Skip Navigation
Partnere – bæredygtighedspartner

Partnere


Skaber bæredygtige forhold

Vores succes er i høj grad afhængig af kvaliteten af det forhold, vi skaber til vores kunder, leverandører og andre vigtige partnere. Vi stræber efter at fremme forhold baseret på tillid, transparens, gensidig respekt og fælles fordele.

Vi sætter vores kunder først

bæredygtighedspartner

Med lanceringen af vores NPS-program (Net Promoter Score) i 2013 gav vi os selv værktøjerne til at blive branchens mest kundeorienteret organisation. NPS giver os mulighed for at måle vores præstation set gennem kundernes øjne. Programmet hjælper os med at forstå og levere det, der er vigtigt for kunderne. Det fungerer også som en Key Performance Indicator (KPI) for virksomhedsvækst.

Kundeloyalitet og -tilfredshed er afgørende for vores firmas fortsatte succes. NPS gør det muligt for os at vurdere begge dele på en systematisk og transparent måde. Det giver os en hurtig og standardiseret proces til kategorisering, analyse og løsning af alle kundeproblemer.

Vi har integreret NPS i hele organisationen, fra aktiviteterne i marken til vores hovedkontor. Kundeproblemer videregives til firmaet med ejerskab, måling og opfølgning for et enkelt kundeproblem, der opstår på et hvilket som helst niveau i organisationen.

I juni 2016 begyndte vi at uddanne 30.000 medarbejdere med kundekontakt i adfærd for at understøtte vores "engineering. tomorrow. together"-løfte til kunderne. Det er afgørende at tage denne adfærd til sig for at blive branchens foretrukne partner.

Bæredygtigt indkøb og beholdningskontrol

bæredygtighed er afgørende for vores firmas fremtidige levedygtighed

Som en del af TK Elevator-koncernen forstår vi, at bæredygtighed er afgørende for vores firmas fremtidige levedygtighed. Bæredygtighed fremmer innovation og forbedrer konstant vores økonomiske, miljømæssige og sociale præstation. Det er også meget vigtigt for succesfulde indkøb og beholdningskontrol.

Vi ved, at vores handlinger kan påvirke miljøet, samfundet og økonomien i de lande, hvor vi driver forretning. TK Elevators etiske regler for leverandører beskriver vores forståelse af bæredygtighed og overensstemmelse samt de standarder, vores leverandører skal leve op til.

I alle vores indkøbsaktiviteter tager vi hensyn til økonomiske, tekniske, procesmæssige, sociale og miljømæssige kriterier. Vi forventer, at vores leverandørers forretningsaktiviteter fuldt ud overholder gældende nationale og internationale love og bestemmelser, FN's Global Compact-principper og kravene og standarderne i vores etiske regler for leverandører.

Vi sørger for sikkerheden for vores medarbejdere og partnere

bæredygtighed er afgørende for vores firmas fremtidige levedygtighed

Sikkerhed er af yderste vigtighed – for vores egne medarbejdere og for alle partnere, der arbejder med os. Derfor forventes det, at alle, der arbejder på vores anlæg eller adresser, følger vores sikkerhedskrav.

Uanset eventuelle yderligere lokale instruktioner har vi samlet vores 10 vigtige sikkerhedsregler, som skal overholdes over hele verden.

Intet job er så vigtigt, at det ikke kan gøres på en sikker måde!

Vores 10 sikkerhedsregler