Skip Navigation

Lépjen kapcsolatba velünk

TK Elevator Eastern Europe GmbH

Magyarországi Fióktelepe
1044 Budapest, Ezred utca 2

Telephone: +36 1 239 5915

E-mail: budapest-office.tkehu@tkelevator.com

‹‹‹

Kérjen ingyenes ajánlatot

Kérjen ingyenes ajánlatot

This field is required

Melyik termékünk érdekli Önt?

Felvonók
Mozgólépcsők
Mozgójárdák
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Megismertem és tudomásul vettem az adatvédelemre vonatkozó jogi előírásokat.

‹‹‹

24 órás szerviz - Segítségre van szüksége?

24 órás szerviz - Segítségre van szüksége?

Szervizközpont: 3612395915

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Megismertem és tudomásul vettem az adatvédelemre vonatkozó jogi előírásokat.

Kérjen ingyenes ajánlatot

Nagyon szépen köszönjük üzenetét! A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

24 órás szerviz - Segítségre van szüksége?

Nagyon szépen köszönjük üzenetét! A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kérjen ingyenes ajánlatot

Hiba történt, sajnos nem tudjuk elküldeni az üzenetet.

24 órás szerviz - Segítségre van szüksége?

Hiba történt, sajnos nem tudjuk elküldeni az üzenetet.

Adatvédelmi tájékoztató

1. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

A weboldalunk használata során személyes adatok gyűjtésére került sor, melyeket a GDPR és egyéb adatvédelemre vonatkozó törvény és szabályozás szigorú követelményeinek megfelelően kezelünk.

A következőkben részletesen tájékoztatjuk a személyes adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról.

2. Felelős és adatvédelmi tisztségviselő

 • 2.1. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának felelőse:

  TK Elevator Eastern Europe GmbH
  Zetschegasse 11
  1230 Bécs
  Ausztria

  E-mail: info@tkelevator.com
 • 2.2. Adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen éri el:

  TK Elevator GmbH
  E-Plus-Strasse 1
  40472 Düsseldorf
  Németország

  E-mail: dpo@tkelevator.com

3. Az adatvédelmi nyilatkozat hatóköre és módosításai.

 • 3.1. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a weboldalunk használatára vonatkozik. Nem érvényes más szolgáltatók weboldalaira, melyekre hivatkozunk. Harmadik feleknek a weboldalunkhoz nem kapcsolódó nyilatkozataiért és irányelveiért nem vállalunk semmilyen felelősséget.
 • 3.2. Fenntartjuk a jogot, hogy a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének jövőbeli változásainak megfelelően időről időre módosítsuk ezeket az adatvédelmi szabályokat.


4. Milyen típusú adatokat használunk és hogyan jutunk hozzájuk?

A weboldalunkon használt személyes adatok az alábbi forrásokból érkezhetnek:

 • 4.1. Az Ön eszközéről, amikor meglátogatja weboldalunkat, webszerverünk alapértelmezés szerint elmenti az Internet Protocol (IP) címet (egy számot, amelyet az internet használatakor automatikusan hozzárendelnek egy számítógéphez), a webhelyet, amelyről Ön a weboldalunkra lép, a tőlünk származó fájlokat, a látogatás dátumát és a böngészőjére vonatkozó általános információkat (verzió és típus).
 • 4.2. Közvetlenül Öntől, amikor kitölt egy kapcsolatfelvételi űrlapot vagy regisztrál, hogy személyre szabott szolgáltatásokat kapjon. Ezekben az esetekben tájékoztatjuk Önt a tervezett felhasználásról, és ha szükséges, hozzájárulását kérjük.
 • 4.3. A sütikből, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, a süti azonosítói az Ön eszközei által megadott online azonosítókhoz kapcsolódnak. Ezekben az esetekben tájékoztatjuk Önt a tervezett felhasználásról, és ha szükséges, hozzájárulását kérjük, hogy a sütiket a gépére telepíthessük. További információkért látogasson el a Sütikre vonatkozó szabályzatunkhoz.


