Skip Navigation

Juridisk informasjon

Et spørsmål om mentalitet

For oss betyr samsvar noe mer enn bare å følge regler og reguleringer. Samsvar er et spørsmål om mentalitet: Pålitelighet, ærlighet, troverdighet og integritet er en del av vårt DNA. Vi vil heller gå glipp av en avtale enn å vinne den ved å bryte reglene.

Et mål – et program

Vårt samsvarsprogram er designet for å identifisere potensiell risiko på et tidlig stadium, slik at man ved behov kan iverksette passende mottiltak. Samsvarsansvarlige over hele verden gir råd, opplæring og informerer de ansatte om rettslige krav. Dette gjør samsvar til en integrert del av enhver forretningsprosess.

Sterke sammen

Samsvarssystemet består av heltidsansatte samsvarsansvarlige på selskaps- og avdelingsnivå. Samsvarsteamet jobber tett sammen med et nettverk av samsvarsledere (normalt finanssjefen i et selskap i gruppen), for å kunne implementere samsvarsprogrammet på hvert nivå i organisasjonen. De er sammen kontaktperoner for ansatte hos TK Elevator, hvor de fremmer etisk adferd og respekt for våre interne retningslinjer for samsvar, samt all relevant lovgivning.

Finn ut mer om vårt samsvarsprogram

Du kan finne våre Etiske retningslinjer (Code of Conduct) her