Skip Navigation
Partnere – bærekraftspartner

Partnere


Fremmer bærekraftige relasjoner

Vår suksess er i stor grad knyttet til kvaliteten på forholdet til våre kunder, leverandører og andre viktige partnere. Vi streber etter å fremme relasjoner basert på tillit, åpenhet, gjensidig respekt og felles fordeler.

Setter våre kunder først

bærekraftspartner

Med lanseringen av NPS-programmet (Net Promoter Score) i 2013 ga vi oss selv verktøyene til å bli bransjens mest kundeorienterte organisasjon. NPS gjør det mulig for oss å måle vår ytelse gjennom våre kunders øyne. Det hjelper oss å forstå og levere det som er viktig for kundene. Det fungerer også som en nøkkelindikator (KPI) for næringsvekst.

Kundelojalitet og -tilfredsstillelse er avgjørende for selskapets vedvarende suksess. NPS gjør det mulig for oss å vurdere begge, på en systematisk og transparent måte. Det gir oss en rask og standardisert prosess for å kategorisere, analysere og løse alle kundeproblemer.

Vi har integrert NPS på tvers av organisasjonen, fra feltoperasjonene våre til hovedkontoret vårt. Kundeproblemer videresendes opp i bedriften med eierskap, måling og oppfølging for hvert enkelt kundeproblem som oppstår på alle nivåer i bedriften.

I juni 2016 begynte vi opplæringen av 30 000 kundevendte medarbeidere i atferdene for å overholde vårt 'engineering. tomorrow. together.'-løfte til kunder. Å omfavne disse atferdene er nøkkelen til å bli bransjens førstevalgspartner.

Bærekraftig anskaffelse og forsyningsledelse

bærekraft er avgjørende for selskapets fremtidige levedyktighet

Som en del av TK Elevator-konsernet, forstår vi at bærekraft er avgjørende for selskapets fremtidige levedyktighet. Bærekraft driver innovasjon og forbedrer kontinuerlig vår økonomiske, miljømessige og sosiale ytelse. Det er også avgjørende for vellykket anskaffelse og forsyningsledelse

Vi vet at handlingene våre kan påvirke miljøet, samfunnet og økonomien i de landene vi opererer. TK Elevators etiske retningslinjer for leverandører skisserer vår forståelse av bærekraft og samsvar, samt de standarder som våre leverandører skal oppfylle.

I alle våre innkjøpsaktiviteter tar vi hensyn til prosesskriterier og økonomiske, tekniske, sosiale og miljømessige kriterier. Vi forventer at leverandørens forretningsvirksomhet fullt ut overholder gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, FNs Global Compact-prinsipper og kravene og standardene i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Ivareta sikkerheten til våre ansatte og partnere

bærekraft er avgjørende for selskapets fremtidige levedyktighet

Sikkerhet er av største betydning – for våre egne ansatte og for alle samarbeidspartnere som jobber med oss. Derfor forventes det at alle som jobber på våre anlegg eller arbeidsplasser, følger våre sikkerhetskrav.

Til tross for ytterligere lokale instruksjoner, har vi satt sammen våre 10 viktige sikkerhetsregler som skal overholdes over hele verden.

Ingen jobb er så viktig eller haster så mye at den ikke kan gjøres på en trygg måte!

Våre 10 sikkerhetsregler