5. Milyen céllal és milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

Személyes adat az alábbi céllal kerülhet feldolgozásra:

 • 5.1. Biztonság.
  Az Ön eszközéről gyűjtött információkat (lásd a 4.1. pont) a webszerver stabilitásának és biztonságának biztosítása, valamint weboldalunk Ön számára történő megjelenítése érdekében dolgozzuk fel (pl. telefon, laptop, stb). Ezeket az adatokat csak statisztikai céllal anonim formában lehet elemezni.

  • 5.1.1. Az adatkezelés jogalapja:
   z adatfeldolgozás a TK Elevator jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban. GDPR 32. cikk (1) bekezdése) és a GDPR (47) preambulum bekezdése alapján.

 • 5.2. Termék vagy szolgáltatás iránti érdeklődés.
  Amikor Ön a kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy a weboldalunkon megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép velünk, személyes adatait a megkereséseinek megválaszolása és kérésének teljesítése érdekében kezeljük, beleértve azt is, hogy szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot. A feldolgozott személyes adatok azok, amelyeket Ön megad nekünk, és/vagy amelyeket a kapcsolatfelvételi űrlapokon kitölt: pl. keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, stb.

  • 5.2.1. Az adatkezelés jogalapja:
   Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk (Art. 6 (1) (b) GDPR).
  • 5.2.2. Adatmegőrzés:
   Az adatokat addig őrizzük, amíg az Ön kérésének teljesítéséhez szükség van rájuk, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított három (3) hónapig.

 • 5.3. Média.
  Ha sajtóinformációkért kapcsolatba lép az Ön országának/régiójának szóvivőjével, személyes adatait a kérés megválaszolása érdekében dolgozzuk fel. A feldolgozott személyes adatok azok, amelyeket Ön önkéntesen megad a szóvivőnek, beleértve a keresztnevét, vezetéknevét és e-mail címét.

  • 5.3.1. Az adatkezelés jogalapja:
   Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. (Art. 6 (1) (a) GDPR).
  • 5.3.2. Adatmegőrzés:
   Az információkat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük.

 • 5.4. Panaszok.
  Ha valamelyik termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban panaszt tesz, az Ön személyes adatait az Ön panaszának megválaszolása és kezelése érdekében dolgozzuk fel. Ezek azok az adatok, amelyeket Ön a panasz benyújtásakor megad nekünk: pl. keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, stb.

  • 5.4.1. Az adatkezelés jogalapja:
   Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Art 6 (1) (c) GDPR).
  • 5.4.2. Adatmegőrzés:
   Az adatokat addig tároljuk, amíg a panaszból származó követelés folyamatban van; ennek lezárulása után az adatokat a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, kellően zárolva tároljuk.

 • 5.5. Karrier.
  Ha meglátogatja karrier oldalunkat, és nyitott állásra jelentkezik, vagy csak elküldi pályázatát, személyes adatait feldolgozzuk az adott pozícióval kapcsolatosan és/vagy hogy az Ön tapasztalatának megfelelő állásajánlatot találjunk. A feldolgozott személyes adatok azok, amelyek megad, pl. keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, szakmai tapasztalat, fizetési elvárás, stb.

  • 5.5.1. Az adatkezelés jogalapja:
   Konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele. (Art. 6 (1) (b) GDPR). Egyéb esetben a feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása (Art. 6 (1) (a) GDPR).
  • 5.5.2. Adatmegőrzés:
   A személyes adatokat az állásajánlatokban és/vagy a karrier oldalon szereplő adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott ideig kezeljük. Megpályázott pozíció megjelölés nélkül beérkező jelentkezések adatait két (2) év elteltével töröljük.

 • 5.6. Bejelentések.
  A bejelentés benyújtásakor megadott személyes adatokat (név, elérhetőség, bejelentett tények stb.) a bejelentés feldolgozásához használjuk fel (beleértve az eset kivizsgálását és az azt követő vizsgálatot, valamint szükség esetén a hatóságok felé történő jelentéstételt).

