Skip Navigation

Kontakt oss

TK Elevator Norway AS

Postboks 6877 Rodeløkka

0504 Oslo


+47 21 97 97 00

post.tkeno@tkelevator.com

‹‹‹

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

This field is required

Hvilken type produkter er du interessert i?

Heiser
Rulletrapper
Rullebånd
Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

‹‹‹

24/7 service- Har du behov for hjelp?

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Døgnbemannet servicenummer: 21 97 97 01

Please enter a valid zip code
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Jeg aksepterer personvernerklæringen og vilkår for bruk *

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

24/7 service- Har du behov for hjelp?

Tusen takk for at du tok kontakt med oss! Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Ha en riktig fin dag,

Spør oss om et helt uforpliktende tilbud

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

24/7 service- Har du behov for hjelp?

UPS! Noe gikk feil, vi kan dessverre ikke sende meldingen din

Informasjon om databeskyttelse

1. Hvilken informasjon inneholder dette dokumentet for deg?

Når du besøker nettsiden vår, behandler vi dine personlige data. I den forbindelse sørger vi for å overholde kravene i den generelle personvernforordningen (GDPR) og andre gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse.

Nedenfor ønsker vi å gi deg en detaljert oversikt over hvordan vi behandler dine personlige data og dine rettigheter knyttet til persondata.

2. Hvem er ansvarlig for databehandling og hvem er personvernombudet (DPO)?

 • 2.1. Behandlingsansvarlig for databehandlingen er:

  TK Elevator Norway AS
  Brobekkveien 38
  0504 Oslo

  Tel: +47 21 97 97 00
  Email: post.tkeno@tkevelator.com
 • 2.2. Du kan kontakte vår personvernansvarlig på:

  TK Elevator International Holding B.V.
  DPO – Arjen Hess
  Fascinatio Boulevard 806-808
  2909VA Capelle aan den IJssel
  The Netherlands

  Email: dpo@tkelevator.com

3. Omfang og endringer i denne personvernerklæringen.

 • 3.1. Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende for bruken av nettsiden vår. Den gjelder ikke for nettsidene til andre tjenesteleverandører som vi lenker til. Vi tar ikke ansvar for tredjeparts uttalelser og retningslinjer fra tredjeparter. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernregler og praksis hos slike tredjeparter.
 • 3.2. Vi forbeholder oss retten til å endre disse personverns reglene fra tid til annen i samsvar med fremtidige endringer knyttet til innsamling og behandling av personopplysninger.


4. Hvilke datakategorier bruker vi, og hvor kommer de fra?

De personlige dataene som behandles på vår nettside vil bli samlet inn fra følgende kilder:

 • 4.1. Fra enhetene dine, når du besøker nettsiden vår, lagrer våre webservere som standard Internett-protokoll (IP)-adressen (et nummer som automatisk tildeles en datamaskin når internett brukes), nettstedet du får tilgang til vår nettside fra, filene du får tilgang til fra oss, besøksdatoen og generell informasjon om nettleseren din (versjon og type).
 • 4.2. Direkte fra deg, når du fyller ut et kontaktskjema eller registrerer deg for å motta personlige tjenester. I slike tilfeller vil du bli informert om hensikten og eventuelt innhente samtykket ditt.
 • 4.3. Fra informasjonskapslene, når du besøker nettstedet vårt, blir informasjonskapsel identifikatorer assosiert med dine nettidentifikatorer som er gitt av enhetene dine. I disse tilfellene vil du bli informert om den tiltenkte bruken, og hvis nødvendig vil det bli bedt om samtykke for å installere informasjonskapsler på enhetene dine. For mer informasjon, besøk våre informasjonskapsel retningslinjer.


5. Hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag blir dataene dine behandlet?

Personopplysningene kan behandles til følgende formål:

 • 5.1. Sikkerhetsformål.
  Informasjonen som samles inn fra enhetene dine (se punkt 4.1) behandles for å sikre stabiliteten og sikkerheten til webserveren og for å vise nettsiden vår til deg (f.eks. telefonen din, bærbar PC eller annen enhet). Disse dataene kan bare analyseres i anonymisert form for statistiske formål.

