Skip Navigation

Bæredygtighed
Styring og overholdelse


Vi bygger på robuste styringsstrukturer, herunder et compliance management system, som danner rammen om vores værdibaserede virksomhedskultur.

Hvad vi gør

Vores adfærdskodeks, vores Compliance Management System og en hotline til whistleblowing, der understøttes af forskellige interne politikker, danner rammen for at sikre de højeste standarder inden for forretningsetik.

Virksomhedsetik

Vores værdier og principper danner grundlaget for vores måde at drive forretning på og for vores måde at interagere med hinanden og de mennesker, vi gør forretning med. Vores TK Elevator Adfærdskodeks definerer klare standarder for, hvordan vi opfører os som individuelle medarbejdere og som virksomhed. Alle vores medarbejdere er forpligtet til at overholde vores adfærdskodeks og modtager regelmæssigt kurser for at lære om det.

  • Som underskriver af FN's Global Compact støtter vi de 10 principper.
  • Vi har identificeret de mest relevante mål for bæredygtig udvikling og skitseret vores bidrag i vores ESG-brochure.

Overholdelse

Overholdelse - et centralt aspekt af risikostyring - er en integreret del af vores aktiviteter. Vores topmoderne Compliance Management System fokuserer på nøgleområderne antitrustlovgivning, forebyggelse af korruption, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kontrol med udenrigshandel og databeskyttelse. Vores globale compliance-team ledes af en Chief Compliance Officer. Du kan finde flere oplysninger om Compliance hos TK Elevator her.

  • Vores Compliance Management System er forbundet med TK Elevators risikostyringssystem og det interne kontrolsystem (ICS).
  • Vi sikrer, at overholdelse er en integreret del af alle relevante forretningsprocesser.
  • Vi har en veletableret whistleblowing-hotline, som kan kontaktes via mail, telefon, post eller ved at kontakte vores compliance-ansvarlige direkte. Du kan finde flere oplysninger her.

Bæredygtighed Styring

Bæredygtighedsemnerne styres af Bæredygtigheds-/ESG-udvalget, som består af medlemmer af TK Elevators direktion og CEO'erne og COO'erne for forretningsenhederne. Det ledes af CEO Uday Yadav og fastlægger den overordnede strategiske retning for bæredygtighedsemner. Udvalget mødes hvert kvartal for at træffe og følge op på beslutninger om bæredygtighedsstrategi og -mål.

  • Vores administrerende direktør har det overordnede ansvar for bæredygtighedsspørgsmål med en central ESG-afdeling, der rapporterer direkte til ham.
  • Vi har en tværfaglig tilgang til at fastlægge den strategiske retning for bæredygtighedsemner for hele organisationen.

Vores forpligtelser

  • Vi har en "nultolerancepolitik" over for korruption og overtrædelser af kartelreglerne.
  • TK Elevator har underskrevet FN's Global Compact og bekræfter dermed vores forpligtelse til at overholde de universelle principper.
  • Vi forankrer en bæredygtig værdikultur i TK Elevator, hvor pålidelighed, ærlighed, troværdighed og integritet er hjørnestenene i vores handlinger.