Skip Navigation
anställda

Anställda


Anställda: vår prioritet

Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

En hållbar organisation prioriterar de anställdas privata ochprofessionella välbefinnande. Vi vet att alla tjänar på att vi sätter våra anställda först, aktivt främjar deras hälsa och säkerhet och ger dem spännande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Vi har flera initiativ och verktyg som hjälper oss att ge det bästa till våra anställda och få dem att prestera på toppen av sina förmågor.

Främjar en etisk och mångkulturell verksamhet

Vi ställer höga etiska krav på oss själva och skapar en kultur som bygger på jämställdhet, ömsesidig tillit och respekt. Vi följer även den tyska mångfaldschartern (Charta der Vielfalt) som hjälper oss att skapa en arbetsplats som är fördomsfri och öppen för alla.

Arbetsskydd och arbetsmiljö: högsta prioritet

anställda thyssenkrupp

Hissar är världen säkraste transportmedel. Vi vill säkerställa att alla anställda och underleverantörer som jobbar med dem också är säkra. Vår målsättning är att inga olyckor ska inträffa och för att uppnå detta har vi en koncernomfattande policy för arbetsskydd och arbetsmiljö, omfattande utbildningar och certifierade säkerhetsstyrningsprocesser. Olyckor och tillbud rapporteras och undersöks noggrant och korrigerande åtgärder vidtas.

Följande riktlinjer och åtgärder hjälper oss att skydda våra anställdas och underleverantörers hälsa och säkerhet:

  • Utbildning om våra 10 globala regler
  • Interna kontroller av säkerhetssystem
  • E-utbildning i viktiga säkerhetsfrågor för alla anställda
  • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet för chefer
  • Omfattande aktiviteter för underleverantörer, inklusive säkerhetsdagar
  • Årlig global säkerhetsdag, ”We care”
  • Årlig prisceremoni för säkerhetsmedvetenhet
  • Innovationer inom produktsäkerhet, t.ex. vår installationsmetod som inte kräver några byggnadsställningar
  • OHSAS 18001-certifierade anläggningar
  • Utbildningslegitimation för säkerhet för alla tekniker
anställda

Gör så att duktiga anställda kan prestera ännu bättre

Vår främsta tillgång är våra engagerade och välutbildade anställda. Därför har vi investerat i ett campus som fokuserar på kompetensutveckling för anställda i hissbranschen, det enda i sitt slag i världen.

Vårt globala SEED-campus finns på 12 platser runt om i världen och tillhandahåller fortlöpande behovsbaserad utbildning för erfarna och nyanställda från alla delar av företaget. Program med specialanpassat innehåll gör att våra anställda kan utveckla sina kompetenser under ledning av våra experter.