu frekventovaná školení, která vychází z potřeb pracovníků a jsou určená pro zapracované zaměstnance i mladé pracovníky z celé společnosti. Konkrétně zaměřené programy umožňují našim zaměstnancům rozvíjet své kompetence pod vedením odborníků a školitelů, kteří jsou z velké části interními pracovníky.