Skip Navigation

Neem contact met ons op

TK Elevator Netherlands B.V.
Functionaris voor Gegevensbescherming / Arjen Hess
Fascinatio Boulevard 806-808
2909 VA Capelle aan den IJssel, Nederland

Telefoonnummer kantoor: +31 (0)88 4479 200
E-mail: info.tkenl@tkelevator.com

‹‹‹

Vraag een gratis offerte aan

Vraag een gratis offerte aan

This field is required

In welk product bent u geïnteresseerd?

Liften
Roltrappen
Looppaden
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.

‹‹‹

24/7 Service - Hulp nodig?

24/7 Service - Hulp nodig?

Service centrum: +31 (0)88 4479 200

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.

Vraag een gratis offerte aan

Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

24/7 Service - Hulp nodig?

Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Vraag een gratis offerte aan

Er is iets misgegaan en we kunnen uw bericht niet verzenden.

24/7 Service - Hulp nodig?

Er is iets misgegaan en we kunnen uw bericht niet verzenden.

Informatie over gegevensbescherming voor web gebruikers

1. Welke informatie bevat dit document voor u?

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij uw persoonsgegevens, waarbij wij ervoor zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Hieronder willen wij u een gedetailleerd overzicht geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en uw rechten op bescherming van persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de Functionaris Gegevensbescherming?

 • 2.1. De Procesverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  TK Elevator Netherlands B.V.
  Fascinatio Boulevard 806-808
  2909VA Capelle aan den IJssel

  Telefoon 088 4479200
  E-Mail: info.tkenl@tkelevator.com
 • 2.2. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via:

  TK Elevator International Holding B.V.
  DPO / Arjen Hess
  Fascinatio Boulevard 806-808
  2909VA Capelle aan den IJssel

  E-Mail: dpo@tkelevator.com

3. Reikwijdte en wijzigingen van deze privacy verklaring.

 • 3.1. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op het gebruik van onze website. Het is niet van toepassing op de websites van andere dienstverleners waarnaar wij een link aanbieden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verklaringen van derden en richtlijnen van derden. Wij raden u aan om vertrouwd te raken met het privacybeleid en de praktijken van dergelijke derde partijen.
 • 3.2. Wij behouden ons het recht voor om deze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met toekomstige wijzigingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.


4. Welke gegevenscategorieën gebruiken we en waar komen ze vandaan?

De op onze website verwerkte persoonlijke gegevens worden verzameld van de volgende bronnen:

 • 4.1. Van uw computer of ander apparaat, als u onze website bezoekt zullen onze webservers dit opslaan als het standaard Internet Protocol (IP) adres (een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend als hiermee internet wordt gebruikt), de locatie waarvandaan u onze website bezoekt, de bestanden die u bij ons bekijkt, de datum van uw bezoek en algemene informatie over uw browser (versie en type).
 • 4.2. Rechtstreeks van u, wanneer u een contactformulier invult of zich registreert om gepersonaliseerde diensten te ontvangen. In deze gevallen wordt u geïnformeerd over het beoogde gebruik en, indien nodig, het verkrijgen van uw benodigde toestemming.
 • 4.3. Via de cookies, wanneer u onze website bezoekt worden cookies identifiers geassocieerd met uw online identifiers die door uw apparaat worden afgegeven. In deze gevallen wordt u geïnformeerd over het beoogde gebruik en wordt indien nodig uw toestemming gevraagd om cookies op uw apparaat te installeren. Bekijk ons Cookie beleid voor meer informatie.


5. Wat zijn de doeleinden en op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • 5.1. Beveiligingsdoeleinden.
  De informatie die van uw apparaten wordt verzameld (zie punt 4.1) wordt verwerkt om de stabiliteit en veiligheid van de webserver te garanderen en om onze website aan u weer te geven (bijvoorbeeld uw telefoon, laptop of ander apparaat). Deze gegevens mogen uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden worden geanalyseerd.

  • 5.1.1. Rechtmatigheid van de verwerking:
   De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van TKE (Art. 6 (1) (f) AVG in overeenstemming met Art. 32 (1) AVG).

 • 5.2. Product- en service aanvragen.
  Wanneer u contact met ons opneemt via de contactformulieren of via de contactadressen op onze website, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om op uw vragen te reageren en aan uw verzoek te voldoen, en om indien nodig contact met u op te nemen. De verwerkte persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens die u besluit aan ons te verstrekken en/of die worden gevraagd in de contactformulieren: bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mail, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer en inhoud van uw verzoek.

  • 5.2.1. echtmatigheid van de verwerking:
   De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (Art. 6 (1) (b) AVG).
  • 5.2.2. Data retentie:
   De gegevens worden verwerkt zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen en niet langer dan drie (3) maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

 • 5.3. Media.
  Wanneer u contact opneemt met de woordvoerder van uw land/regio voor persinformatie, worden uw persoonsgegevens verwerkt om op uw verzoek te kunnen reageren. De verwerkte persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens die u vrijwillig aan de woordvoerder heeft verstrekt, inclusief voornaam, achternaam en e-mailadres.

  • 5.3.1. Rechtmatigheid van de verwerking:
   De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).
  • 5.3.2. Data retentie:
   De gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

 • 5.4. Klachten.
  Wanneer u een klacht indient met betrekking tot een van onze producten of diensten, worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw klacht te kunnen beantwoorden en behandelen. Het persoonlijke gegevensproces is datgene dat u besluit ons te verstrekken bij het indienen van uw klacht: bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en inhoud van uw klacht.

