Skip Navigation

Kontakt os

TK Elevator Denmark A/S

Erhvervsvej 4
2600 Glostrup, Denmark

Telefon: +45 70 13 08 08
E-mail: info.tkedk@tkelevator.com

‹‹‹

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Vi har problemer med vores servere, prøv igen senere

Hvilket produkt er du interesseret i ?

Elevatorer
Rulletrapper
Rullebånd
Angiv dit postnummer og din by.
Vælg din hilsen
Angiv dit navn.
Angiv din e-mailadresse.
Angiv din meddelelse.

Jeg har læst og forstået det juridiske vedrørende databeskyttelse.

‹‹‹

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Service centre: + 45 70 13 08 08

Angiv dit postnummer og din by.
Vælg din hilsen
Angiv dit navn.
Angiv din e-mailadresse.
Angiv din meddelelse.

Jeg har læst og forstået det juridiske vedrørende databeskyttelse.

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Mange tak for din besked. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Mange tak for din besked. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Anmod om et gratis uforpligtende tilbud

Noget gik galt og vi kan ikke sende din besked.

24/7 Service - Har du brug for hjælp?

Noget gik galt og vi kan ikke sende din besked.

Indsendelse af en rapport

Som en af de globale markeds- og innovationsledere tilstræber vi hos TK Elevator at handle på en eksemplarisk måde, især i vores forretningsforbindelser. Vi lever op til vores princip "Vær ærlig og gennemsigtig". TK Elevator-medarbejdere og andre tredjeparter, der er berørt af vores handlinger, kan altid give udtryk for deres bekymringer. "Speaking up" er en integreret del af vores kultur og værdsættes altid.

Vi opfordrer dig til at bidrage aktivt til vores compliance-kultur. Det er derfor, vi har skabt pålidelige rapporteringskanaler. De hjælper os med at sikre, at enhver potentiel forseelse kan rapporteres, undersøges grundigt og løses.

TK Elevator Ethics Line er åben for alle medarbejdere, men også for kunder, leverandører, forretningspartnere og andre tredjeparter. Vi garanterer enhver person, der rapporterer hændelser i god tro, den størst mulige beskyttelse af hans/hendes identitet. Under sine undersøgelser vil TK Elevator også bestræbe sig på at beskytte de legitime interesser hos andre personer, der er berørt af en rapport. At påføre en anden person en mistanke kan have alvorlige konsekvenser for denne person. I tilfælde af bevidst og forsætlig falsk rapportering kan dette også have negative konsekvenser for den person, der giver oplysningerne.

Indkomne rapporter gennemgås omhyggeligt og behandles af TK Elevator Compliance Investigation Team. Du kan finde de detaljerede procedureregler for vores klagemekanisme / klageprocedure her.

TK Elevator Ethics Line omfatter følgende rapporteringskanaler:

1. Tilsynsførende, kontaktpersoner i virksomheden eller compliance manager

I tråd med vores forpligtelse til ærlighed og gennemsigtighed, som afspejles i vores fælles TKE-principper, opfordrer vi dig som TK-medarbejder til først at tage dine bekymringer op med din overordnede. Hvis du ikke er en TKE-medarbejder, kan du først henvende dig til din kontaktperson i det respektive koncernselskab. Du kan selvfølgelig også henvende dig direkte til den Compliance Manager, der er ansvarlig for din organisation. Det er normalt den leder, der er ansvarlig for økonomi (f.eks. CFO'en). Hvis du er i tvivl om navnet på din Compliance Manager, bedes du kontakte investigations@tkelevator.com. Du vil få oplyst den korrekte kontaktperson inden for en rimelig tid.

Hos TKE værdsætter og respekterer vi alle, der siger deres mening. Vores ledere og Compliance Managers sikrer, at du bliver hørt, og at de har en åben dør til alle dem, der ønsker at rejse deres bekymringer. Hvis din supervisor, kontaktperson i det respektive koncernselskab og/eller Compliance Manager ikke er i stand til at afhjælpe situationen, vil han eller hun videresende din compliance-relaterede rapport til Compliance Investigations Team eller, hvis din rapport ikke er compliance-relateret, til den ansvarlige anden afdeling, medmindre du modsætter dig videresendelsen.

2. Centrale rapporteringskanaler

Hvis du føler dig mere tryg ved at rapportere dine bekymringer direkte til vores globale Compliance Investigations Team, er du velkommen til at bruge en af følgende rapporteringsmuligheder:

Web-baseret kommunikationsplatform

Vores webbaserede online kommunikationsplatform giver dig mulighed for at indsende rapporter til vores Compliance Investigations Team på Global Business Support Center i Düsseldorf/Tyskland. Det er muligt at uploade relevante dokumenter og holde kontakten via en postkasse, der kun er oprettet til dig. Al kommunikation er fortrolig og beskyttet.

Du kan nå den webbaserede platform via følgende link: https://tke-wb.compliancesolutions.com/

eller ved at scanne QR-koden nedenfor:

E-mail

Du kan sende din rapport til følgende e-mailadresse: investigations@tkelevator.com

Kun vi, Compliance Investigations Team, har adgang til indgående e-mails for at sikre fortrolighed.

