Skip Navigation

Kontakt os

TK Elevator Denmark A/S

Erhvervsvej 4
2600 Glostrup, Denmark

Telefon: +45 70 13 08 08
E-mail: info.tkedk@tkelevator.com

‹‹‹

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Vi har problemer med vores servere, prøv igen senere

Hvilket produkt er du interesseret i ?

Elevatorer
Rulletrapper
Rullebånd
Angiv dit postnummer og din by.
Vælg din hilsen
Angiv dit navn.
Angiv din e-mailadresse.
Angiv din meddelelse.

Jeg har læst og forstået det juridiske vedrørende databeskyttelse.

‹‹‹

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Service centre: + 45 70 13 08 08

Angiv dit postnummer og din by.
Vælg din hilsen
Angiv dit navn.
Angiv din e-mailadresse.
Angiv din meddelelse.

Jeg har læst og forstået det juridiske vedrørende databeskyttelse.

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Mange tak for din besked. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Mange tak for din besked. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Noget gik galt og vi kan ikke sende din besked.

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Noget gik galt og vi kan ikke sende din besked.

Vi prioriterer at reducere vores miljømæssige fodaftryk, øge energieffektiviteten og nå ambitiøse mål for kulstofreduktion, når vi bevæger os mod en bæredygtig fremtid.

Hvad vi gør

Vi har sat ambitiøse mål for CO2-reduktion, vi var i stand til at øge andelen af grøn elektricitet med 59 % i løbet af det sidste år, vi har reduceret vores Scope 1- og 2-emissioner betydeligt i løbet af de sidste to år og følger fremskridtene med vores robuste miljøledelsessystem.

Mål baseret på videnskab

Vores ambitiøse mål for reduktion af vores drivhusgasemissioner er valideret af »Science Based Targets initiative« (SBTi).

 • Vi forpligter os til at reducere Scope 1 og -2-emissioner med 53 % inden 2030 (basisår: 2019). Vi forpligter os endvidere til at reducere Scope 3-emissioner fra brugen af solgte produkter inden 2030 (basisår: 2021).
 • Målene mht. drivhusgasemissionerne fra vores drift (Scope 1 og 2) er i overensstemmelse med at holde den krævede reduktion af den globale opvarmning nede på 1,5 °C, det mest ambitiøse mål sat ved Paris-aftalen. Vores mål mht. emissionerne fra vores værdikæde (Scope 3) er i overensstemmelse med SBTis kriterier for ambitiøse værdikædemål, altså i tråd med den bedste nuværende praksis.

Klimabeskyttelse

Vi sigter mod at reducere vores CO2-emissioner i hele værdikæden. Vores bilpark på mere end 16.000 køretøjer har den største indvirkning på vores emissioner. Vi koncentrerer derfor vores bestræbelser på at reducere vores CO2-fodaftryk ved at reducere vores teknikeres kørsel og ved gradvist at skifte vores flåde ud med hybrid- og rent elektriske køretøjer.

 • Vi blev anerkendt på den anerkendte A-liste af Carbon Disclosure Project (CDP) for tredje år i træk. Rapporten kan findes her.
 • Vi reducerede vores direkte emissioner (Scope 1) og indirekte emissioner fra energikøb (Scope 2) med 21 % ved udgangen af regnskabsåret 2021/22 (basisår 2018/19).

Strømforbrug

Hovedfokus for vores energistyring er brugen af 100 % grøn energi og styrkelse af vores energieffektivitetsforanstaltninger. 88 % af den elektricitet, der forbruges i vores produktionsanlæg på verdensplan, kommer fra vedvarende energikilder.

 • 59 % af den elektricitet, der forbruges i vores aktiviteter på verdensplan, kommer fra vedvarende energikilder.
 • TK Elevator har tilmeldt os RE100 og forpligtet os til udelukkende at bruge vedvarende elektricitet i alle vores globale aktiviteter inden 2030.

Miljøforvaltning

Pr. 2021/22 var 80 % af vores produktionscentre ISO 14001-certificeret, og vores ISO 50001-certificerede fabrikker tegner sig for 82 % af deres energiforbrug.

 • På alle vores fabrikker indsamler vi regelmæssigt data om energi- og vandforbrug samt affald.
 • Vi fokuserer på affaldsreduktion og sigter mod at opnå nul deponeringsaffald i vores produktionsfaciliteter i 2026.
 • Vores Innovation and Qualification Center (IQC) i Atlanta (Georgia), USA, vores produktionsfacilitet i Middleton (Tennessee), USA, og vores kontor i Zhongshan (Kina) er LEED Gold-certificeret (LEED: »Leadership in Energy and Environmental Design«). Vores elevatorfabrik i Zhongshan (Kina) er LEED Silver-certificeret.

Vores forpligtelser

 • Vi vil bruge 100 % vedvarende elektricitet i alle vores globale aktiviteter i 2030.
 • Det er vores mål at reducere emissionerne fra vores drift (Scope 1 og 2) som krævet for at holde den globale opvarmning nede på 1,5 °C, det mest ambitiøse mål sat i Paris-aftalen, og holde emissionerne fra vores værdikæde (Scope 3) i trit med SBTis kriterier for ambitiøse værdikædemål.
 • Vi sigter mod at nå netto-nul i de globale emissioner senest i 2050.