  • 5.1.1. Behandlingens lovlighet:
   Behandlingen er nødvendig for formålene med TKEs berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR i samsvar med Art. 32 (1) GDPR).

 • 5.2. Produkt- og tjenesteforespørsler.
  Når du kontakter oss gjennom kontaktskjemaene eller ved å bruke kontaktopplysningene som er oppgitt på nettstedet vårt, behandler vi dine personlige data for å svare på henvendelsen din og oppfylle forespørselen din, inkludert å kontakte deg hvis det er nødvendig. De personlige dataene som behandles, vil være de som du velger å gi oss, og/eller de som blir etterspurt i kontaktskjemaene: for eksempel fornavn, etternavn, e-post, gateadresse, postnummer, by, telefonnummer og innholdet i forespørselen din.

  • 5.2.1. Behandlingens lovlighet:
   Behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR).
  • 5.2.2. Dataoppbevaring:
   Informasjonen vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for å oppfylle din forespørsel og ikke lenger enn tre (3) måneder etter at vi har mottatt din forespørsel.

 • 5.3. Media.
  Når du kontakter talspersonen for ditt land/region for presseinformasjon, vil dine personlige data bli behandlet for å svare på din henvendelse. De personlige dataene som blir behandlet, er de du frivillig har oppgitt til talspersonen, inkludert fornavn, etternavn og e-postadresse.

  • 5.3.1. Behandlingens lovlighet:
   Behandlingen baseres på ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR).
  • 5.3.2. Dataoppbevaring:
   Informasjonen vil bli oppbevart til du trekker tilbake ditt samtykke.

 • 5.4. Klager.
  Når du fremsetter en klage relatert til en av våre produkter eller tjenester, vil dine personlige data bli behandlet for å svare på og håndtere klagen din. De personlige dataene som behandles, vil være de du bestemmer deg for å oppgi når du sender inn klagen din, for eksempel fornavn, etternavn, e-postadresse, gateadresse, postnummer, by, land, telefonnummer og innholdet i klagen din.

  • 5.4.1. Lovlighet av behandlingen:
   Behandlingen baseres på ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR).
  • 5.4.2. Oppbevaring av data:
   Informasjonen vil bli oppbevart i løpet av den tiden kravet er under behandling. Når det er ferdig, vil informasjonen bli lagret forsvarlig blokkert i den nødvendige tiden for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

 • 5.5. Karriere.
  Når du besøker vår karriere seksjon for å søke på en spesifikk jobb eller sende oss en uoppfordret søknad, vil dine personlige data bli behandlet for å administrere søknaden din på våre ledige stillinger og/eller finne jobbtilbud i henhold til din erfaring. De personlige dataene som behandles, vil være de du bestemmer deg for å gi oss og/eller de som etterspørres i jobbtilbudet, f.eks. fornavn, etternavn, e-post, gateadresse, postnummer, by, land, telefonnummer, arbeidserfaring, forventet lønn, søknadsbrev, CV-er og annen informasjon du velger å legge ved i søknaden din.

  • 5.5.1. Lovligheten av behandlingen:
   Når du søker om et spesifikt jobbtilbud, er det rettslige grunnlaget for behandlingen gjennomføringen av en kontrakt og/eller å gjøre tiltak etter din forespørsel før inngåelse av en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR). Når du sender uoppfordrede søknader, er det rettslige grunnlaget for behandlingen ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR).
  • 5.5.2. Oppbevaring av data:
   Personopplysningene vil bli behandlet i løpet av den tiden som er fastsatt i informasjonen om databeskyttelse inkludert i jobbtilbudene og/eller karrieredelen. Uønskede søknader vil bli slettet to (2) år etter at du har sendt oss din søknad.

 • 5.6. Rapporter.
  Personinformasjonen du oppgir når du sender inn en rapport (navn, kontaktopplysninger, rapporterte fakta osv.) vil bli brukt til å behandle rapporten (inkludert etterforskning av saken og eventuell påfølgende etterforskning, samt ved behov varsling til myndighetene).

