Skip Navigation
Pracownicy

Pracownicy


Pracownicy: Nasz priorytet

Naszym celem jest zostać najbardziej pożądanym pracodawcą na rynku

Zrównoważona organizacja traktuje dobrobyt pracowników – zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym – jako priorytet Wiemy, że gdy stawiamy pracowników na pierwszym miejscu, wszyscy wygrywają, dlatego aktywnie promujemy bezpieczeństwo i higienę pracy, a także regularnie oferujemy możliwości szkolenia i rozwoju. Liczne inicjatywy i narzędzia w zakresie zasobów ludzkich pozwalają nam zapewnić naszym pracownikom wszystko, co najlepsze, dzięki czemu od nich również otrzymujemy wszystko, co najlepsze.

Wspieranie etycznej, różnorodnej kultury

Staramy się dopilnować przestrzegania najwyższych standardów etycznych i tworzyć kulturę równych szans, wzajemnego zaufania i szacunku. Niemiecka Karta Różnorodności również wytycza kierunek działania w ramach tworzenia miejsca pracy, które jest pozbawione uprzedzeń i otwarte na wszystkich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy: nasz najwyższy priorytet

pracownicy firmy TK Elevator

Windy są najbezpieczniejszą metodą transportu na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy i podwykonawcy, którzy nad nimi pracują, również byli bezpieczni. Nasz cel zerowej liczby wypadków wspiera obowiązująca w całej grupie Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, rozległe szkolenia i certyfikowane procesy zarządzania bezpieczeństwem. Wypadki i sytuacje grożące wypadkiem są kompleksowo zgłaszanie i badane, a następnie wdrażane są działania naprawcze.

Poniższe wytyczne i działania pomagają nam chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców:

  • Szkolenie z zakresu naszych 10 globalnych zasad
  • Wewnętrzne kontrole systemu bezpieczeństwa (SSA)
  • E-learning z zakresu kluczowych tematów bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników
  • Szkolenie z zakresu świadomości bezpieczeństwa dla kierownictwa
  • Kompleksowe działania z zakresu zarządzania podwykonawcami, włączając dni bezpieczeństwa dla podwykonawców
  • Coroczny globalny dzień bezpieczeństwa „We care”
  • Coroczne nagrody za poszanowanie bezpieczeństwa
  • Innowacje z zakresu bezpieczeństwa produktów, takie jak nasza metoda montażu bez użycia rusztowania
  • Obiekty z certyfikacją OHSAS 18001
  • Paszporty szkoleń bezpieczeństwa dla wszystkich techników

Aby dobrzy pracownicy byli jeszcze lepsi

pracownicy

Oddani pracy i dobrze przeszkoleni pracownicy są naszym najważniejszym zasobem. Z tego względu zainwestowaliśmy w stworzenie jedynego na świecie wewnątrzzakładowego kampusu szkoleniowego, który koncentruje się na kształceniu profesjonalistów branży windowej.

W 12 lokalizacjach na całym świecie nasza globalna organizacja edukacyjna, kampus SEED, zapewnia ciągłe, oparte na potrzebach szkolenia dla wykwalifikowanych pracowników i młodych profesjonalistów w obrębie całej firmy. Precyzyjnie ukierunkowane programy umożliwiają naszym pracownikom rozwój kompetencji pod nadzorem ekspertów, głównie szkoleniowców wewnątrzzakładowych.