Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Chúng tôi hoạt động với tư cách một công dân có trách nhiệm và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ cộng đồng ở các thành phố trên khắp thế giới thông qua hoạt động tình nguyện hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp được chọn, cũng như quyên góp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang đối mặt với thách thức do hậu quả của đại dịch vi-rút corona.

Giáo dục cho tương lai

Thất nghiệp ở thanh niên là một thách thức toàn cầu. Khoảng 270 triệu thanh niên trên toàn thế giới hiện không có việc làm, không có trình độ giáo dục hoặc được đào tạo. TK Elevator cam kết hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giúp họ trở thành những người trưởng thành có thể tìm được việc làm và độc lập.

  • Kể từ năm 2017, chúng tôi đã hợp tác với Làng trẻ em SOS để đấu tranh chống lại vấn nạn thất nghiệp ở thanh niên.
  • Khoảng 600 thanh niên đã được đào tạo thông qua hỗ trợ của 200 tình nguyện viên của TK Elevator.
  • Nhân viên của chúng tôi đóng vai trò là người hướng dẫn, cố vấn và cũng là hình mẫu cho giới trẻ.

Cứu trợ thiên tai

Chúng tôi coi việc hỗ trợ nỗ lực cứu trợ thiên tai là trách nhiệm của mình. Trong thời gian ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19, chúng tôi đã đảm bảo bảo trì liên tục và tăng thời gian hoạt động cho thang máy tại các bệnh viện. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

  • Nền tảng đám mây của chúng tôi, MAX đã được cung cấp miễn phí cho bệnh viện và các cơ sở y tế khác bị ảnh hưởng đặc biệt bởi COVID-19.
  • TK Elevator đã quyên góp các thiết bị y tế quan trọng và đóng góp bằng tiền.

Cam kết của chúng tôi

  • Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ các cộng đồng địa phương thông qua nỗ lực tình nguyện của nhân viên.
  • Chúng tôi muốn giúp cộng đồng phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
  • Chúng tôi cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cũng như các khóa đào tạo kỹ năng sống và chuyên môn.
  • Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực cứu trợ thiên tai khi xảy ra thiên tai.