  • 5.6.1. Az adatkezelés jogalapja:
   Közérdekű feladat végrehajtása (Art.6 (1) (e) GDPR és jogi kötelezettség (Art. 6 (1) (c) GDPR).
  • 5.6.2. Adatmegőrzés:
   Az Ön által az incidensről szóló bejelentés benyújtásakor megadott információkat addig tároljuk, amíg megállapításra nem kerül, hogy szükség van-e az állítólagos tények kivizsgálására. Ha megállapítást nyer, hogy nem szükséges vizsgálatot indítani, az információkat a jogi előírásoknak való megfeleléshez szükséges ideig tároljuk. Ha megállapítást nyer, hogy vizsgálatot kell indítani, az információkat a vizsgálat lefolytatásához, az intézkedések végrehajtásához és szükség esetén a következetes büntetőeljárás lefolytatásához szükséges ideig tároljuk.

Weboldalunk használatával kapcsolatban nem kerül sor olyan automatizált egyedi döntéshozatali folyamatra, melynek joghatásai lehetnek Önre nézve, vagy jelentősen befolyásolhatják Önt.

6. Ki látja az Ön adatait?

 • 6.1. Hacsak jogi előírás nem követeli meg a nyilvánosságrahozatalt, a weboldalunkon feldolgozott adatokat cégünkön belül csak azok a személyek és részlegek (pl. toborzási osztály, értékesítési osztály, marketing osztály stb.) láthatják, akiknek a fent említett célokból szükségük van rájuk.
 • 6.2. Vállalatcsoportunkon belül az Ön adatainak egy részét a vállalatcsoporton belül meghatározott helyszínekre (vállalati/üzletági/csoportvállalatok) továbbítjuk, ha azok központosított adatfeldolgozási feladatokat látnak el a vállalatcsoport kapcsolt vállalatai számára (pl. központosított informatikai alkalmazások). A személyes adatok továbbítása a TK Elevator csoport részére a TK Elevator csoport jogos érdeke alapján történik (GDPR (48) preambulumbekezdés). A TK Elevator csoportnak az EU/EGT-n kívül eső székhelyű vállalkozásai is vannak, ezért az Ön adatai Európán kívülre is továbbíthatók, az ilyen adattovábbításhoz szabványos szerződéses záradékokat fogadtak el (GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pont)
 • 6.3. Emellett részben olyan külső szolgáltatókat veszünk igénybe, akiket az adatvédelmi előírások szerinti adatfeldolgozási megállapodások köteleznek adatvédelmi kötelezettségeik teljesítésére (pl. szerverszolgáltatók a következő területeken: IT-szolgáltatások és infrastruktúra, ügyfélszolgálatok stb.) Egyes szolgáltatók az EU/EGT-n kívül helyezkedhetnek el. Ez az adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, különösen a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A biztosítékot megfelelő garancia nyújtja (pl. a GDPR 46. cikkének (2) bekezdésének c) pontja szerinti általános szerződési feltételek formájában vagy a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat alapján).

7. Milyen adatvédelmi jogokat érvényesíthet?

 • 7.1. A kérdéses személyes adatokkal kapcsolatosan Önnek joga van a tájékoztatáshoz, valamint a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adatok hordozásához, továbbá a GDPR 6 (1) (e) bekezdése alapján történő adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 • 7.2. Amennyiben hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez a GDPR 6 (1) (a) bekezdése vagy a GDPR 9 (2) (a) bekezdése alapján, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy a visszavonás előtti, a hozzájárulásával történt adatkezelés jogszerűségét az befolyásolná.
 • 7.3 Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, küldje pontosan meghatározott kérelmét írásban az adatvédelmi tisztviselőnek (lásd a 2.2. pontban megadott elérhetőségeket).
 • 7.4. Jogában áll panaszt tenni a felügyelő hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság (https://naih.hu).