Skip Navigation

Kontakt oss

TK Elevator Norway AS

Postboks 6877 Rodeløkka

0504 Oslo


+47 21 97 97 00

post.tkeno@tkelevator.com

‹‹‹

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

This field is required

Hvilken type produkter er du interessert i?

Heiser
Rulletrapper
Rullebånd
Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

‹‹‹

24/7 service- Har du behov for hjelp?

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Døgnbemannet servicenummer: 21 97 97 01

Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

24/7 service- Har du behov for hjelp?

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

Kombinerer ny teknologi med utprøvd og testet


Heissystemer består av mange komponenter som kan byttes ut og moderniseres på en svært enkel måte. TK Elevator er din heismoderniseringspartner for alle merker og produsenter.

Mer sikkerhet og komfort, men lavere driftskostnader


Oppgraderinger og moderniseringstiltak gjør heisene sikrere, mer komfortable og reduserer driftskostnadene. Våre heismoderniseringskonsepter tilbyr høy tilgjengelighet og økonomisk effektivitet i like stor grad.

Vi kan matche bærekraft med lønnsomhet


Hver investering i lengre levetid for heisen sparer ikke bare ressurser, men holder også bunnlinjen i sjakk. Levetiden til en person- eller fraktheis kan forlenges med flere tiår.

De fem beste grunnene til heismodernisering

Kombinerer eksisterende verdier med ny teknologi på en fornuftig måte. For oss i TKE er det det vi ser på som vellykket heismodernisering. Målet er å finne en optimal løsning for den eksisterende bygningen og det eksisterende transportsystemet, uansett alder, produsent og type.

Og vi har tilfeldigvis akkurat det rette konseptet.

De fem vanligste grunnene til heismoderniseringer er Safety (sikkerhet), Performance (ytelse), Aesthetics and design (estestikk og design, Comfort (komfort) og Energy efficiency (energieffektivitet) – eller rett og slett: S P A C E. Hvilket aspekt som skal prioriteres, avhenger helt av mobilitetssystemet og dets tekniske tilstand, bygningen og brukerne. Etter en grundig analyse i samarbeid med heimoderniseringskonsulenten fra TKE Elevator, kan målrettede prioriterte tiltak igangsettes fra en eller flere av de fem S P A C E-kategoriene.

Sikkerhet

Heiser er et av de sikreste transportmidlene. Men vi utvikler stadig nye teknologier som gjør heiser tryggere for både passasjerer og vedlikeholdsteknikere. En sammenligning med den nyeste teknologien er vanligvis nødvendig etter de første tiårene med drift. Noen ganger er sikkerhetsrelaterte heisoppdateringer også påkrevd ved lov og forplikter heisoperatører til å gjennomføre moderniseringstiltak.

Typiske tiltak for å forbedre sikkerheten er blant annet: Fornyelse av kontroller, utskifting av kabler, heisdørkonvertering (manuell > automatisk), nødanropssystem med mobil tilkobling, ettermontering av lysgardiner i heisdører

Ytelse

Løftekontroller, drivverk og dører: Dette er de avgjørende faktorene for transportkapasiteten til en heis. For å få passasjerene til destinasjonen raskere og med minimale ventetider, tilbyr moderne heissystemer betydelig flere muligheter for finjustering, samtidig som unødvendige turer reduseres. Når det gjelder utskifting av løftestasjonen, er det sjelden snakk om å øke hastigheten, men snarere mer effektiv bruk av kraften.

Ytelsesforbedrende moderniseringer inkluderer: Fornyelse av stasjonen og frekvensomforminger,fornyelse av kontrolleren, dørdrift.

Estetikk og design

Modernisering av heiskabinen handler mer enn å «bare» å fornye veggkledningen. Et ettermontert speil følelsen av større plass, og konverterer heiskabinlyset til LED. Det «lyser ikke bare opp» heisturen, men sparer også energi underveis. Bygninger med oppdaterte fasiliteter og godt presenterte fellesarealer kan øke eiendomsverdien med opptil 20 %.

En designorientert modernisering inkluderer: Innvendig bekledning i kabinen (standard eller skreddersydd), kontrollpaneler og knapper (også i forbindelse med en ny heiskontroller), gulv (standard eller lokalt levert), LED-belysning, kabinspeil, rekkverk, osv.

Komfort

Moderne heiskomfort betyr en roligere tur, men også jevnere start og presis nivåutjevning (ingen snublefare). Nye armaturer med integrerte signalskjermer gjør turen mer behagelig for brukerne. Med oppgradert heisstyringsteknologi kan både eiere og passasjerer dra nytte av et utvidet utvalg av funksjoner. Sist, men ikke minst: heiskomfort betyr også forbedret tilgjengelighet!

