Skip Navigation
Partnerek

Partnerek


A fenntartható kapcsolatok elősegítése

Sikerünk nagyrészt a vevőinkkel, beszállítóinkkal és más fontos partnereinkkel kialakított kapcsolataink minőségében rejlik. Kapcsolatainkat a bizalomra, az átláthatóságra, a kölcsönös tiszteletre és a közös előnyökre kívánjuk alapozni.

Vevőink előtérbe helyezése

fenntarthatósági partner

A „Net Promoter Score” (NPS) program 2013. évi elindításával megadtuk eszközt is vettünk a kezünkbe, hogy az iparág leginkább ügyfélközpontú szervezetévé váljunk. Az NPS lehetővé teszi számunkra, hogy partnereink szemével mérjük a teljesítményt. Segít megértenünk, hogy mi a fontos ügyfeleinknek, hogy biztosíthassukazt számukra. Emellett fő teljesítménymutatóként (Key Performance Indicator, KPI) szolgálja az üzleti növekedést.

Az ügyfelek hűsége és elégedettsége kulcsfontosságú vállalatunk tartós sikeréhez. Az NPS révén mindkettőt szisztematikusan és átlátszó módon értékelhetjük. Gyors, szabványosított folyamatot kínál számunkra az ügyfelek minden problémájának besorolásához, elemzéséhez és megoldásához.

Az NPS programot a telephelyi működéstől kezdve a központunkig a szervezet minden pontján alkalmaztuk. A vevői problémákat tulajdonosi szemlélettel, valamint mérési és utánkövetési szándékkal terjesztjük fel a vállalati szintekre, legyen szó bármilyen problémáról a szervezet bármely szintjén.

2016 júniusában 30 000, vevőinkkel közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalónkat képeztünk ki a partnereinknek tett „engineering. tomorrow. together.” ígéretünket támogató magatartásokra vonatkozóan. Az említett magatartások elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy választott partnerré váljunk az iparágban.

Fenntartható beszerzés és készletgazdálkodás

a fenntarthatóság létfontosságú vállalatunk jövőbeli életképessége szempontjából

A TK Elevator vállalatnál tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntarthatóság létfontosságú a vállalatunk jövőbeli életképessége szempontjából. A fenntarthatóság ösztönzi az innovációt és folyamatosan javítja gazdasági, környezetvédelmi és szociális teljesítményünk. Ez a sikeres beszerzéshez és a készletgazdálkodáshoz is elengedhetetlen.

Tudjuk, hogy azokban az országokban, amelyekben működünk, tetteink hatással vannak a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra,. Az A TK Elevator Beszállítói Magatartási Kódexe a fenntarthatósággal és a megfelelőséggel, valamint a beszállítóink által követendő szabványokkal kapcsolatos meglátásainkat ismerteti.

Minden beszerzési tevékenységünk során számításba vesszük a gazdasági, műszaki, szociális, környezetvédelmi, valamint a folyamatokat érintő kritériumokat. Elvárjuk, hogy beszállítóink üzleti tevékenységei teljes mértékben megfeleljenek a vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeknek és szabályozásoknak, az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt elveknek, valamint azoknak a követelményeknek és szabványoknak, amelyeket a Beszállítói Magatartási Kódex rögzít.

Törődünk munkavállalóink és partnereink biztonságával

a fenntarthatóság létfontosságú vállalatunk jövőbeli életképessége szempontjából

A biztonság a legfontosabb – saját munkavállalóinké és a velünk dolgozó valamennyi partnerünké egyaránt. Ezért elvárjuk, hogy a biztonsági követelményeinket minden olyan személy betartsa, aki üzemeinkben vagy munkaterületeinken dolgozik.

A helyi utasítások mellett összeállítottunk 10 alapvető biztonsági szabályt, amelyet a világ minden részén be kell tartani.

Egyetlen munka sem olyan fontos vagy sürgős, hogy ne lehetne biztonságos módon elvégezni!

Biztonsági szabályainkat itt töltheti le.