Hotline

Hvis du ønsker at indsende en rapport via telefon, kan du ringe til vores hotline (telefonsvarer eller, i USA, operatør) på følgende telefonnummer:

Tysk: + 49 711 95339978
Engelsk (Tyskland): + 49 711 95339979
Engelsk (USA): + 1 (844) 9704154
Kinesisk (Kina): + 86 21 60314571
Engelsk (Japan): + 81 50 58653061
Portugisisk (Brasilien): + 55 11 31817795
Spansk (Columbia): + 57 1 3810670


Post og personlig indsendelse

Hvis du gerne vil indsende din rapport pr. post eller personligt, kan du kontakte vores Compliance Investigations Team direkte:

TK Elevator GmbH
TKE/LCL-CPL-INV
E-Plus-Strasse 1
40472 Duesseldorf

Uanset hvilken rapporteringskanal du vælger, kan du også indsende rapporter anonymt. Hvis du gør det, vil vi dog ikke være i stand til at kontakte dig for yderligere spørgsmål eller give dig feedback vedrørende vores undersøgelse. Vi vil derfor sætte pris på, hvis du efterlader dine kontaktoplysninger.

Compliance Officer

Hvis du arbejder for TK Elevator, kan du også kontakte din Compliance Officer. En detaljeret liste over kontaktpersoner er tilgængelig på intranettet.

Det kan du være sikker på: Alle meddelelser, uanset hvilken rapporteringskanal du vælger, vil blive behandlet med den største fortrolighed.

Rapportering til eksterne parter

Vi beder dig venligst om at kommunikere alle oplysninger via de ovennævnte kanaler, så vi kan undersøge og løse ethvert problem korrekt. Du er selvfølgelig også velkommen til at rapportere til de relevante myndigheder.

Rapportens indhold

Vores TK Elevator Ethics Line kan bruges til at rapportere bekymringer eller potentielle overtrædelser uanset det specifikke spørgsmål, uanset om det drejer sig om vores centrale Compliance-emner som korruption, antitrust, hvidvaskning af penge, handelskontrol og databeskyttelse eller bedrageri eller ethvert andet emne fra vores Code of Conduct.

Tøv heller ikke med at rapportere potentielle sundheds- og sikkerheds- eller HR-relaterede overtrædelser. Dette omfatter overtrædelser af væsentlige arbejdsstandarder eller menneskerettigheder, som finder sted i vores egen organisation eller i vores forsyningskæde, f.eks. børne- eller slavearbejde, ulige behandling, chikane eller diskrimination, overtrædelser af love om arbejdstid og mindsteløn og overtrædelser af gældende miljølovgivning.

Alle rapporter vil blive behandlet fortroligt. Hvis din rapport ikke har noget compliance-relateret indhold, sender vi den videre til den ansvarlige afdeling til behandling, mens vi opretholder fortroligheden.

Du kan fremme en hurtig gennemgang og behandling af din rapport, hvis du indsender din rapport så konkret, detaljeret og hurtigt som muligt. Når du indsender din rapport, bedes du tage følgende spørgsmål som vejledning: "Hvem gjorde hvad, hvornår, hvor og hvordan?"

 • Hvem er det?
  • Giv venligst præcise oplysninger om den eller de involverede personer. Vær opmærksom på, at vi måske ikke kender alle afdelinger og funktioner i hele verden. Skriv navnene fuldt ud, og angiv den afdeling, funktion og virksomhed, der er knyttet til personen.
 • Hvad og hvordan?
  • Giv så præcise oplysninger som muligt om den rapporterede hændelse og adfærd: Forklar dine observationer så fuldstændigt som muligt. Ideelt set skal du beskrive hændelsen kronologisk og uploade dokumenter - hvis de er tilgængelige - der understøtter din rapport. Beskriv den rapporterede adfærd hos den eller de personer, der var involveret i hændelsen, så præcist som du kan.
 • Hvor?
  • Beskriv venligst stedet/stederne for hændelsen/adfærden så præcist som muligt, herunder navnet på forretningsenheden, virksomheden og filialen.
 • Hvornår?
  • Beskriv venligst, hvornår den rapporterede hændelse/adfærd fandt sted, om den stadig er i gang eller allerede er afsluttet.
  • For at gøre det muligt for os at afklare og afhjælpe dårlig opførsel med det samme, beder vi dig om at indsende din rapport straks efter dine observationer.

Beskyttelse af whistlebloweren

Beskyttelsen af whistleblowere, der handler i god tro, er vores højeste prioritet. Indberetninger har ingen negative juridiske eller faktuelle konsekvenser, som TK Elevator kan påvirke. Din identitet vil blive beskyttet under en intern undersøgelse efter bedste evne og i henhold til lovens krav. I tilfælde af en officiel undersøgelse kan vi være forpligtet til at videregive din identitet til myndighederne. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig på forhånd.

Vi beder dig om at håndtere indsendelsen af eventuelle rapporter med respekt og ansvarlighed. Vær opmærksom på, at undersøgelser kan have professionelle og personlige konsekvenser for den eller de berørte personer. Et tilfælde af en bevidst og forsætlig falsk indberetning kan have negative konsekvenser for den person, der giver oplysningerne.