Skip Navigation

Održivost
Upravljanje i usklađenost


Fokusiramo se na snažne strukture upravljanja, uključujući sustav upravljanja usklađenošću, koje služe kao okvir za kulturu tvrtke utemeljenu na vrijednostima.

Što poduzimamo

Naš Kodeks ponašanja, naš sustav upravljanja usklađenošću i dežurna linija za prijavljivanje nepravilnosti, koje podupiru različite interne politike, pružaju okvir kojim se osiguravaju najviši standardi poslovne etike.

Poslovna etika

Naše vrijednosti i načela čine temelje našeg poslovanja, kao i načina na koje komuniciramo jedni s drugima te s ljudima s kojima poslujemo. Naš TK Elevator Kodeksom ponašanja definiraju se jasni standardi našeg ponašanja kao pojedinačnih zaposlenika i tvrtke. Od svih se naših zaposlenika traži pridržavanje Kodeksa ponašanja i svi redovito prolaze obuku u tom pogledu.

Usklađenost

Usklađenost, ključni aspekt upravljanja rizikom, sastavni je dio našeg djelovanja. Naš napredni sustav upravljanja usklađenošću usmjeren je na ključna područja antimonopolskog zakona, sprečavanja korupcije, pranja novca, nadzora nad vanjskom trgovinom i zaštite podataka. Naš globalni tim za usklađenost vodi direktor za praćenje usklađenosti. Više informacija o usklađenosti u TK Elevatoru možete pronaći ovdje.

  • Naš sustav za upravljanje usklađenošću povezan je s našim sustavom upravljanja rizikom i sustavom unutarnje kontrole (ICS).
  • Osiguravamo da je usklađenost sastavni dio svakog relevantnog poslovnog procesa.
  • Imamo čvrsto uspostavljenu dežurnu liniju za prijavljivanje nepravilnosti koja omogućuje kontakt e-poštom, telefonom ili slanjem pisma poštanskom službom, ili se pak možete obratiti izravno direktoru za praćenje usklađenosti. Više informacija pronađite ovdje.

Upravljanje održivošću

Pitanjima održivosti upravlja Odbor za održivost/ESG koji uključuje članove upravnog odbora TK Elevatora te izvršne i operativne direktore poslovnih jedinica. Odbor određuje sveukupni strateški smjer tema održivosti, a na čelu mu je izvršni direktor Uday Yadav. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca kako bi donosio odluke o strategiji i cijevima održivosti te pratio te odluke.

  • Naš izvršni direktor ima sveukupnu odgovornost u pogledu pitanja održivosti, a središnji odjel za ESG podnosi svoje izvještaje izravno njemu.
  • Primjenjujemo međufunkcionalni pristup za određivanje smjera strategije u pogledu tema održivosti za cijelu organizaciju.

Naša zalaganja

  • Njegujemo politiku „nulte tolerancije” prema korupciji i kršenju odredaba prava tržišnog natjecanja.
  • TK Elevator potpisnik je Globalnog sporazuma UN-a, čime se potvrđuje naša predanost njegovim univerzalnim načelima.
  • U okviru TK Elevatora usađujemo kulturu održivih vrijednosti u kojoj su pouzdanost, poštenje, vjerodostojnost i integritet temelji našeg djelovanja.