Skip Navigation

Bæredygtighed
Medarbejdere, sundhed og sikkerhed


Vi sætter sikkerheden i højsædet og skaber en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale.

Hvad vi gør

Vi tilbyder fremragende arbejdsforhold, har tillid til og værdsætter vores medarbejdere, fremmer aktivt fairness og respekt på arbejdspladsen og sikrer, at vores medarbejderes sikkerhed har højeste prioritet.

Mangfoldighed og inklusion

Mangfoldigheden i vores multikulturelle og højt kvalificerede arbejdsstyrke og dens brede vifte af talenter og erfaringer er nøglen til vores virksomheds succes. Vi anerkender værdien af mangfoldighed og den positive indvirkning, den har på et teams kreativitet og innovationsevne. Til støtte for dette og andre initiativer har vi forpligtet os til gradvist at øge antallet af kvinder i ledende stillinger.

 • Vi har gjort vores forpligtelse formel i form af en forpligtelseserklæring til fremmelse af mangfoldighed, lighed og inklusion.
 • Vi sigter mod at øge andelen af kvinder i ledende stillinger fra 20 % til 30 % inden 2025.
 • Mere end 30 nationaliteter arbejder i vores Global Business Support Centre.

Attraktiv arbejdsgiver

Vores succes som markeds- og innovationsleder i elevator- og rulletrappeindustrien er i høj grad baseret på vores medarbejderes engagement og ekspertise. Vi fremmer både deres faglige og personlige udvikling gennem en bred vifte af uddannelses- og udviklingskurser. For at måle vores fremskridt på dette område indførte vi et nyt datasystem i HR i 2021.

 • Vi har et stærkt virksomheds- og brandkoncept som arbejdsgiver, så medarbejdere og kandidater nemt kan identificere sig med vores virksomhed og dens mål og værdier.
 • Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, hvor nuværende og fremtidige generationer nyder at arbejde og skabe deres karriere.

Fairness og respekt

I 2021 underskrev TK Elevator en global rammeaftale (GFA) med koncernens samarbejdsudvalg og den globale fagforening IndustriALL. Denne aftale er afgørende for at sikre menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder på verdensplan. Den beskytter arbejdstagernes interesser på tværs af alle virksomhedens aktiviteter og fastlægger standarder for fagforeningsrettigheder samt sundheds-, sikkerheds- og miljøpraksis og principper for arbejdskvalitet.

Sundhed & sikkerhed

Sikkerhed er en prioritet for virksomheden på alle niveauer. Sikkerhedsbevidsthed fremmes i hele organisationen, og sikkerhedsstandarder er fuldt ud integreret i vores virksomhedskultur og daglige processer. Vi måler vores resultater i forhold til centrale sikkerhedsindikatorer gennem vores OHS-ledelsessystemer.

 • Vi har reduceret vores ulykkesfrekvens (TRC) med ca. 50% i løbet af de sidste fem år.
 • 60% af vores totale arbejdsstyrke er certificeret ved at overholde ISO 45001 og/eller OSHAS 18001.
 • Vi er medstifter af Global Elevator Safety Forum for at opnå en sikker og dødsfaldsfri branche.
 • Vi har udviklet vores 10 sikkerhedsregler, som gælder for medarbejdere og underleverandører i hele verden. Download dem her.

Vores forpligtelser

 • Vi vil øge andelen af kvinder i lederstillinger fra de nuværende 20% til 30% inden 2025.
 • Vi fremmer aktivt repræsentation af minoriteter i arbejdsstyrken.
 • Vi sigter mod at reducere ulykkesfrekvensen pr. million arbejdstimer yderligere med mindst 10% hvert år indtil 2023 (basisår: 2017/2018) efter en vision om "nul ulykker".