Skip Navigation

Fenntarthatóság
Irányítás és megfelelés


Erős irányítási struktúrákra építünk, beleértve a megfelelőségirányítási rendszert, amelyek keretet adnak értékalapú vállalati kultúránknak.

Mit teszünk

Magatartási kódexünk, Compliance menedzsment rendszerünk és a bejelentő forródrót, a különböző belső irányelvek által támogatva biztosítják a keretet a legmagasabb szintű üzleti etikai normák betartásához.

Üzleti etika

Értékeink és elveink képezik az alapját annak, hogyan végezzük üzleti tevékenységünket, valamint annak, hogy hogyan lépünk kapcsolatba egymással és azokkal az emberekkel, akikkel üzletet kötünk. A TK Elevator Magatartási kódexe egyértelmű normákat határoz meg arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjünk egyéni munkavállalóként és vállalatként. Minden munkavállalónk köteles betartani a magatartási kódexünket, és rendszeresen részt venni az ezzel kapcsolatos képzéseken.

  • Az ENSZ Globális Megállapodás aláírójaként támogatjuk annak 10 alapelvét.
  • Meghatároztuk a legfontosabb fenntartható fejlődési célokat, és felvázoltuk saját hozzájárulásunkat az ESG brosúránkban.

Megfelelés

A megfelelés – a kockázatkezelés egyik legfontosabb szempontja – szerves részét képezi működésünknek. Korszerű megfelelőségirányítási rendszerünk a trösztellenes jog, a korrupció megelőzése, a pénzmosás elleni küzdelem, a külkereskedelmi ellenőrzés és az adatvédelem kulcsfontosságú területeire összpontosít. Globális megfelelési csapatunkat egy megfelelés-ellenőrzési vezető irányítja. A TK Elevator megfelelőségéről további információk találhatók itt.

  • Megfelelőségirányítási rendszerünk összekapcsolódik a TK Elevator kockázatkezelési rendszerével és a belső ellenőrzési rendszerrel (ICS).
  • Biztosítjuk, hogy a megfelelés minden releváns üzleti folyamat szerves részét képezze.
  • Jól működő bejelentő forródrótunk van e-mailben, telefonon és postai úton, de fel lehet venni a kapcsolatot közvetlenül a megfelelésért (compliance) felelős tisztviselővel is. További információ itt.

Fenntarthatósági irányítás

A fenntarthatósági témákat a fenntarthatósági/ESG-bizottság irányítja, amely a TK Elevator igazgatótanácsának tagjaiból és az üzleti egységek vezérigazgatóiból és operatív igazgatóiból áll. A bizottság elnöke Uday Yadav vezérigazgató, aki meghatározza a fenntarthatósági témák általános stratégiai irányát. A bizottság negyedévente ülésezik, hogy meghozza a fenntarthatósági stratégiával és célokkal kapcsolatos döntéseket, és nyomon kövesse azokat.

  • Vezérigazgatónk általános felelősséggel tartozik a fenntarthatósági témákért, és egy központi ESG osztály közvetlenül neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.
  • Funkciókon átívelő megközelítéssel határozzuk meg a fenntarthatósági témák stratégiai irányát az egész szervezet számára.

Elkötelezettségeink

  • A korrupcióval és a trösztellenes jogsértésekkel szemben „zéró toleranciát“ alkalmazunk.
  • A TK Elevator aláírta az ENSZ Globális Megállapodást, megerősítve ezzel elkötelezettségünket az abban foglalt egyetemes elvek iránt.
  • A fenntartható értékek kultúráját építjük TK Elevatoron belül, amelyben a megbízhatóság, a becsületesség, a hitelesség és a feddhetetlenség a tetteink sarokkövei.