  • 5.4.1. Rechtmatigheid van de verwerking:
   De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) AVG).
  • 5.4.2. Data retentie:
   De informatie wordt bewaard gedurende de tijd dat de claim in behandeling is. Zodra de claim is afgehandeld, wordt de informatie naar behoren geblokkeerd bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • 5.5. Carrière.
  Wanneer u onze carrièresectie bezoekt om naar een specifieke baan te solliciteren of ons een open sollicitatie te sturen, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt om uw sollicitatie op onze openstaande vacatures te beheren en/of om vacatures te vinden op basis van uw ervaring. De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de persoonsgegevens die u besluit aan ons te verstrekken en/of die u in de vacature hebt aangevraagd: bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mail, straat, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, werkervaring, salarisverwachting, sollicitatiebrief, CV's en alle andere informatie die u besluit bij uw sollicitatie te voegen.

  • 5.5.1. Rechtmatigheid van de verwerking:
   Bij het solliciteren naar een specifieke baanaanbieding is de wettelijke basis voor de verwerking de uitvoering van een contract en/of het ondernemen van stappen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (Art. 6 (1) (b) AVG). Bij het verzenden van ongevraagde sollicitaties is de wettelijke basis voor de verwerking uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).
  • 5.5.2. Data retentie:
   De persoonlijke gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die is vermeld in de gegevensbeschermingsinformatie die is opgenomen in de vacatures en/of het carrièregedeelte. Ongevraagde sollicitaties worden twee (2) jaar nadat u ons uw sollicitatie heeft gestuurd, verwijderd.

 • 5.6. Rapporten.
  De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het indienen van een melding (naam, contactgegevens, gemelde feiten etc.) worden gebruikt voor het afhandelen van de melding (inclusief onderzoek van de zaak en daaropvolgend onderzoek en, indien nodig, rapportage aan de autoriteiten).

  • 5.6.1. Rechtmatigheid van de verwerking:
   Uitvoering van een taak uitgevoerd in het algemeen belang (Art. 6 (1) (e) AVG en wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) AVG)
  • 5.6.2. Data retentie:
   De gegevens die u verstrekt bij het indienen van een incidentmelding worden bewaard zolang als nodig is om te bepalen of er onderzoek naar de vermeende feiten moet worden gedaan. Indien wordt vastgesteld dat het niet nodig is een onderzoek te starten, worden de gegevens bewaard gedurende de periode die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als wordt vastgesteld dat een onderzoek nodig is, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek, het treffen van maatregelen en, indien nodig, voor consistente strafrechtelijke vervolging.

Geautomatiseerde individuele besluitvormingsprocessen die juridische gevolgen voor u kunnen hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk kunnen beïnvloeden, vinden niet plaats in verband met uw gebruik van deze website.

6. Wie ontvangt uw gegevens?

 • 6.1. Tenzij de openbaarmaking verplicht is vanwege wettelijke vereisten, wordt de op onze website verwerkte informatie alleen verwerkt door medewerkers en afdelingen binnen ons bedrijf (zoals Werving & Selectie, Verkoop, Marketing en dergelijke), die deze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden.
 • 6.2. Binnen onze groep bedrijven worden sommige van uw gegevens overgedragen aan specifieke locaties binnen de Groep (centrale eenheden of bedrijven binnen dezelfde divisie) als deze gecentraliseerde dataverwerkingstaken uitvoeren voor de bij de Groep aangesloten bedrijven (zoals gecentraliseerde IT applicaties). De overdracht van persoonsgegevens naar de TK Elevator Groep gebeurt in het kader van gerechtvaardigd belang van de TK Elevator Groep (overweging 48 van de AVG). De TK Elevator Groep heeft ondernemingen buiten de EU/EER, derhalve kan het zijn dat uw gegevens buiten Europa overgedragen worden. Voor een dergelijke overdracht van gegevens zijn standaard contractuele bepalingen overeengekomen (Artikel 46 paragraaf 2 lid c van de AVG).
 • 6.3. In aanvulling hierop maken we deels gebruik van externe dienstverleners die in het kader van de AVG ook verplicht zijn hun verantwoordelijkheid ten aanzien van werking van persoonsgegevens in te vullen (zoals dienstverleners op de volgende gebieden: IT diensten en -infrastructuur, klantenservice, enz.). Sommige dienstverleners kunnen buiten de EU/EER gevestigd zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming, met name door het garanderen van een voldoende beschermingsniveau. De beveiliging wordt geregeld door een passende garantie (zoals in vorm van standaard contractuele bepalingen volgens artikel 46 paragraaf 2 lid c van de AVG of op basis van een adequaatsheidsbesluit volgens artikel 45 van de AVG).

7. Welke rechten op gegevensbescherming kunt u eisen als betrokkene?

 • 7.1. U heeft het recht op informatie over de betreffende persoonlijke gegevens en het recht op rectificatie, vernietiging, beperking van de verwerking en gegevens overdraagbaarheid en, in geval van verwerking in overeenstemming met Art. 6 (1) (e) en (f) AVG, het recht op bezwaar tegen de verwerking.
 • 7.2. Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform Art. 6 (1) (a) AVG of Art. 9 (2) (a) AVG, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
 • 7.3 Als u deze rechten wilt uitoefenen kunt u een schriftelijk verzoek sturen, met een duidelijke uiteenzetting van uw vraag, naar de Functionaris Gegevensbescherming (zie de contact gegevens in punt 2.2).
 • 7.4. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit is Autoriteit Persoonsgegevens

  Hoge Nieuwstraat 8
  P.O. Box 93374
  2509 AJ Den Haag/The Hague.