Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Chúng tôi dựa vào cơ cấu quản trị mạnh mẽ bao gồm Hệ thống Quản lý Tuân thủ, vốn đóng vai trò là khuôn khổ cho văn hóa công ty lấy giá trị làm gốc của chúng tôi.

Hoạt động của chúng tôi

Bộ Quy tắc Ứng xử, Hệ thống Quản lý Tuân thủ và đường dây nóng tố giác, được nhiều chính sách nội bộ hỗ trợ, cung cấp khuôn khổ để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức kinh doanh.

Đạo đức Kinh doanh

Các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi tạo nên nền tảng cho cách chúng tôi kinh doanh cũng như cách chúng tôi tương tác với nhau và với những người chúng tôi hợp tác cùng. Bộ Quy tắc Ứng xử của TK Elevator xác định các tiêu chuẩn rõ ràng về cách chúng tôi hành xử với tư cách là cá nhân nhân viên và với tư cách là công ty. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này và thường xuyên được đào tạo để biết về bộ quy tắc đó.

 • Với tư cách là một bên ký kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, chúng tôi ủng hộ 10 nguyên tắc của hiệp ước này.
 • Chúng tôi đã xác định các Mục tiêu Phát triển Bền vững phù hợp nhất và nêu rõ đóng góp của chúng tôi trong Tập sách nhỏ ESG của mình.

Tuân thủ

Tuân thủ - một khía cạnh chính của quản lý rủi ro - là phần không thể thiếu trong hoạt động của chúng tôi. Hệ thống Quản lý Tuân thủ hiện đại của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực chính của luật chống độc quyền, phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền, kiểm soát ngoại thương và bảo vệ dữ liệu. Nhóm phụ trách Tuân thủ toàn cầu của chúng tôi do Giám sát trưởng (Chief Compliance Officer) đứng đầu. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Tuân thủ tại TK Elevator tại đây.

 • Hệ thống Quản lý Tuân thủ của chúng tôi được liên kết với nhau với hệ thống quản lý rủi ro của TK Elevator và Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (ICS).
 • Chúng tôi đảm bảo rằng tuân thủ là phần không thể thiếu của mọi quy trình kinh doanh có liên quan.
 • Chúng tôi có đường dây nóng tố giác đã được lập từ lâu, có thể liên hệ qua thư, điện thoại, dịch vụ bưu chính hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách tuân thủ của chúng tôi. Có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Quản trị Bền vững

Các chủ đề về bền vững được điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao của TK Elevator.

 • Các quyết định chiến lược của chúng tôi về bền vững luôn nhận được quan tâm bởi lãnh đạo cao nhất và được song hành cùng tất cả các bộ phận liên quan trong Tập đoàn.
 • Chúng tôi có một Ban chuyên trách trung tâm, chuyên về ESG.
 • Chúng tôi áp dụng phướng pháp kiểm tra chéo giữa các bộ phận nhằm xác định hướng đi chiến lược cho các chủ đề bền vững trên phạm vi toàn Tập đoàn.

Cam kết của chúng tôi

 • Chúng tôi có chính sách “không khoan dung” đối với các vi phạm về tham nhũng và chống độc quyền.
 • TK Elevator là một bên ký kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với các nguyên tắc chung của hiệp ước này.
 • Chúng tôi đang xây dựng nền văn hóa giá trị bền vững tại TK Elevator, trong đó tin cậy, trung thực, uy tín và chính trực là nền tảng cho các hành động của chúng tôi.