Skip Navigation

Bæredygtighed
Miljø & klima


Vi prioriterer at reducere vores miljømæssige fodaftryk, øge energieffektiviteten og nå ambitiøse mål for kulstofreduktion, når vi bevæger os mod en bæredygtig fremtid.

Hvad vi gør

Vi har sat ambitiøse mål for CO2-reduktion, øget andelen af grøn elektricitet med mere end 45 % i løbet af det sidste år, reduceret vores Scope 1 og 2-emissioner hen over de to sidste år, og fulgt udviklingen med vores robuste miljøstyringssystem.

Mål baseret på videnskab

Vores ambitiøse mål for reduktion af vores drivhusgasemissioner er valideret af »Science Based Targets initiative« (SBTi).

 • Vi forpligter os til at reducere Scope 1 og -2-emissioner med 53 % inden 2030 (basisår: 2019). Vi forpligter os endvidere til at reducere Scope 3-emissioner fra brugen af solgte produkter inden 2030 (basisår: 2021).
 • Målene mht. drivhusgasemissionerne fra vores drift (Scope 1 og 2) er i overensstemmelse med at holde den krævede reduktion af den globale opvarmning nede på 1,5 °C, det mest ambitiøse mål sat ved Paris-aftalen. Vores mål mht. emissionerne fra vores værdikæde (Scope 3) er i overensstemmelse med SBTis kriterier for ambitiøse værdikædemål, altså i tråd med den bedste nuværende praksis.

Klimabeskyttelse

Vi sigter mod at reducere vores CO2-emissioner i hele værdikæden. Vores bilpark på mere end 16.000 køretøjer har den største indvirkning på vores emissioner. Vi koncentrerer derfor vores bestræbelser på at reducere vores CO2-fodaftryk ved at reducere vores teknikeres kørsel og ved gradvist at skifte vores flåde ud med hybrid- og rent elektriske køretøjer.

 • Vi blev anerkendt på den anerkendte A-liste af Carbon Disclosure Project (CDP) for tredje år i træk. Rapporten kan findes her.
 • Vi reducerede vores direkte emissioner (Scope 1) og indirekte emissioner fra energikøb (Scope 2) med næsten 20 % ved udgangen af regnskabsåret 2020/21 (basisår 2018/19).

Strømforbrug

Hovedfokus for vores energistyring er brugen af 100 % grøn energi og styrkelse af vores energieffektivitetsforanstaltninger. Ti af vores produktionsanlæg i Kina, Indien, Brasilien, Holland, Spanien og Tyskland bruger allerede 100 % vedvarende elektricitet.

 • Vi har øget andelen af vedvarende elektricitet med mere end 45 % i regnskabsåret 2020/2021.
 • TK Elevator har tilmeldt os RE100 og forpligtet os til udelukkende at bruge vedvarende elektricitet i alle vores globale aktiviteter inden 2030.

Miljøforvaltning

80 % af vores produktionssteder er ISO 14001-godkendte, og over 53 % har opnået ISO 50001-certifikation.

 • På alle vores fabrikker indsamler vi regelmæssigt data om energi- og vandforbrug samt affald.
 • Vi fokuserer på affaldsreduktion og sigter mod at opnå nul deponeringsaffald i vores produktionsfaciliteter.
 • Vores Innovation and Qualification Center (IQC) i Atlanta (Georgia), USA, vores produktionsfacilitet i Middleton (Tennessee), USA, og vores kontor i Zhongshan (Kina) er LEED Gold-certificeret (LEED: »Leadership in Energy and Environmental Design«). Vores elevatorfabrik i Zhongshan (Kina) er LEED Silver-certificeret.

Vores forpligtelser

 • Vi vil bruge 100 % vedvarende elektricitet i alle vores globale aktiviteter i 2030.
 • Det er vores mål at reducere emissionerne fra vores drift (Scope 1 og 2) som krævet for at holde den globale opvarmning nede på 1,5 °C, det mest ambitiøse mål sat i Paris-aftalen, og holde emissionerne fra vores værdikæde (Scope 3) i trit med SBTis kriterier for ambitiøse værdikædemål.
 • Vi sigter mod at nå netto-nul i de globale emissioner senest i 2050.