Skip Navigation
medarbejdere

Medarbejdere


Medarbejdere: Vores prioritet

Vores mål er at blive branchens foretrukne arbejdsgiver.

En bæredygtig organisation prioriterer medarbejdernes velbefindende – både professionelt og personligt – højt. Vi ved, at alle vinder, når vi sætter vores medarbejdere først, aktivt prioriterer deres sundhed og sikkerhed og regelmæssigt tilbyder spændende uddannelses- og udviklingsmuligheder. Mange forskellige Human Resources-initiativer og -værktøjer hjælper os med at give det bedste til vores medarbejdere, mens vi samtidig får det bedste frem i dem.

Skaber en etisk, mangfoldig og inkluderende kultur

Vi sørger for at stå til ansvar i forhold til de højeste etiske standarder og bygger en kultur baseret på lige muligheder og gensidig tillid og respekt. Ved at overholde Tysklands mangfoldighedscharter bliver vi også vejledt i at skabe en arbejdsplads, der er fri for fordomme og åben for alle.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen: en topprioritet

medarbejdere thyssenkrupp

Elevatorer er verdens sikreste transportform. Vi stræber efter at sikre, at alle medarbejdere og underleverandører, som arbejder på dem, også er sikre. Vores mål om nul ulykker understøttes af en koncernomspændende politik for Health & Safety på arbejdspladsen, omfattende oplæring og certificerede Health & Safety processer. Ulykker og nærulykker indberettes og undersøges omhyggeligt og der foretages korrigerende handlinger.

Følgende retningslinjer og handlinger hjælper os med at beskytte vores medarbejderes og underleverandørers Health & Safety:

  • Oplæring i vores 10 globale regler, 10-rules
  • Interne revisioner af sikkerhedssystemet (SSA'er)
  • E-læring om vigtige sikkerhedsemner for alle medarbejdere
  • Uddannelse af ledelsen i opmærksomhed på sikkerheden
  • Omfattende underleverandørsadministrationsaktiviteter, herunder sikkerhedsdage for underleverandører
  • Årlig global "We care"-sikkerhedsdag
  • Årlige sikkerhedsanerkendelsespriser
  • Produktsikkerhedsinnovationer som f.eks. vores installationsmetode uden stillads
  • OHSAS 18001-certificerede steder
  • Sikkerhedsuddannelse for alle teknikere
medarbejdere

At få gode medarbejdere til at præstere endnu bedre

Dedikerede og godt uddannede medarbejdere er vores største aktiv. Derfor har vi investeret i oprettelsen af verdens eneste interne uddannelsescampus med fokus på udvikling af eksperter i elevatorbranchen.

På 12 adresser over hele verden tilbyder vores globale seed campus-uddannelsesorganisation løbende behovsbaseret uddannelse til kompetente medarbejdere og unge medarbejdere fra hele firmaet. Meget målrettede programmer giver vores medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer under kyndig vejledning af dygtige og primært interne lærere.