Skip Navigation
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój


Rozwój zrównoważonej urbanizacji

zrównoważony rozwój

Dla firmy TK Elevator zrównoważony rozwój oznacza inwestowanie w innowacyjne rozwiązania mobilne, które ukierunkowane są na pokonywanie wyzwań urbanizacji przy jednoczesnym zwiększaniu inteligencji miast i budynków oraz przeobrażaniu ich w najlepsze miejsca do życia. Obejmuje to również zmniejszenie śladu środowiskowego działalności naszej firmy, zwiększenie wkładu w sferę społeczną i zapewnienie siły finansowej.

Wiele twarzy zrównoważonego rozwoju

Wiele twarzy zrównoważonego rozwoju

droga do zrównoważonego rozwoju pomaga nam uwzględniać potrzeby społeczeństwa, środowiska i naszej działalności w każdej podejmowanej przez nas decyzji. celem jest, aby każdy pracownik świadomie działał na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń poprzez:

 • Produkty i usługi świadome ekologicznie
 • Zasobooszczędne procesy produkcji
 • Energooszczędne inicjatywy operacyjne
 • Przyszłościowe szkolenie pracowników
 • Mocne zaangażowane społeczne
 • Nieustanne procesy i oceny doskonalenia

Dzięki takiemu podejściu pozostajemy na czele branży, napędzamy czyste technologie transportu pasażerów i rozwijamy zrównoważoną urbanizację.

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty leżą u podstaw zobowiązania do zrównoważonego rozwoju: dostarczanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie mobilności dla zadowolonych klientów, w harmonii z potrzebami ludzi i środowiska.

Zobowiązanie to napędza innowację i nieustanne doskonalenie naszych produktów, które z kolei przekłada się na:

 • Bardziej inteligentne wykorzystanie mniejszej ilości materiałów
 • Produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska
 • Zmniejszone zużycie energii w ramach wszystkich produktów i usług
 • Optymalne bezpieczeństwo produkcji, montażu i konserwacji
 • Maksymalne bezpieczeństwo użytkowników
 • Odporną działalność

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju znajduje również odbicie w naszej obietnicy składanej klientom:

Move Beyond

Nasze priorytety w zakresie zrównoważenia