Skip Navigation

Compliance

Et spørgsmål om mentalitet

For os betyder compliance mere end blot det at overholde regler og bestemmelser. Compliance er et spørgsmål om mentalitet: Pålidelighed, ærlighed, troværdighed og integritet udgør en del af vores DNA. Vi vil hellere ofre en kontrakt end vinde den ved at overtræde reglerne.

Ét mål – ét program

Vores compliance-program er udviklet med henblik på at identificere potentielle risici tidligt og, om nødvendigt, træffe passende modforanstaltninger. Compliance-ansvarlige medarbejdere verden over rådgiver, underviser og informerer medarbejdere om de lovmæssige krav. Det gør compliance til en integreret del af alle forretningsprocesser.

Stærke sammen

Compliance-medarbejderne består af fuldtidsansatte compliance-ansvarlige på såvel øverste organisationsniveau som på forretningsenhedsniveau. Compliance-teamet har et nært samarbejde med et netværk af compliance-administratorer (typisk er det økonomidirektøren i et koncernselskab) om at implementere compliance-programmet på alle niveauer i organisationen. Tilsammen udgør de et kontaktpunkt for medarbejderne i TK Elevator, og de arbejder for at fremme etisk adfærd og respekt for vores interne compliance-politikker og alle relevante love.Få mere at vide om vores compliance-program

Du kan finde vores adfærdskodeks her