Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Polityki prywatności

1. Jakie informacje dla Ciebie zawiera ten dokument?

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe użytkowników, zapewniając zgodność z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO eng. GDPR) oraz innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz przysługujące im prawa w zakresie danych osobowych.

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kto jest inspektorem ochrony danych?

 • 2.1. Administratorem przetwarzania danych jest:

  TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH (zwana dalej TKE) z siedzibą w Wiedniu Zetschegasse 11, 1230 Wiedeń, działająca w Polsce poprzez oddział pod firmą:

  TK Elevator Eastern Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
 • 2.2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:

  TK Elevator Eastern Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce,
  al. Jerozolimskie 179
  02-222 Warszawa
  Polska

  e-mail: dpo@tkelevator.com

3. Zakres i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 • 3.1. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej strony internetowej. Nie ma ono zastosowania do stron internetowych innych usługodawców (stron trzecich), do których podajemy łącze. Nie ponosimy odpowiedzialności za oświadczenia i wytyczne stron trzecich. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i praktykami takich stron trzecich.
 • 3.2. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych zasad prywatności danych zgodnie z przyszłymi zmianami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


4. Jakich kategorii danych używamy i skąd one pochodzą?

Dane osobowe przetwarzane na naszej stronie internetowej będą zbierane z następujących źródeł:

 • 4.1. Z Twoich urządzeń, gdy odwiedzasz naszą witrynę, nasze serwery internetowe zapisują standardowo adres protokołu internetowego (IP) (numer, który jest automatycznie przydzielany komputerowi podczas korzystania z Internetu), stronę, z której uzyskujesz dostęp do naszej witryny, pliki, do których uzyskujesz dostęp, datę Twojej wizyty oraz ogólne informacje o Twojej przeglądarce (wersja i typ).
 • 4.2. Bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełnisz formularz kontaktowy lub zarejestrujesz się, aby otrzymywać spersonalizowane usługi. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o planowanym wykorzystaniu danych i, jeśli zajdzie taka potrzeba, uzyskamy Twoją zgodę.
 • 4.3. Z plików cookie, gdy odwiedzasz naszą witrynę, identyfikatory plików cookie są kojarzone z identyfikatorami internetowymi udostępnianymi przez Twoje urządzenia. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o przeznaczeniu i w razie potrzeby poproszony o wyrażenie zgody na instalację plików cookies na Twoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.


5. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • 5.1. Cele bezpieczeństwa.
  Informacje zbierane z Twoich urządzeń (patrz punkt 4.1) przetwarzane są w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa serwera WWW oraz wyświetlenia Ci naszej strony internetowej (np. Twojego telefonu, laptopa lub innego urządzenia). Dane te mogą być analizowane wyłącznie w formie zanonimizowanej dla celów statystycznych.

  • 5.1.1. Zgodność przetwarzania z prawem:
   Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TKE (art. 6 (1) (f) RODO zgodnie z art. 32 (1) RODO) i przytoczeniem 47 RODO (eng. GDPR).

 • 5.2. Żądania dotyczące produktów i usług.
  Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poprzez adresy kontaktowe podane na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i realizacji Twojej prośby, w tym w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą. Przetwarzane będą te dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać i/lub te, o które poprosisz w formularzach kontaktowych: np. imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu i treść Twojego zapytania.

  • 5.2.1. Zgodność przetwarzania z prawem:
   Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • 5.2.2. Przechowywanie danych:
   Przechowywanie danych. Informacje będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia Twojej prośby i nie dłużej niż trzy (3) miesiące od otrzymania Twojej prośby.

 • 5.3. Media.
  W przypadku kontaktu z rzecznikiem prasowym w danym kraju/regionie w celu uzyskania informacji prasowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Przetwarzane będą dane osobowe, które dobrowolnie przekazałeś rzecznikowi, obejmujące imię, nazwisko i adres e-mail.

  • 5.3.1. Zgodność przetwarzania z prawem:
   Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • 5.3.2. Przechowywanie danych:
   The Informacje będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 • 5.4. Reklamacje.
  W przypadku składania reklamacji dotyczącej jednego z naszych produktów lub usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi i zarządzania Twoją reklamacją. Przetwarzane będą dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać podczas składania skargi: np. imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu i treść Twojej skargi.

  • 5.4.1. .Zgodność przetwarzania z prawem:
   Przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • 5.4.2. Przechowywanie danych:
   Informacje będą przechowywane przez okres, w którym roszczenie pozostaje w toku, po zakończeniu, informacje będą przechowywane odpowiednio zablokowane przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ustawowych.

