Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.


Tính bền vững
Quản lý Chuỗi Cung ứng


Khi hợp tác với các nhà cung cấp của mình, sự tin tưởng và minh bạch là yếu tố chính giúp giảm rủi ro chuỗi cung ứng về mặt xã hội, đạo đức và môi trường.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi đã thiết lập Hệ thống Đánh giá Tính bền vững (Sustainability Audit System) và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của mình bất cứ khi nào họ muốn hướng tới sự bền vững.

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của mình tuân thủ các nguyên tắc nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Bộ quy tắc này bao gồm các nguyên tắc của chúng tôi về nhân quyền, điều kiện làm việc công bằng, bảo vệ môi trường, hối lộ và tham nhũng, cũng như hành vi chống cạnh tranh. Nó cũng yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tập trung vào và tránh các rủi ro liên quan đến khí hậu.

 • Chúng tôi xem xét các tiêu chí xã hội, đạo đức và môi trường trong tất cả các quyết định mua hàng.
 • TK Elevator đã phát hành phiên bản cập nhật của Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp vào năm 2021.
 • Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của mình tuân thủ các nguyên tắc nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp.

Hệ thống Đánh giá Tính bền vững

Chúng tôi tiến hành đánh giá hàng năm về các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của mình, vì chúng liên quan đến việc tuân thủ xã hội, môi trường và đạo đức. Dựa trên phân tích này, chúng tôi chọn ra nhà cung cấp cho Hệ thống Đánh giá Tính bền vững của mình. Sau kết quả của các cuộc đánh giá này, chúng tôi thống nhất với các nhà cung cấp của mình về kế hoạch hành động khắc phục và giám sát việc thực hiện kế hoạch đó.

 • Mục đích của chúng tôi là giảm rủi ro chuỗi cung ứng và thúc đẩy mối quan hệ liên tục với các nhà cung cấp của mình bằng cách tìm ra giải pháp thay vì chấm dứt các mối quan hệ này.
 • Chúng tôi đã thực hiện 20 đánh giá vào năm 2020/2021 và có kế hoạch tăng gấp đôi nỗ lực này vào năm 2021/2022.

Đối thoại với các nhà cung cấp của chúng tôi

TK Elevator tham gia đối thoại liên tục với các nhà cung cấp để xác định cơ hội cải thiện mối quan hệ và thực hiện các cam kết về bền vững của mình. Chúng tôi thường xuyên tổ chức “ngày nhà cung cấp” trong các hoạt động của mình trên toàn cầu. Những sự kiện này thúc đẩy sự tin tưởng và minh bạch cũng như thúc đẩy sự hiểu biết chung về các ưu tiên khi chúng tôi tiến về phía trước.

 • Có cuộc đối thoại cởi mở và liên tục sẽ giúp chúng tôi thực hiện các cam kết về bền vững của mình.
 • Việc thúc đẩy sự tin tưởng và minh bạch giúp chúng tôi cải thiện mối quan hệ và giảm rủi ro chuỗi cung ứng.
 • Chúng tôi đã được CDP công nhận là “Nhà lãnh đạo gắn kết với nhà cung cấp năm 2021” (Supplier Engagement Leader 2021) vì đã hành động để đo lường và giảm thiểu rủi ro môi trường trong chuỗi cung ứng của mình.

Cam kết của chúng tôi

 • Chúng tôi giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của mình thông qua Hệ thống Đánh giá Tính bền vững của Nhà cung cấp.
 • Chúng tôi thực hiện chính sách “không khoan dung” đối với các vi phạm về tham nhũng và chống độc quyền.
 • Chúng tôi hướng tới cải thiện mối quan hệ và khả năng thực hiện các cam kết về bền vững của mình bằng cách đối thoại cởi mở, liên tục với các nhà cung cấp.