Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Giảm tác động đến môi trường, tăng cường hiệu suất năng lượng và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về giảm cacbon là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi hướng tới một tương lai bền vững.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi đã đạt mức tăng tỷ lệ điện năng xanh lên đến 59% trong năm vừa qua, giảm đáng kể lượng khí thải phạm vi 1 và 2 trong hai năm qua, và kiểm soát chặt chẽ hệ thống quản lý môi trường.

Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học

Các mục tiêu đầy tham vọng về giảm phát thải khí nhà kính (GHG) của chúng tôi đã được xác nhận bởi sáng kiến Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBTi).

 • Chúng tôi cam kết giảm 53% lượng phát thải tuyệt đối phạm vi 1 và 2 vào năm 2030 (năm cơ sở: 2019). Chúng tôi cũng cam kết giảm 23% lượng phát thải tuyệt đối phạm vi 3 từ việc sử dụng các sản phẩm đã bán vào năm 2030 (năm cơ sở: 2021).
 • Các mục tiêu về phát thải khí nhà kính từ các hoạt động của chúng tôi (phạm vi 1 và 2) nhất quán với mức cắt giảm cần thiết để giữ cho nhiệt độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, vốn là mục tiêu tham vọng nhất của Hiệp định Paris. Mục tiêu của chúng tôi đối với lượng phát thải từ chuỗi giá trị (phạm vi 3) đáp ứng các tiêu chí của SBTi về mục tiêu chuỗi giá trị đầy tham vọng, nghĩa là chúng phù hợp với các phương pháp thực hành tốt nhất hiện tại.

Bảo vệ Khí hậu

Chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng khí thải cacbon của mình trên toàn bộ chuỗi giá trị. Đội xe gồm hơn 16.000 phương tiện ảnh hưởng lớn nhất đến lượng khí thải của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang tập trung nỗ lực vào việc giảm lượng khí thải cacbon của mình bằng cách giảm quãng đường đi của các kỹ thuật viên và liên tục chuyển đội xe của chúng tôi sang loại xe lai điện (hybrid) và xe điện thuần túy.

 • Chúng tôi đã được công nhận trong Danh sách A của Dự án công khai tác động của khí thải cacbon (Carbon Disclosure Project - CDP) năm thứ ba liên tiếp. Báo cáo có thể được tìm thấy tại đây.
 • Chúng tôi đã giảm lượng khí thải trực tiếp (Phạm vi 1) và lượng khí thải gián tiếp từ mua sắm năng lượng (Phạm vi 2) tới 21% vào cuối năm tài chính 2021/22 (năm cơ sở 2018/19).

Hiệu suất năng lượng

Trọng tâm chính trong quản lý năng lượng của chúng tôi là sử dụng 100% năng lượng xanh và tăng cường các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. 88% điện năng tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi trên toàn thế giới đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.

 • 59% điện năng tiêu thụ trong hoạt động toàn cầu của chúng tôi đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.
 • TK Elevator đã tham gia RE100 và cam kết sẽ chỉ sử dụng điện tái tạo trong các hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2030.

Quản lý Môi trường

Tính đến năm 2021/22, 80% trung tâm sản xuất của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 14001 và các nhà máy được chứng nhận ISO 50001 chiếm 82% lượng tiêu thụ năng lượng.

 • Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều thu thập dữ liệu về tiêu thụ năng lượng và nước cũng như dữ liệu về rác thải một cách thường xuyên.
 • Chúng tôi tập trung vào giảm lượng chất thải và hướng tới mục tiêu không có chất thải chôn lấp tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi vào năm 2026.
 • Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chất lượng (IQC) của chúng tôi ở Atlanta (Georgia), Hoa Kỳ, cơ sở sản xuất của chúng tôi ở Middleton (Tennessee), Hoa Kỳ và các văn phòng của chúng tôi tại Trung Sơn (Trung Quốc) đạt chứng chỉ Vàng LEED (Lãnh đạo về Thiết kế Năng lượng và Môi trường). Cơ sở sản xuất thang máy của chúng tôi tại Trung Sơn (Trung Quốc) đạt chứng chỉ Bạc LEED.

Cam kết của chúng tôi

 • Chúng tôi sẽ sử dụng 100% điện tái tạo trong các hoạt động toàn cầu vào năm 2030.
 • Chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng phát thải từ các hoạt động của mình (phạm vi 1 và 2) theo yêu cầu để giữ cho nhiệt độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, vốn là mục tiêu tham vọng nhất của Hiệp định Paris và lượng phát thải từ chuỗi giá trị của chúng tôi (phạm vi 3) phù hợp với Tiêu chí của SBTi về mục tiêu chuỗi giá trị đầy tham vọng.
 • Chúng tôi đặt mục tiêu là chậm nhất vào năm 2050 phải đạt mức phát thải toàn cầu bằng 0.