 • 5.5. Kariera.
  Podczas odwiedzania naszej sekcji kariery w celu ubiegania się o określoną pracę lub przesłania nam niezamówionej aplikacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania Twoją aplikacją na nasze otwarte stanowiska i/lub w celu znalezienia ofert pracy zgodnych z Twoim doświadczeniem. Przetwarzane będą dane osobowe, które zdecydujesz się nam podać i/lub o które poprosisz w ofercie pracy: np. imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, doświadczenie zawodowe, oczekiwane wynagrodzenie, list motywacyjny, CV i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się załączyć do swojej aplikacji.

  • 5.5.1. Zgodność przetwarzania z prawem:
   W przypadku ubiegania się o konkretną ofertę pracy podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy i/lub podjęcie stopnie na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wysyłania niezamówionych aplikacji podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • 5.5.2. Przechowywanie danych:
   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w informacjach o ochronie danych osobowych zawartych w ofertach pracy i/lub w sekcji dotyczącej kariery. Niezamówione aplikacje zostaną usunięte dwa (2) lata po wysłaniu aplikacji.

 • 5.6. Zgłoszenia.
  Dane osobowe podane przez Ciebie podczas przesyłania zgłoszenia (imię i nazwisko, dane kontaktowe, zgłaszane fakty itp.) zostaną wykorzystane do przetworzenia zgłoszenia (w tym do zbadania sprawy i późniejszego dochodzenia oraz w razie potrzeby, do zgłoszenia władzom).

  • 5.6.1. Zgodność przetwarzania z prawem:
   Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • 5.6.2. .Przechowywanie danych:
   Informacje podane podczas przesyłania zgłoszenia incydentu będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do ustalenia, czy należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie domniemanych faktów. Jeśli zostanie ustalone, że wszczęcie dochodzenia nie jest konieczne, informacje będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych. Jeśli zostanie ustalone, że dochodzenie jest wymagane, informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, wdrożenia środków oraz w razie potrzeby, do celów konsekwentnego ścigania karnego.

Zautomatyzowane, indywidualne procesy decyzyjne, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpłynąć, nie zachodzą w związku z korzystaniem przez Ciebie z niniejszego serwisu.

6. Kto otrzymuje dane?

 • 6.1. O ile ujawnienie nie jest obowiązkowe ze względu na wymogi prawne, informacje przetwarzane w naszej witrynie internetowej będą przetwarzane w ramach naszej Spółki wyłącznie przez osoby i działy (np. dział rekrutacji, dział sprzedaży, dział marketingu itp.), które potrzebują ich do wyżej wymienionych celów.
 • 6.2. W ramach naszej grupy spółek część Twoich danych jest przekazywana do określonych lokalizacji w Grupie (korporacja/obszar biznesowy/spółki należące do grupy), jeśli realizują one scentralizowane zadania przetwarzania danych dla spółek stowarzyszonych z Grupą (np. scentralizowane aplikacje IT). Przekazywanie danych osobowych Grupie TK Elevator odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Grupy TK Elevator (motyw 48 RODO). Grupa TK-Elevator posiada siedziby przedsiębiorców poza UE/EOG, w związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane poza Europę, przy takim przekazywaniu danych zostały przyjęte standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).
 • 6.3. Ponadto częściowo korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy są zobowiązani umowami powierzenia danych na podstawie przepisów o ochronie danych do wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych (np. dostawcy serwerów w obszarach: usługi i infrastruktura IT, obsługa klienta itp.). Niektórzy usługodawcy mogą mieć siedzibę poza UE/EOG. Odbywa się to z poszanowaniem wymogów ochrony danych, w szczególności zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zapewnienie zapewnia odpowiednia gwarancja (np. w formie standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub w oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom zgodnie z art. 45 RODO).

7. Jakich praw do ochrony danych możesz dochodzić jako osoba, której dane dotyczą?

 • 7.1. Przysługuje Ci prawo do informacji o przedmiotowych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 6 (1) (e) i (f) RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • 7.2. O ile wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 7.3 Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij pisemny wniosek, w którym wyraźnie określisz swoje zapytanie do Inspektora Ochrony Danych (patrz dane kontaktowe w pkt 2.2).
 • 7.4. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Właściwym dla nas organem ochrony danych jest:

  Österreichische Datenschutzbehörde
  Barichgasse 40-42
  1030 Wien

  Tel. +43 1 52 152-0
  Email: dsb@dsb.gv.at
  Website: http://www.dsb.gv.at/