Skip Navigation
ansatte

Ansatte


Ansatte: Vår prioritet

Vårt mål er å bli bransjens foretrukne arbeidsgiver.

En bærekraftig organisasjon gjør de ansattes trivsel til en prioritet – både profesjonelt og privat. Vi vet at alle vinner når vi setter våre ansatte først, og derfor fremmer vi aktivt deres helse og sikkerhet, og gir konsekvent spennende opplærings- og utviklingsmuligheter. En rekke HR-tiltak og -verktøy hjelper oss å gi det beste til, samtidig som vi bringer ut det beste i, alle våre ansatte.

Vi fremmer en etisk, mangfoldig og inkluderende kultur

Vi sørger for at vi holder oss selv ansvarlige overfor de høyeste etiske standarder og bygger en kultur av like muligheter og gjensidig tillit og respekt. Overholdelse av Norges mangfoldighetsretningslinjer hjelper oss også med å skape en arbeidsplass som er fri for fordommer og åpen for alle.

Arbeidssikkerhet og helse: en topp prioritet

ansatte thyssenkrupp

Heiser er verdens sikreste transportmiddel. Vi streber etter å sørge for at alle ansatte og underleverandører som jobber på heisene også er sikre. Målet vårt om å ha null ulykker støttes av en bransjedekkende arbeids- og helsepolicy, omfattende opplæring og sertifiserte prosesser for sikkerhetsstyring. Ulykker og nestenulykker rapporteres og etterforskes grundig, deretter gjøres forbedrende tiltak.

Følgende retningslinjer og tiltak hjelper oss med å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte og underleverandører:

  • Opplæring i våre 10 globale regler
  • Interne sikkerhetssystemrevisjoner (SSA-er)
  • E-læring om nøkkeltemaer med tanke på sikkerhet for alle ansatte
  • Opplæring i bevissthet på sikkerhet for ledelsen
  • Omfattende aktiviteter for ledelsen hos underleverandører, inkludert sikkerhetsdager
  • Årlig 'Vi bryr oss' global sikkerhetsdag
  • Årlig utdeling av sikkerhetspriser
  • Innovasjoner innen produktsikkerhet som for eksempel vår stillasløse installasjonsmetode
  • OHSAS 18001-sertifiserte områder
  • Sikkerhetsopplæringsbevis for alle teknikere
ansatte

Få dyktige ansatte til å prestere enda bedre

Vår største ressurs er dedikerte og godt opplærte ansatte. Derfor investerte vi i å skape verdens eneste interne treningscampus med fokus på å utvikle profesjonelle fagpersoner i heisbransjen.

På 12 steder over hele verden tilbyr vår globale seed campus-organisasjon for læring en løpende behovsbasert opplæring for dyktige medarbeidere og unge fagfolk fra hele selskapet. Sterkt målrettede programmer gjør det mulig for våre ansatte å utvikle kompetansene sine under veiledning av både eksperter og i stor grad interne instruktører.