Skip Navigation

Sustenabilitate
Managementul lanțului de aprovizionare


Atunci când colaborăm cu furnizorii noștri, încrederea și transparența sunt esențiale pentru a reduce riscurile sociale, etice și de mediu din lanțul de aprovizionare.

Ce facem noi

Am stabilit un sistem de audit al sustenabilității și lucrăm îndeaproape cu furnizorii noștri ori de câte ori aceștia doresc să avanseze pe calea sustenabilității.

Codul de conduită al furnizorilor

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să adere la principiile stabilite în Codul de conduită al furnizorilor. Acesta include principiile noastre privind drepturile omului, condițiile de muncă echitabile, protecția mediului, mita și corupția, precum și comportamentul anticoncurențial. De asemenea, le solicită furnizorilor noștri să se concentreze asupra riscurilor legate de climă și să le evite.

 • Luăm în considerare criteriile sociale, etice și de mediu în toate deciziile de achiziție.
 • TK Elevator a lansat o versiune actualizată a Codului de conduită al furnizorilor în 2021.
 • Ne așteptăm ca toți furnizorii noștri să respecte principiile prevăzute în Codul de conduită al furnizorului.

Sistemul de audit al sustenabilității

Efectuăm o evaluare anuală a riscurilor potențiale din lanțul nostru de aprovizionare, în ceea ce privește conformitatea socială, de mediu și etică. Pe baza acestei analize, selectăm furnizorii pentru sistemul nostru de audit de sustenabilitate. În urma rezultatelor acestor audituri, convenim cu furnizorii noștri asupra unui plan de acțiuni corective și monitorizăm implementarea acestuia.

 • Scopul nostru este de a reduce riscurile legate de lanțul de aprovizionare și de a încuraja relațiile continue cu furnizorii noștri prin găsirea de soluții, mai degrabă decât prin încetarea acestor relații.
 • Am efectuat 20 de audituri în 2020/2021 și intenționăm să dublăm acest efort în 2021/2022.

Dialogul cu furnizorii noștri

TK Elevator se angajează într-un dialog continuu cu furnizorii noștri pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a relațiilor noastre și pentru a ne respecta angajamentele de sustenabilitate. Organizăm în mod regulat „zile ale furnizorilor” în cadrul operațiunilor noastre din întreaga lume. Aceste evenimente promovează încrederea și transparența și favorizează o înțelegere comună a priorităților pe măsură ce avansăm.

 • Existența unui dialog continuu și deschis ne va ajuta să ne îndeplinim angajamentele de sustenabilitate.
 • Promovarea încrederii și a transparenței ne ajută să îmbunătățim relațiile și reduce riscurile din lanțul de aprovizionare.
 • Am fost recunoscuți de către CDP ca „Lider al implicării furnizorilor 2021” pentru că am luat măsuri de reducere și măsurare a riscurilor de mediu în cadrul lanțului nostru de aprovizionare.

Angajamentele noastre

 • Monitorizăm respectarea Codului de conduită al furnizorilor noștri prin intermediul sistemului nostru de audit al sustenabilității furnizorilor.
 • Aplicăm o politică de „toleranță zero” în ceea ce privește corupția și încălcările normelor antitrust.
 • Ne propunem să îmbunătățim relațiile și capacitatea noastră de a ne îndeplini angajamentele de sustenabilitate printr-un dialog continuu și deschis cu furnizorii noștri.