Skip Navigation

Održivost
Upravljanje lancem opskrbe


Prilikom suradnje s dobavljačima, povjerenje i transparentnost ključni su čimbenici za smanjenje socijalnih, etičkih i ekoloških rizika u lancu opskrbe.

Što poduzimamo

Uspostavili smo sustav revizije održivosti te uvijek blisko surađujemo s dobavljačima kada nastoje unaprijediti svoj put prema održivosti.

Kodeks ponašanja dobavljača

Od dobavljača očekujemo da se pridržavaju načela navedenih u našem Kodeksu ponašanja dobavljača. On uključuje naša načela o ljudskim pravima, poštenim radnim uvjetima, zaštiti okoliša, mitu i korupciji, kao i o protutržišnom ponašanju. Njim se od naših dobavljača traži da se usredotoče na rizike povezane s klimom te da ih sprečavaju.

 • Kod svih odluka o kupnji u obzir uzimamo socijalne, etičke i ekološke kriterije.
 • TK Elevator je 2021. izdao ažuriranu verziju svog Kodeksa ponašanja dobavljača.
 • Od svih dobavljača očekujemo da se pridržavaju načela navedenih u Kodeksu ponašanja dobavljača.

Sustav revizije održivosti

Provodimo godišnju procjenu potencijalnih rizika u našem lancu opskrbe s obzirom na to da se oni odnose na socijalnu, ekološku i etičku usklađenost. Dobavljače za svoj sustav revizije održivosti odabiremo na temelju te analize. Na temelju rezultata tih revizija, s dobavljačima dogovaramo plan korektivnih mjera i pratimo njegovu provedbu.

 • Cilj nam je smanjiti rizike u lancu opskrbe i njegovati kontinuirane odnose s dobavljačima iznalaženjem rješenja, radije nego prekidanjem tih odnosa.
 • U razdoblju 2020. – 2021. proveli smo 20 revizija, a za razdoblje 2021. – 2022. cilj nam je te napore udvostručiti.

Dijalog s našim dobavljačima

TK Elevator vodi kontinuirane dijaloge sa svojim dobavljačima kako bi prepoznao prilike za unapređenje odnosa i ispunio svoje obveze u pogledu održivosti. Redovito organiziramo „dane dobavljača” u našim poslovnim jedinicama diljem svijeta. Tim se događajima promiču povjerenje i transparentnost te potiče zajedničko razumijevanje prioriteta dok dalje napredujemo.

 • Kontinuiran i otvoren dijalog pomoći će nam da ispunimo svoje obveze u pogledu održivosti.
 • Promicanje povjerenja i transparentnosti pomaže nam da unaprijedimo odnose i smanjimo rizike u lancu opskrbe.
 • CDP nas je prepoznao kao „vodećeg dobavljača po angažmanu u 2021.” jer smo poduzeli korake za mjerenje i smanjenje okolišnih rizika u okviru svog lanca opskrbe.

Naša zalaganja

 • Putem sustava revizije održivosti dobavljača pratimo njihovu usklađenost s našim Kodeksom ponašanja dobavljača.
 • Provodimo politiku „nulte tolerancije” prema korupciji i kršenju odredaba prava tržišnog natjecanja.
 • Nastojimo unaprijediti odnose i svoju sposobnost ispunjavanja obveza u pogledu održivosti tako što održavamo stalan i otvoren dijalog sa svojim dobavljačima.