Skip Navigation

Duurzaamheid


Milieu en klimaat


Onze prioriteiten op weg naar een duurzame toekomst zijn: het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, het stimuleren van energie-efficiëntie en het bereiken van ambitieuze doelstellingen voor koolstofreductie.

Wat we doen

We hebben ambitieuze doelstellingen voor koolstofreductie geformuleerd, het aandeel groene stroom in onze productie-installaties het afgelopen jaar met meer dan 45% verhoogd en de vooruitgang bijgehouden met ons robuuste milieubeheersysteem.

Klimaatbescherming

Wij streven naar de vermindering van de koolstofemissies in de hele waardeketen. Ons wagenpark van meer dan 16.000 voertuigen heeft de grootste impact op onze uitstoot. Daarom concentreren we onze inspanningen op de verkleining van onze koolstofvoetafdruk door het aantal door onze technici afgelegde kilometers te verminderen en ons wagenpark geleidelijk aan om te schakelen naar hybride en volledig elektrische voertuigen.

  • We zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar opgenomen in de geprezen A-lijst van het Carbon Disclosure Project (CDP). Het verslag vindt u hier.
  • Onze doelstelling is om onze directe koolstofemissies (Scope 1) en indirecte emissies door energieaankopen (Scope 2) in 2030 te verminderen met 25% en in 2040 met 50%, op basis van gegevens uit 2019.

Energie-efficiëntie

De belangrijkste focus van ons energiebeheer is het gebruik van 100% groene energie en het stimuleren van onze energie-efficiëntiemaatregelen. Tien van onze productie-installaties in China, India, Brazilië, Nederland, Spanje en Duitsland maken al gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit.

  • We hebben het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in het boekjaar 2020/2021 met meer dan 45% verhoogd.
  • We hebben onze directe emissies (Scope 1) en indirecte emissies van energieaankopen (Scope 2) tegen het einde van het boekjaar 2020/2021 met bijna 20% verminderd ten opzichte van het referentiejaar 2018/2019.

Milieubeheer

Meer dan 85% van onze activiteiten hebben milieubeheersystemen geïmplementeerd in overeenstemming met ISO 14001. Bovendien voldoet het energiebeheer in 75% van onze fabrieken aan de ISO 50001-vereisten.

  • Al onze vestigingen verzamelen op regelmatige basis gegevens over energie- en waterverbruik en afval.
  • We concentreren ons op afvalvermindering en streven naar een productie van nul restafval dat moet worden afgevoerd naar vuilstortplaatsen.
  • We bevorderen de recycling van afval en hergebruik van verpakkingsmaterialen en dragen zo bij aan een circulaire economie.

Onze verplichtingen

  • In 2030 zullen we wereldwijd gebruik maken van 100% hernieuwbare elektriciteit.
  • We hebben ons verplicht om emissiedoelstellingen te behalen voor de hele waardeketen in overeenstemming met het Science Based Target Initiative (SBTi).
  • We streven naar een wereldwijde netto-emissie van nul in uiterlijk 2050.