Skip Navigation
Społeczeństwo

Społeczeństwo


Poprawa jakości życia w miastach

TK Elevator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu poprawy jakości życia w miastach. Robimy to poprzez zapewnianie zrównoważonej infrastruktury budowlanej i dostarczanie coraz bardziej ekologicznych systemów transportu pasażerów. Ułatwianie przemieszczania się osób starszych również jest bardzo ważne. Naszym celem jest stałe wytyczanie standardów w zakresie jakości, komfortu użytkownika, designu, dostępności, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa.

Nasze zobowiązanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Rozumiemy potrzeby świata przyszłości i naszych klientów. Naszym celem jest znalezienie kompromisu pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na towary konsumpcyjne i inwestycyjne, infrastrukturę, energię i surowce a rzeczywistością coraz mniejszej dostępności zasobów. Wykorzystując swoje umiejętności, pasję i determinację, nasi pracownicy nieustannie opracowują i dostarczają produkty i rozwiązania z myślą o sprostaniu temu wyzwaniu.

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonej infrastruktury budowlanej

 Budynki certyfikowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty i usługi cechują się wysokim poziomem sprawności i są dostosowane do zrównoważonej infrastruktury budowlanej. Ze swojej strony:

  • Zapewniamy zasobooszczędne, bezpieczne, niezawodne i wygodne produkty i usługi
  • Wspieramy naszych klientów na etapie planowania, świadcząc wszechstronne usługi doradcze za pośrednictwem ekspertów ds. zrównoważonego budownictwa, w tym ponad 200 akredytowanych specjalistów LEED Green i ekspertów BREEAM.
  • Modernizujemy istniejącą infrastrukturę w celu spełnienia norm zrównoważonego budownictwa

Zrównoważony rozwój i społeczeństwo: Zaangażowanie społeczne na całym świecie

Zrównoważony rozwój i społeczeństwo

Pomagamy również poprawiać jakość życia w miastach poprzez nasza zaangażowanie społeczne. Mamy ponad 900 lokalizacji na całym świecie, dlatego angażujemy się w poprawę jakości życia ludzi w społecznościach we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni.

Jedną z naszych zasad przewodnich jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób. Aktywnie sprzeciwiamy się dyskryminacji i wspieramy tolerancję. Zaufanie i wzajemny szacunek są fundamentem naszego sukcesu i nieodłączną częścią naszego sposobu myślenia i pracy.

Ponieważ młodzi ludzie trzymają w rękach klucz do przyszłości, aktywnie wspieramy szkoły, uczelnie wyższe i inne instytucje oświatowe.

Ochrona środowiska

społeczeństwo

Nasza koncentracja na ochronie środowiska poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i energii ma doskonałe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie zabezpiecza dobrobyt naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.