Skip Navigation
Samfunn

Samfunn


Gjør byer til de beste stedene å bo

Hos TK Elevator streber vi etter å gjøre byer til de beste stedene å bo. Vi gjør dette ved å tilby bærekraftig infrastruktur for bygninger og stadig grønnere passasjertransportsystemer. Det er også en prioritet å legge til rette for mobiliteten til aldrende borgere. Vårt mål er å konsekvent være ledende innen kvalitet, brukerkomfort, design, tilgjengelighet og helse og sikkerhet.

Vår forpliktelse til samfunnsansvar som bedrift

Vi forstår behovene til morgendagens verden og til våre kunder. Vårt mål er å bidra til å møte etterspørselen for forbruker- og kapitalvarer, infrastruktur, energi og råvarer i tråd med realiteten av stadig mindre ressurser. Med kompetanse, lidenskap og besluttsomhet utvikler og leverer våre ansatte produkter og løsninger kontinuerlig for å takle denne utfordringen.

Dedikert til bærekraftig infrastruktur for bygninger

Medium og store høyblokker tilbyr den mest miljøvennlige og kostnadseffektive byggeløsningen. De bruker mindre jord og muliggjør sentralisert effektiv energikontroll.

Bærekraftige sertifiserte bygninger

Bærekraftig sertifiserte bygninger lønner seg både på kort og lang sikt ved å:

  • Skape smarte bygninger
  • Ha lavere driftskostnader (energi, vann, avfall)
  • Ha bedre lønnsomhet
  • Ha økende markedsverdi
  • Forbedre bymiljøet

Våre høyeffektive produkter og tjenester er rettet mot å bygge en bærekraftig infrastruktur. Vi:

  • Tilbyr ressurseffektive, sikre, pålitelige og praktiske produkter og tjenester
  • Støtter kundene våre i planleggingsfasen med omfattende konsulenttjenester som leveres av eksperter på bærekraftige konstruksjoner, inkludert våre 200+ akkrediterte LEED Green Associates og BREEAM Associate Experts
  • Moderniserer eksisterende infrastruktur for å møte bærekraftige bygningsstandarder

Bærekraft og samfunn: Samfunnsengasjement over hele verden

Bærekraft og samfunn

Vi bidrar også til å gjøre byene til de beste stedene å bo gjennom vårt samfunnsengasjement. På mer enn 900 steder over hele verden er vi involvert i å forbedre livskvaliteten til mennesker i samfunn rundt hele jordkloden.

Ett av våre hovedprinsipper er å være rettferdig mot alle. Vi kjemper aktivt mot diskriminering og fremmer toleranse. Tillit og gjensidig respekt er hjørnesteinene til vår suksess og er grunnleggende i måten vi tenker og jobber på.

Siden ungdommen holder nøkkelen til fremtiden, støtter vi aktivt skoler, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Beskytter miljøet

samfunn

Vårt fokus på å beskytte miljø gjennom ressurs- og energieffektivitet, gir perfekt forretningsmening. Samtidig beskytter det trivselen til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunn der vi bor og arbeider.