En komfortforbedrende modernisering inkluderer: Frekvensstyrt stasjon, automatiske i stedet for manuelle dører, kontrollpaneler for kabin og landinger med signalinnretninger eller skjermer, utvidede kontrollerfunksjoner som parkeringsstopp, kansellering av anrop, osv.

Energieffektivitet

Du kan spare energi direkte i heisen med en ny stasjon, et bytte til LED-belysning eller en ny kontroller med hvile- eller standby-funksjon. Det finnes også mye å dra nytte av indirekte: en regenerativ drivenhet mater elektrisitet tilbake til nettet, et intelligent ventilasjonssystem for sjakt hindrer at oppvarmet/avkjølt luft slippes ukontrollert ut i sjakten.

En komfortforbedrende modernisering inkluderer: Fornyelse av stasjon og kontroller (med tilsvarende målbare fordeler), energigjenvinning, LED-BELYSNING (førerhus + sjakt), kontrollert sjaktventilasjon (sparer HVAC-energi).

La oss se på følgende: Er heisen din oppdatert?

Å vite når det er på tide å oppgradere mobilitetssystemet, er nøkkelen til å forlenge produktets livssyklus. Hvis du vil ha en virkelighetssjekk som er enkel å utføre, kan kjøre heisen gjennom en virtuell test i vår «MOD Web Special». Ved å sammenligne heisens ytelse med kontrolltegnene til en aldrende heis får du en foreløpig rapport om hva du skal fokusere på og hvor. Etter eget valg sendes den direkte til et TK Elevator-ekspertteam i nærheten av deg.

Klikk gjennom vår nettbaserte spesial for modernisering, og ta kontakt med EN TKE-REPRESENTANT

Hva nå? Heiskomponenter forklart

På det interaktive bildet nedenfor forklares alle komponentene i et heissystem på en forståelig måte, med de viktigste fakta og fordeler ved modernisering av heisen.

Klikk på prikkene ■ for å lære mer om de forskjellige heiskomponentene.

Kontroller
Moderne kontrollere maksimerer sikkerheten samt energi- og driftseffektiviteten.

Hjernen til heisen din. Den behandler alle handlinger fra passasjerer og styrer bevegelsen av kabinen og dørene. Kontrolleren er koblet til alle komponenter og de ulike sikkerhetskretsene i hele systemet.

Maskin-/wire drift

Hjertet av heisen din. En elektrisk motor som «rulle» kablene og dermed flytter førerhuset kabinen.

Frekvensomformer
En ny frekvensomformer som bidrar til å spare energi.

Gir kontinuerlig kontroll over hastighet og akselerasjon, forbedrer passasjerkomforten og reduserer energiforbruket.

Regenerativ drift

Enhet på moderne heiser som fanger opp energien som genereres fra en full kabin som beveger seg nedover, eller en tom lugar som beveger seg oppover og mater den tilbake inn i bygningens elektriske strømnett. Kan ettermonteres under modernisering.

Trekkkraftsystem

Et sett med kabler som overfører bevegelsen til trekkraftstasjonen til kabinen og motvekten mens den støtter den.

Motvekt

Tilpasser kabinvekten og bidrar til å balansere den.

Ledeskinner

T-formede metallprofiler festet til sjakten som styrer kabinen og motvekten.

Sikkerhetsmekanismer

En hastighetsregulator aktiverer en nødbrems i kabinen hvis den overstiger en viss hastighet, noe som sikrer trygg og sikker kjøring. Sikkerhetsutstyret må inspiseres og testes regelmessig.

Buffere

Plassert i sjaktgropen og utformet for å stoppe en nedstigende kabin ved å spre sin kinetiske energi.

Landingsdør

Den første delen av heisdørene som forblir i landingen, festet til landingsveggene. Betjenes automatisk på moderne heiser eller manuelt på eldre modeller.

Betjeningspaneler i kabinen (COP)

Informasjons- og kontrollpanel som inneholder kontrollelementer (knapper, nøkkelbrytere osv.) og informasjonselementer (skjermer, lys og akustiske indikatorer). Oppdatering av COP kan øke tilgjengeligheten og komforten.

Etasjearmaturer

Passasjerer bruker landingsbetjeningspanelet for å ringe opp heisen. Landingsindikatorpanelet viser kjørestatus og -retning. En oppdatering kan øke tilgjengeligheten og passasjerkomforten.

Kabin

Kabinen kombinerer de strukturelle veggene, undergulvet og taket, standardelementer som speil og rekkverk, samt dekorative funksjoner som spesiell belysning og falske tak.

24-timers nødanropssystemer

Sikrer 24-timers nødtilkobling for heispassasjerene og må være i samsvar med alle juridiske krav. Avanserte nødanropssystemer kobles til via mobilnettverk for å sikre tilgjengeligheten og forhindre tilkoblingsfeil.

