Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Składanie raportu

Jako jeden z globalnych liderów rynku i innowacji, w TK Elevator staramy się działać w sposób wzorowy, szczególnie w naszych relacjach biznesowych. Przestrzegamy naszej zasady "Bądź uczciwy i przejrzysty". Pracownicy TK Elevator i inne osoby trzecie, których dotyczą nasze działania, zawsze mogą zgłaszać swoje obawy. "Speaking up" jest integralną częścią naszej kultury i zawsze jest doceniane.

Zachęcamy do aktywnego współtworzenia naszej kultury zgodności. Właśnie dlatego stworzyliśmy niezawodne kanały raportowania. Pomagają nam one zapewnić, że wszelkie potencjalne wykroczenia mogą być zgłaszane, dokładnie badane i rozwiązywane.

TK Elevator Ethics Line jest otwarta dla wszystkich pracowników, ale także dla klientów, dostawców, partnerów biznesowych i innych stron trzecich. Gwarantujemy każdej osobie, która w dobrej wierze zgłasza incydenty, możliwie największą ochronę jej tożsamości. Podczas dochodzeń TK Elevator będzie również dążyć do ochrony uzasadnionych interesów innych osób, których dotyczy zgłoszenie. Rzucenie podejrzenia na inną osobę może mieć dla niej poważne konsekwencje. W przypadku świadomego i celowego fałszywego zgłoszenia może to mieć również negatywne konsekwencje dla osoby przekazującej informacje.

Przychodzące zgłoszenia są dokładnie sprawdzane i przetwarzane przez zespół TK Elevator Compliance Investigation Team. Szczegółowy regulamin naszego mechanizmu składania zażaleń / procedury składania skarg można znaleźć tutaj.

TK Elevator Ethics Line obejmuje następujące kanały raportowania:

1. Przełożeni, osoby kontaktowe w firmie lub kierownik ds compliance manager

Zgodnie z zobowiązaniem do uczciwości i przejrzystości odzwierciedlonym w naszych wspólnych Zasadach TKE, zachęcamy pracowników TK, aby w pierwszej kolejności zwracali się ze swoimi wątpliwościami do przełożonego. Jeśli nie jesteś pracownikiem TKE, możesz najpierw skontaktować się z osobą kontaktową w odpowiedniej spółce grupy. Oczywiście możesz również zwrócić się bezpośrednio do Compliance Manager, który jest odpowiedzialny za Twoją organizację. Zazwyczaj jest to kierownik odpowiedzialny za finanse (np. dyrektor finansowy). Jeśli nie masz pewności co do Compliance Manager'a zgodności, skontaktuj się z investigations@tkelevator.com. Właściwa osoba kontaktowa zostanie podana w odpowiednim czasie.

W TKE cenimy i szanujemy każdego, kto zabiera głos. Nasi liderzy i Compliance Managerowie dbają o to, aby każdy został wysłuchany i mają otwarte drzwi dla wszystkich, którzy chcą zgłosić swoje obawy. Jeśli przełożony, osoba kontaktowa w odpowiedniej spółce grupy i/lub Compliance Manager nie są w stanie zaradzić zaistniałej sytuacji, przekażą zgłoszenie dotyczące zgodności z przepisami do Compliance Investigations Team lub, w przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy zgodności z przepisami, do odpowiedniego innego działu, chyba że zgłosisz sprzeciw wobec takiego przekazania.

2. Centralne kanały raportowania

Jeśli czujesz się bardziej komfortowo, zgłaszając swoje obawy bezpośrednio do naszego globalnego Compliance Investigations Team, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji raportowania:

Internetowa platforma komunikacyjna

Nasza internetowa platforma komunikacyjna umożliwia przesyłanie raportów do naszego zespołu Compliance Investigations Team w Globalnym Centrum Wsparcia Biznesu w Duesseldorfie/Niemcy. Możliwe jest przesyłanie odpowiednich dokumentów i pozostawanie w kontakcie za pośrednictwem skrzynki pocztowej skonfigurowanej wyłącznie dla Ciebie. Wszelka komunikacja jest poufna i chroniona.

Dostęp do platformy internetowej można uzyskać za pośrednictwem następującego łącza: https://tke-wb.compliancesolutions.com/

lub skanując poniższy kod QR:

E-Mail

Zgłoszenie można wysłać na następujący adres e-mail: investigations@tkelevator.com

Tylko my, Compliance Investigations Team, mamy dostęp do przychodzących wiadomości e-mail w celu zapewnienia poufności.

