Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Khi hợp tác với các nhà cung cấp của mình, sự tin tưởng và minh bạch là yếu tố chính giúp giảm rủi ro chuỗi cung ứng về mặt xã hội, đạo đức và môi trường.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi đã thiết lập Hệ thống Đánh giá Tính bền vững (Sustainability Audit System) và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của mình bất cứ khi nào họ muốn hướng tới sự bền vững.

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của mình tuân thủ các nguyên tắc nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Bộ quy tắc này bao gồm các nguyên tắc của chúng tôi về nhân quyền, điều kiện làm việc công bằng, bảo vệ môi trường, hối lộ và tham nhũng, cũng như hành vi chống cạnh tranh. Nó cũng yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tập trung vào và tránh các rủi ro liên quan đến khí hậu.

 • Chúng tôi xem xét các tiêu chí xã hội, đạo đức và môi trường trong tất cả các quyết định mua hàng.
 • TK Elevator đã phát hành phiên bản cập nhật của Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp vào năm 2021.
 • Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của mình tuân thủ các nguyên tắc nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp.

Quản lý rủi ro nhà cung cấp

Hàng năm, chúng tôi tiến hành đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng, liên quan đến an toàn, đạo đức kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quyền lợi lao động. Kết quả của phân tích này xác định mức độ cẩn trọng cần được áp dụng để đánh giá và quản lý rủi ro.

 • Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và tạo điều kiện duy trì cho mối quan hệ liên tục với nhà cung cấp bằng cách tìm kiếm các giải pháp tối ưu thay vì chấm dứt các mối quan hệ này.
 • Dựa trên hồ sơ đánh giá rủi ro của họ, một số nhà cung cấp có thể được kiểm tra tính bền vững. Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra này, hai bên sẽ cùng thống nhất kế hoạch hành động sửa đổi và theo dõi việc thực hiện.
 • Phương pháp tiếp cận có sự tham gia tích cực của cả hai bên giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất bền vững chung.

Đối thoại với các nhà cung cấp của chúng tôi

TK Elevator tham gia đối thoại liên tục với các nhà cung cấp để xác định cơ hội cải thiện mối quan hệ và thực hiện các cam kết về bền vững của mình. Chúng tôi thường xuyên tổ chức “ngày nhà cung cấp” trong các hoạt động của mình trên toàn cầu. Những sự kiện này thúc đẩy sự tin tưởng và minh bạch cũng như thúc đẩy sự hiểu biết chung về các ưu tiên khi chúng tôi tiến về phía trước.

 • Có cuộc đối thoại cởi mở và liên tục sẽ giúp chúng tôi thực hiện các cam kết về bền vững của mình.
 • Việc thúc đẩy sự tin tưởng và minh bạch giúp chúng tôi cải thiện mối quan hệ và giảm rủi ro chuỗi cung ứng.
 • Chúng tôi đã được CDP công nhận là "Nhà lãnh đạo gắn kết với nhà cung cấp năm 2022" trong hai năm liên tiếp, vì đã thực hiện các hành động để đo lường và giảm thiểu các rủi ro môi trường trong chuỗi cung ứng.

Cam kết của chúng tôi

 • Chúng tôi đề ra phương pháp có cấu trúc để đánh giá, giám sát và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.
 • Chúng tôi thực hiện chính sách “không khoan dung” đối với các vi phạm về tham nhũng và chống độc quyền.
 • Chúng tôi hướng tới cải thiện mối quan hệ và khả năng thực hiện các cam kết về bền vững của mình bằng cách đối thoại cởi mở, liên tục với các nhà cung cấp.