Kabindør

Komponenten til heisdørene som er festet til og beveger seg med kabinen.

Dørdrift

Elektrisk motor som beveger kabin- og landingsdørene. Oppgradering til en moderne dørstasjon kan øke sikkerheten, ytelsen og påliteligheten.

Heissjakt

Heissjakten er vanligvis laget av betong, murverk eller en metall/glass-konstruksjon. Heisen løftes og senkes i sjakten, og alle akselkomponenter er festet til veggene. I maskinromsfrie heiser er stasjonen også plassert i sjakten (vanligvis i toppen, sjeldnere i gropen).

Maskinrom

I mange tiår var det behov for maskinrom for å huse stasjonen og kontrolleren. I moderne heiser er kompakte stasjoner vanligvis plassert i sjakten. Kontrolleren, som også er mer kompakt, kan plasseres i en landing inne i eller ved siden av dørkarmen. Maskinrommet kan derfor brukes til andre formål etter modernisering.

Trenger heisen din en modernisering? Enten utstyret ditt er fra TK Elevator eller fra et annet selskap (for eksempel Kone, Otis, Schindler osv.). vi jobber med alle typer mobilitetssystemer. Våre lokale avdelinger gir deg gjerne råd om hvilke alternativer du har etter en ikke-bindende systemkontroll.

Ta kontakt med en moderniseringsekspert fra TKE nær deg

Ofte stilte spørsmål om heismodernisering

Hvor lang tid tar det å modernisere en heis?

Avhengig av prosjektomfanget så tar en komponentmodernisering mellom noen dager og noen uker. Mindre ettermonteringer kan ta bare noen timer, mens omfattende oppgraderinger som involverer en ny stasjon og kontroller, krever koordinert planlegging og forhåndsinformasjon til leietakere.

Uansett hvor omfattende de planlagte tiltakene dine kan være, vil våre moderniseringseksperter alltid utarbeide en detaljert installasjonsplan og tilby konsultasjon om ledsagende tiltak for å redusere virkningen av heisen som tas ut av drift.

Hvor mye skitt og støy må jeg forvente under en modernisering?

Heissystemer består av mange tunge og noen ganske tykke komponenter. Men det gode er: nesten alle er plassert bak dører eller gjemt bort i et maskinrom. I motsetning til en ny installasjon eller full utskifting, som vanligvis innebærer mye boring ettersom dørene ikke er montert ennå, kan man forvente svært lite eller ingen dannelse av støv eller ekstremt mye støy utenfor sjakten under en typisk komponentmodernisering.

Nøye planlegging av arbeidsstedet er nøkkelen til en effektiv installasjon som sikrer kortest mulig nedetid for heisen. Vi streber også etter å minimere forstyrrelsen for leietakere, for eksempel ved å definere og deretter utelukkende bruke forhåndsdefinerte ruter og inngangspunkt for å ta materialer inn og ut av heissjakten, maskinrommet og gjennom bygningen.

Hva er forskjellen på heisreparasjon og -modernisering?

Hva man må gjøre når en heis ofte er ute av drift eller ikke fungerer som den skal? Selvfølgelig, reparere den! Bytt ut den ødelagte eller nedslitte delen med en ny, og heisen kan kjøre. Men etter noen tiår i drift, blir dessverre «fiks og kjør»-tilnærmingen komplisert (f.eks. vanskeligheter med innkjøp av utdaterte komponenter) og dyr (f.eks. høyere frekvens av reparasjoner som trengs). Eiere ender opp med mange reparasjonsregninger, men har fortsatt en gammel heis og alle ulemper som følger med den.

Forskjellen mellom reparasjon av komponenter og deres rettidige utførte modernisering er at sistnevnte resulterer i en oppgradering og forlenger livssyklusen til heisen betydelig ved «foryngelse» i stedet for «fortsatt støtte for forlenget levetid». Våre moderniseringseksperter vil alltid varsle deg om nødvendige tiltak, slik at du ikke går glipp av det avgjørende øyeblikket når det er på tide å komme seg ut av reparasjonskapittelet og inn i moderniseringsfasen.

Hvor lenge vil min moderniserte heis vare?

Mest sannsynlig: flere tiår! Uansett om du ga heisen en omfattende oppgradering av de viktigste mekaniske og elektriske komponentene, eller om du valgte å oppgradere trinnvis i henhold til en beregnet plan i løpet av noen år – vil resultatet alltid være en betydelig forlengelse av den totale produktlevetiden ledsaget av forbedringer i sikkerhet, ytelse, design, kjørekvalitet og energieffektivitet.

Hva mer: Du kan forvente langt færre stanser og reparasjoner, noe som gir deg lavere kostnader bortsett fra det vanlige vedlikeholdet, som selvfølgelig fortsatt må utføres på alle heiser, uavhengig av alder eller bruksgrad.