Skip Navigation
קיימות

קיימות


מקדמים קיימות עירונית

קיימות

ב TK Elevator, קיימות משמעה השקעה בפתרונות ניידות חדשניים המתמודדים עם אתגרי העיור תוך הפיכת בניינים וערים למקומות חכמים יותר למחייה. הדבר גם דורש את הפחתת טביעת הרגל התפעולית של החברה, את הגדלת התרומה החברתית שלה והבטחת האיתנות הכלכלית שלה.

פנים רבות לקיימות

פנים רבות לקיימות

מסע הקיימות שלנו מסייע לנו להתחשב בצרכי החברה, הסביבה והעסקים שלנו בכל החלטה שאנו לוקחים. מטרתנו היא להבטיח שכל עובד תורם באופן עקבי לצורך יצירת עתיד בר קיימא לדורות הבאים וזאת באמצעות:

 • שירותים ומוצרים אקולוגיים מתמשכים
 • תהליכי ייצור ומשאבים יעילים
 • יוזמות תפעוליות לחיסכון בחשמל
 • הדרכת עובדים שצופה אל העתיד
 • מעורבות קהילתית חזקה
 • תהליכים וסקרים לשיפור תמידי

כך אנו נשארים בחזית התעשייה, מניעים טכנולוגיות תחבורת נוסעים נקיה ומקדמים קיימות עירונית.

מחויבות לקיימות שלנו

מחויבות לקיימות שלנו

המוצרים שלנו הם חלק מהותי מההתחייבות לקיימות שלנו : לספק פתרונות ניידות מותאמים אישית לשביעות רצונם של הלקוחות ובמיזוג מושלם עם צרכי האנשים והסביבה.

התחייבות זו מניעה לשיפור ולחדשנות תמידיים במוצרים שלנו המתורגמים ל:

 • בינה והפחתה בשימוש בחומרים
 • מוצרים ידידותיים יותר לסביבה
 • צריכת אנרגיה מופחתת בכל המוצרים והשירותים
 • בטיחות אופטימלית בייצור, התקנה ותחזוקה
 • בטיחות משתמש מקסימלית
 • תפעול גמיש

מחויבות הקיימות שלנו משפיעה גם על ההבטחה שלנו ללקוחותינו:

Move Beyond.

עדיפויות לקיימות אצלנן