Skip Navigation

TK Elevator


Duurzame producten & diensten


Met onze innovatieve producten gaan we de uitdagingen van de verstedelijking aan met veiligheid en duurzaamheid voor mens en milieu als onze topprioriteiten.

Wat we doen

Wij ontwikkelen producten die bijdragen tot de verkleining van de koolstofvoetafdruk van gebouwen en steden door bestaande infrastructuren te moderniseren en bij te dragen aan een lager energieverbruik.

Efficiëntie

Door zo efficiënt mogelijk met energie en grondstoffen om te gaan, beperken we aanzienlijk de emissies en milieu-impact van onze producten. Bovendien verlagen onze ruimtebesparende oplossingen de totale hoeveelheid koolstof die in gebouwen wordt gebruikt. Een topprioriteit in onze productontwikkeling is het nemen van deze stappen voor de verhoging van duurzaamheid. Dit wordt zichtbaar gemaakt in onze innovatieve producten:

 • Veel van onze liften behalen de hoogste energie-efficiëntieklasse volgens de ISO-norm 25745-2.
 • TK Elevator ontving in 2019 voor het eerst een certificaat voor de hoogste energie-efficiëntieklasse (klasse A+++ volgens ISO 25745-3) voor zijn velino roltrap.
 • MAX Ons innovatieve cloud-gebaseerde onderhoudsplatform helpt de levensduur van onze liften met ongeveer 30% te verlengen.

Meer informatie over onze producten en diensten vindt u hier.

Levenscyclus

Inzicht in de milieuvoetafdruk van de levenscyclus van een lift en kennis van de verschillende manieren waarop onderdelen kunnen worden gerecycled, helpt ons om inzicht te krijgen in de totale milieu-impact van onze producten. Daarnaast kunnen hierdoor onze R&D-processen en uiteindelijk het ontwerp van onze producten, worden geoptimaliseerd. Om de transparantie van onze producten te waarborgen, publiceren we milieuproductverklaringen (EPD's) en maken de resultaten van de levenscyclusanalyses bekend aan het publiek.

 • Op al onze belangrijkste markten hebben we EPD's laten registreren voor een groot aantal van onze liften.
 • Zowel de productiefase stroomopwaarts als de gebruiksfase hebben de grootste invloed op de milieuprestaties van onze producten.
 • Aan het einde van de levensduur van onze producten zijn de stalen onderdelen recycleerbaar, wat een aanzienlijke verbetering van de milieu-impact kan opleveren.
 • Andere stadia van de levenscyclus van onze producten, waaronder vervoer, installatie en service, hebben een minder grote invloed op de milieueffecten.

Productveiligheid

De veiligheid van onze passagiers is van fundamenteel belang voor het succes van onze onderneming. Door toepassing van geavanceerde processen en hulpmiddelen zorgen we voor een optimale veiligheid bij de productie, installatie en onderhoud van onze liften. Productveiligheid is een gezamenlijke inspanning van TK Elevator, de eigenaren van gebouwen, leveranciers van apparatuur, onderaannemers en leveranciers van onderhoudsdiensten.

 • TK Elevator heeft geholpen met de oprichting van het Global Elevator Safety Forum voor het streven naar een veilige industrie zonder dodelijke ongevallen.
 • We hebben onze 10 veiligheidsregels ontwikkeld, die van toepassing zijn op medewerkers en onderaannemers over de hele wereld. Download ze hier.

Groene bouwcertificaten

We helpen onze klanten hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en groene bouwcertificaten te verkrijgen, zoals LEED en BREEAM. Deze zijn ontworpen om de leef- en werkomstandigheden in gebouwen te verbeteren, natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de vastgoedwaarde voor alle belanghebbenden te verhogen, en tegelijk aan strenge duurzaamheidsnormen te voldoen.

 • We bieden producten en oplossingen om te voldoen aan de bouwcertificeringsnormen.
 • Onze deskundigen op het gebied van duurzaam bouwen bieden uitgebreide adviesdiensten.
 • We hebben meer dan 200 geaccrediteerde LEED Green Associates en BREEAM Associate Experts in dienst.

Onze verplichtingen

 • We willen het leven in de stad verbeteren door mensen te helpen zich vlot en veilig te verplaatsen, in en tussen gebouwen.
 • Het is ons doel om gebouwen en steden slim en duurzaam te maken.
 • We bieden energie-efficiënte en milieuvriendelijke producten die de gebruiker maximale veiligheid bieden.
 • We zorgen voor optimale veiligheid bij de productie, de installatie en het onderhoud van onze producten.