Skip Navigation

Sustenabilitate
Guvernare și conformitate


Ne bazăm pe structuri de guvernare solide, inclusiv un sistem de management al conformității, care servesc drept cadru pentru cultura noastră de companie bazată pe valori.

Ce facem noi

Codul nostru de conduită, sistemul nostru de gestionare a conformității și o linie telefonică de alertă, susținute de diverse politici interne, oferă cadrul pentru asigurarea celor mai înalte standarde de etică în afaceri.

Etica în afaceri

Valorile și principiile noastre formează baza pentru modul în care ne desfășurăm activitatea, precum și pentru modul în care interacționăm unii cu alții și cu oamenii cu care facem afaceri. TK Elevator Codul de conduită definește standarde clare pentru modul în care ne comportăm ca angajați individuali și ca societate. Toți angajații noștri sunt obligați să adere la Codul nostru de conduită și beneficiază în mod regulat de cursuri de formare pentru a se familiariza cu acesta.

  • În calitate de semnatar al Pactului global al ONU, susținem cele 10 principii ale acestuia.
  • Am identificat cele mai relevante Obiective de Dezvoltare Durabilă și am subliniat contribuția noastră în broșura noastră ESG.

Conformitate

Conformitatea - un aspect cheie al gestionării riscurilor - este parte integrantă a operațiunilor noastre. Sistemul nostru de management al conformității de ultimă generație se concentrează pe domeniile cheie ale legislației antitrust, prevenirea corupției, combaterea spălării banilor, controlul comerțului exterior și protecția datelor. Echipa noastră globală de conformitate este condusă de un director de conformitate. Mai multe informații despre conformitate la TK Elevator pot fi găsite aici.

  • Sistemul nostru de gestionare a conformității este interconectat cu sistemul de gestionare a riscurilor și cu sistemul de control intern (ICS) al TK Elevator.
  • Ne asigurăm că și conformitatea face parte integrantă din fiecare proces de afaceri relevant.
  • Dispunem de o linie de contact bine pusă la punct, care poate fi accesată prin poștă, telefon, serviciu poștal sau prin contactarea directă a responsabililor noștri de conformitate. Mai multe informații pot fi găsite aici.

Guvernarea sustenabilității

Subiectele legate de sustenabilitate sunt gestionate de Comitetul pentru sustenabilitate/ESG, care include membrii Consiliului de administrație al TK Elevator și directorii generali și directorii executivi ai unităților de afaceri. Acesta este prezidat de directorul general Uday Yadav și stabilește direcția strategică generală a subiectelor legate de sustenabilitate. Comitetul se reunește trimestrial pentru a decide și a urmări deciziile privind strategia și obiectivele de sustenabilitate.

  • Directorul nostru general are responsabilitatea generală pentru subiectele de sustenabilitate, iar un departament central ESG îi raportează direct acestuia.
  • Avem o abordare interfuncțională pentru a stabili direcția strategică pe teme de sustenabilitate pentru întreaga organizație.

Angajamentele noastre

  • Avem o politică de „toleranță zero” pentru corupție și încălcări ale normelor antitrust.
  • TK Elevator este semnatar al Pactului global al ONU, reafirmându-și angajamentul față de principiile sale universale.
  • Încorporăm o cultură a valorilor durabile în cadrul TK Elevator, în care fiabilitatea, onestitatea, credibilitatea și integritatea sunt pietrele de temelie ale acțiunilor noastre.