  • 5.6.1. Lovlighet av behandlingen:
   Ytelse av en oppgave utført i allmennhetens interesse (Art. 6 (1) (e) i GDPR) og rettslig forpliktelse (Art. 6 (1) (c) i GDPR).
  • 5.6.2. Oppbevaring av data:
   Informasjonen du oppgir når du sender inn en hendelsesrapport, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å avgjøre om det er behov for å gjennomføre en etterforskning av de påståtte faktaene. Hvis det blir avgjort at det ikke er nødvendig å starte en etterforskning, vil informasjonen bli oppbevart i den perioden som er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser. Hvis det blir avgjort at en etterforskning er påkrevd, vil informasjonen bli lagret så lenge det er nødvendig for å gjennomføre etterforskningen, implementere tiltak og eventuelt for formål knyttet til strafferettsforfølgelse.

Automatiserte individuelle beslutningsprosesser som kan ha juridiske konsekvenser for deg eller som kan påvirke deg på en lignende måte, finner ikke sted i forbindelse med bruken av denne nettsiden.

6. Hvem mottar dataene dine?

 • 6.1. Med mindre offentliggjøring er pålagt av juridiske krav, vil informasjonen som behandles på vår nettside kun behandles innenfor selskapet av personer og avdelinger (f.eks. rekrutteringsavdeling, salgsavdeling, markedsføringsavdeling, osv.) som trenger den for nevnte formål.
 • 6.2. Innenfor vår gruppe av selskaper blir noen av dine data overført til spesifikke steder innenfor gruppen (selskapets/forretningsområdets/gruppens selskaper) dersom de utfører sentraliserte dataprosesseringsoppgaver for tilknyttede selskaper i gruppen (f.eks. sentraliserte IT-applikasjoner). Overføringen av personopplysninger til TK Elevator Group utføres i henhold til TK Elevator Groups legitime interesse (considerant 48 i GDPR). TK-Elevator gruppen har virksomheter utenfor EU/EØS-området, og derfor kan dine data bli overført utenfor Europa. For slike datatransferer har det blitt vedtatt standard kontrakts klausuler (Artikkel 46 paragraf 2 punkt c i GDPR)."
 • 6.3. I tillegg bruker vi delvis eksterne tjenesteleverandører som er forpliktet gjennom databehandlingsavtaler i samsvar med personvernregler for å oppfylle sine forpliktelser knyttet til databeskyttelse (f.eks. serverleverandører innenfor følgende områder: IT-tjenester og infrastruktur, kundeservice, etc.). Noen tjenesteleverandører kan være lokalisert utenfor EU/EØS. Dette gjøres i samsvar med kravene til databeskyttelse, spesielt sikringen av tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Sikkerheten er sikret gjennom en passende garanti (f.eks. i form av standardkontraktsklausuler i henhold til artikkel 46, avsnitt 2, lit. c i GDPR, eller basert på en adekvatitetsavgjørelse i henhold til artikkel 45 i GDPR).

7. Hvilke rettigheter for databeskyttelse kan du kreve som berørt person?

 • 7.1. Du har rett til informasjon om de aktuelle personopplysningene og rett til retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet, og i tilfelle behandling i samsvar med Artikkel 6 (1) (e) og (f) i GDPR har du rett til å protestere mot behandlingen.
 • 7.2. Så langt du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger i samsvar med Artikkel 6 (1) (a) i personvernforordningen (GDPR), kan du tilbakekalle dette samtykket når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.
 • 7.3 Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, ber vi deg sende en skriftlig forespørsel der du uttrykkelig spesifiserer henvendelsen din til personvernombudet (se kontaktdetaljer i punkt 2.2).
 • 7.4. Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Personvern myndigheten som er ansvarlig for oss er:

  Datatilsynet
  P.O. Box 458 Sentrum
  0150 Oslo

  Tel. +47 22 39 69 00
  Email: postkasse@datatilsynet.no
  Website: https://www.datatilsynet.no.