Skip Navigation
CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder


Over de CO2-prestatieladder

Excelleren op het gebied van milieu wordt door het management van TK Elevator heel belangrijk gevonden, en daarom zijn we hard aan het werk om het CO2 prestatieladder-certificaat niveau 5 te halen vóór 1 september 2021.

Dit is onze commitment die aangegaan is in verband met het ProRail onderhoudsproject.

Meer nog dan met ons milieumanagementsysteem (ISO 14001) stellen we in samenwerking met onze leveranciers en klanten alles in het werk om emissies of afval die gepaard gaan met onze bedrijfsactiviteiten te vermijden of te verminderen. In ons streven om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te bereiken, verbinden we ons er nog meer toe om de hiervoor nodige veranderingen door te voeren. En niet alleen met leveranciers en klanten. Dit is ook een oproep aan alle medewerkers om te streven naar maximale eco-efficiëntie. In onze bedrijfsvoering komt dit vooral neer op het zuinig omgaan met energie.

Ons doel: 20% minder CO2 emissies voor de totale CO2-footprint per FTE in FY 23/24, ten opzichte van het basisjaar FY 18/19.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarbij bedrijven die zich aantoonbaar inspannen om CO2 te reduceren beloond worden bij aanbestedingsprocedures. Sinds 2009 is het gebruik van de ladder hard gegroeid. De ladder is een initiatief van ProRail en is in 2011 ondergebracht bij SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).
Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Bekijk het volledige Energiemanagement-actieplan voor meer informatie over onze initiatieven en maatregelen.
Wij nemen ook deel aan initiatieven die tot CO2-besparing leiden en door anderen zijn opgezet. Dat zijn MVO-Register en Het nieuwe rijden. Wij committeren ons er om dezelfde reden ook toe deel te nemen aan de volgende NGO/overheidsinitiatieven: Nederland CO2 neutraal en De Verkeersonderneming.

Nederland CO2 neutraal De Verkeersonderneming Meer informatie @SKAO

CO₂-Footprint TKE-NL over FY 19/20

Life cycle