Skip Navigation

Kontakt oss

TK Elevator Norway AS

Postboks 6877 Rodeløkka

0504 Oslo


+47 21 97 97 00

post.tkeno@tkelevator.com

‹‹‹

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

This field is required

Hvilken type produkter er du interessert i?

Heiser
Rulletrapper
Rullebånd
Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

‹‹‹

24/7 service- Har du behov for hjelp?

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Døgnbemannet servicenummer: 21 97 97 01

Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

24/7 service- Har du behov for hjelp?

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

Vi bygger på robuste styringsstrukturer, inkludert et samsvarshåndteringssystem, som fungerer som et rammeverk for vår verdibaserte bedriftskultur.

Hva vi gjør

Våre etiske retningslinjer, vårt samsvarshåndteringssystem og en varslingshotline, støttet av ulike interne retningslinjer, gir tilsammen rammeverket for å sikre de høyeste standardene innen forretningsetikk.

Forretningsetikk

Våre verdier og prinsipper danner grunnlaget for hvordan vi gjør forretninger så vel som for hvordan vi samhandler med hverandre og menneskene vi gjør forretninger med. TK Elevator Etiske retningslinjer definerer klare standarder for hvordan vi opptrer som individuelle ansatte og som selskap. Alle våre ansatte er pålagt å overholde de etiske retningslinjene våre og mottar regelmessig opplæring for å lære dette.

 • Som underskriver for FNs Global Compact støtter vi de ti prinsippene som denne inneholder.
 • Vi har identifisert de mest relevante bærekraftsmålene og skissert vårt bidrag i ESG-brosjyren vår.

Samsvar

Samsvar – et sentralt aspekt ved risikostyring – er en integrert del av virksomheten vår. Vårt state-of-the-art samsvarshåndteringssystem er fokusert på nøkkelområdene antitrustlovgivning, korrupsjonsforebygging, bekjempelse av hvitvasking, kontroll av utenrikshandel og databeskyttelse. Vårt globale samsvarsteam ledes av en leder for samsvar. Mer informasjon om samsvar hos TK Elevator finner du her.

 • Vårt samsvarhåndteringssystem er sammenkoblet med TK Elevators risikostyringssystem og interne kontrollsystem (ICS).
 • Vi sikrer at samsvar er en integrert del av alle relevante forretningsprosesser.
 • Vi har en veletablert varslingslinje som kan nås via e-post, telefon, post eller ved å kontakte våre samsvarsledere direkte. Du finner mer informasjon her.

Bærekraftsstyring

Bærekraftsspørsmål styres av TK Elevators toppledelsesteam.

 • Våre strategiske beslutninger om bærekraft får oppmerksomhet fra toppledelsen og er tilpasset alle relevante interessenter i organisasjonen.
 • Vi har en sentral avdeling dedikert til bærekraft.
 • Vi har en tverrfunksjonell tilnærming for å fastsette den strategiske retningen for bærekraftspørsmål for hele organisasjonen.

Våre forpliktelser

 • Vi har en «nulltoleranse»-policy for korrupsjon og antitrust-brudd.
 • TK Elevator har undertegnet FNs Global Compact, og bekrefter på nytt vår forpliktelse til dets universelle prinsipper.
 • Vi bygger en bærekraftig verdikultur i TK Elevator der pålitelighet, ærlighet, troverdighet og integritet er hjørnesteinene i handlingene våre.