Skip Navigation

MULTI


En ny epoke med mobilitet i bygninger

Se for deg å øke heisekapasiteten og optimalisere trafikken mens du reduserer systemets vekt og fotavtrykk. Se for deg å frigjøre høye bygningsdesign fra begrensningene som er pålagt av konvensjonelle heiser.

Det er akkurat det vi har gjort med MULTI – verdens første kabelfrie heis. Ved å flytte flere kupéer i samme sjakt både vertikalt og horisontalt, åpner MULTI dører til nye muligheter – i alle retninger!

MULTI gir:

  • Kortere ventetid
  • Betraktelig økt kapasitet
  • Et mindre fotavtrykk fra heisen
  • Betraktelig redusert heisvekt og masse

MULTI utnytter kraften fra lineær motorteknologi for å innlede en ny æra med mobilitet i høye bygninger og bysentre.

Finn ut mer om hvordan du kan øke kapasiteten og fleksibiliteten til heissystemet ditt.