Hotline

Jeśli chcesz przesłać zgłoszenie telefonicznie, możesz zadzwonić na naszą infolinię (poczta głosowa lub, w USA, operator) pod następujący numer telefonu:

Niemiecki: + 49 711 95339978
Angielski (Niemcy): + 49 711 95339979
Angielski (USA): + 1 (844) 9704154
Chiński (Chiny): + 86 21 60314571
Angielski (Japonia): + 81 50 58653061
Portugues (Brazylia): + 55 11 31817795
Hiszpański (Kolumbia): + 57 1 3810670


Przesyłanie pocztą i osobiście

Jeśli chcesz przesłać swoje zgłoszenie pocztą lub osobiście, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. dochodzeń w sprawie zgodności z przepisami:

TK Elevator GmbH
TKE/LCL-CPL-INV
E-Plus-Strasse 1
40472 Duesseldorf

Niezależnie od wybranego kanału zgłaszania można również przesyłać zgłoszenia anonimowo. Jeśli jednak to zrobisz, nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych pytań lub przekazania Ci informacji zwrotnych dotyczących naszego dochodzenia. Będziemy zatem wdzięczni za pozostawienie swoich danych kontaktowych.

Compliance Officer

Jeśli pracujesz dla TK Elevator, możesz również skontaktować się ze swoim Compliance Officer. Szczegółowa lista kontaktów jest dostępna w intranecie.

Zapewniamy: Wszystkie wiadomości, niezależnie od wybranego kanału raportowania, będą traktowane z najwyższą poufnością.

Raportowanie do podmiotów zewnętrznych

Uprzejmie prosimy o przekazywanie wszelkich informacji za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów, abyśmy mogli odpowiednio zbadać i rozwiązać wszelkie kwestie. Oczywiście możesz również przesyłać raporty do odpowiednich władz.

Treść raportu

Nasza TK Elevator Ethics Line może być wykorzystywana do zgłaszania wątpliwości lub potencjalnych naruszeń, niezależnie od tego, czy dotyczą one naszych podstawowych tematów zgodności, takich jak korupcja, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, pranie pieniędzy, kontrola handlu i ochrona danych lub oszustwa, czy też jakiegokolwiek innego tematu z naszego Kodeksu postępowania.

Nie wahaj się zgłaszać potencjalnych naruszeń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa lub zasobów ludzkich. Obejmuje to naruszenia podstawowych standardów pracy lub praw człowieka, które mają miejsce w naszej organizacji lub naszym łańcuchu dostaw, np. praca dzieci lub niewolnicza, nierówne traktowanie, nękanie lub dyskryminacja, naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy i płacy minimalnej oraz naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne. Jeśli zgłoszenie nie zawiera treści związanych ze zgodnością z przepisami, przekażemy je do odpowiedniego działu w celu przetworzenia, z zachowaniem poufności.

Przesłanie zgłoszenia w sposób możliwie konkretny, szczegółowy i szybki może przyczynić się do jego szybkiego rozpatrzenia i przetworzenia. Przesyłając zgłoszenie, należy kierować się następującym pytaniem: "Kto zrobił co, kiedy, gdzie i jak?".

 • Kto?
  • Prosimy o podanie dokładnych informacji o zaangażowanych osobach. Należy pamiętać, że możemy nie znać wszystkich działów i funkcji na całym świecie. Wpisz pełne imiona i nazwiska oraz wskaż dział, funkcję i firmę związaną z daną osobą.
 • Co i jak?
  • Podaj jak najdokładniejsze informacje na temat zgłoszonego incydentu i zachowania: Wyjaśnij swoje obserwacje tak dokładnie, jak to możliwe. Najlepiej opisać incydent chronologicznie i przesłać dokumenty - jeśli są dostępne - które potwierdzają raport. Opisz zgłoszone zachowanie osób zaangażowanych w incydent tak dokładnie, jak to możliwe.
 • Gdzie?
  • Prosimy o jak najdokładniejsze opisanie lokalizacji incydentu/przestępstwa, w tym nazwy jednostki biznesowej, firmy i oddziału.
 • Kiedy?
  • Prosimy o opisanie, kiedy zgłoszone zdarzenie/zachowanie miało miejsce, niezależnie od tego, czy nadal trwa, czy już się zakończyło.
  • Aby umożliwić nam natychmiastowe wyjaśnienie i naprawienie niewłaściwego postępowania, prosimy o przesłanie raportu niezwłocznie po dokonaniu obserwacji.

Ochrona sygnalistów

Ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości, które działają w dobrej wierze, jest naszym najwyższym priorytetem. Zgłoszenia nie mają negatywnych konsekwencji prawnych ani faktycznych, na które TK Elevator nie ma wpływu. Tożsamość zgłaszającego będzie chroniona podczas wewnętrznego dochodzenia w miarę naszych możliwości i zgodnie z wymogami prawa. W przypadku oficjalnego dochodzenia możemy być zobowiązani do ujawnienia tożsamości użytkownika władzom. W takim przypadku poinformujemy o tym z wyprzedzeniem.

Prosimy o traktowanie wszelkich zgłoszeń z szacunkiem i odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że dochodzenia mogą mieć konsekwencje zawodowe i osobiste dla osób, których dotyczą. Przypadek świadomego i celowego fałszywego zgłoszenia może mieć negatywne konsekwencje dla osoby, która przekazuje informacje.