Skip Navigation

Održivost
Zaposlenici, zdravlje i sigurnost


Na prvo mjesto stavljamo sigurnost i stvaramo radno okruženje u kojem naši ljudi mogu razvijati svoj puni potencijal.

Što poduzimamo

Cijenimo svoje zaposlenike i pružamo im odlične radne uvjete i povjerenje, aktivno promičemo pravednost i poštovanje na radnom mjestu te jamčimo da je sigurnost zaposlenika na prvom mjestu.

Različitost i uključenost

Različitost naše multikulturalne i visokokvalificirane radne snage te velik raspon njezinih talenata i iskustva ključni su za uspjeh naše tvrtke. Prigrljujemo vrijednost različitosti i pozitivan utjecaj koji ona ima na kreativnost tima i sposobnost inovacije. U prilog tome i drugim inicijativama, zalažemo se za stalno povećanje broja žena na višim rukovodećim pozicijama.

 • Svoje smo obećanje formalizirali izjavom o obvezi promicanja raznolikosti, jednakosti i uključivosti.
 • Cilj nam je da do 2025. povećamo udio žena na višim rukovodećim pozicijama s 20% na 30%.
 • Više od 30 nacionalnosti radi u našem Globalnom centru za podršku poslovanju.

Privlačan poslodavac

Kao predvodniku na tržištu te u industriji dizala i pokretnih stepenica, naš uspjeh uvelike ovisi o predanosti i stručnosti naših zaposlenika. Promičemo njihov profesionalan i osoban razvoj putem velikog raspona obuke i tečajeva usavršavanja. Kako bismo mjerili svoj napredak u tom području, u službu za ljudske potencijale uveli smo 2021. novi podatkovni sustav.

 • Imamo snažan koncept brendiranja korporacije i poslodavca, što zaposlenicima i kandidatima omogućuje da se lako poistovjete s našom tvrtkom te njezinim ciljevima i vrijednostima.
 • Trudimo se stvoriti radno okruženje u kojem sadašnje i nove generacije uživaju raditi i izgrađivati svoje karijere.

Pravednost i poštovanje

TK Elevator je 2021. potpisao Globalni okvirni sporazum (GFA) s Grupnim radnim vijećem i svjetskim sindikatom IndustriALL. Taj je sporazum od ključne važnosti za zaštitu ljudskih i radničkih prava na svjetskoj razini. Njime se štite interesi radnika u tvrtkama svih djelatnosti te navode standardi sindikalnih prava kao što su zdravlje, sigurnost i prakse očuvanja okoliša te kvaliteta radnih načela.

Zdravlje i sigurnost

Sigurnost je prioritet tvrtke na svim razinama. U cijeloj organizaciji promičemo svijest o sigurnosti, a sigurnosni standardi u potpunosti su integrirani u kulturu naše tvrtke i svakodnevne postupke. Svoju uspješnost mjerimo u odnosu na ključne pokazatelje sigurnosti putem sustava za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu.

 • Tijekom proteklih pet godina snizili smo stopu nesreća za otprilike 50%.
 • 60 % naše cjelokupne radne snage ima certifikat o usklađenosti s normom ISO 45001 i/ili OSHAS 18001.
 • Sudjelovali smo u osnivanju Svjetskog foruma za sigurnost dizala kako bismo postigli sigurnu industriju bez nesreća.
 • Razvili smo deset sigurnosnih pravila koja se primjenjuju na zaposlenike i podizvođače diljem svijeta. Preuzmite ih ovdje.

Naša zalaganja

 • Povećati udio žena na višim rukovodećim pozicijama s trenutačnih 20% na 30% do 2025.
 • Aktivno promičemo zastupljenost manjina u radnoj snazi.
 • Nastojimo dodatno smanjiti učestalost nesreća na milijun radnih sati za najmanje 10% svake godine do 2023. (referentna godina: 2017./2018.) vodeći se vizijom „nulta stopa nesreća”.