Skip Navigation

TK Elevator
Promowanie zrównoważonej
mobilności miejskiej


Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii TK Elevator i naszej firmy. Określa również sposób, w jaki pracujemy i kształtuje nasze wartości korporacyjne. Jako jedna z wiodących na świecie firm produkujących windy, jesteśmy zaangażowani we wprowadzanie innowacji i ciągłe ulepszanie naszych produktów oraz usług, a wszystko to w ścisłej współpracy z naszymi interesariuszami.

„Dążymy do tego, aby zmieniać świat — także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że tylko poprzez uwzględnienie aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych we wszystkich naszych działaniach możemy dążyć do zrównoważonej przyszłości. Mierzymy się z najlepszymi i wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na najbliższe lata”.

Uday Yadav, Dyrektor generalny TK Elevator


Kluczowe fakty

Firma wyróżniona w rankingu A-List CDP

Firma wyróżniona w rankingu
A-List CDP

Firma TK Elevator po raz drugi z rzędu znalazła się na prestiżowej liście A publikowanej przez globalną organizację non-profit CDP w 2021 roku.

Najwyższa ocena według Sustainalytics

Najwyższa ocena według
Sustainalytics

Firma TK Elevator znalazła się w czołówce globalnego rankingu ryzyka ESG firmy Sustainalytics w kategorii przemysłu maszynowego i osiągnęła najlepszy wynik spośród ponad 500 analizowanych firm z branży maszynowej.

Współzałożyciel Światowego Forum Bezpieczeństwa Dźwigów

Współzałożyciel Światowego Forum
Bezpieczeństwa Dźwigów

Firma TK Elevator jest współzałożycielem Globalnego Forum Bezpieczeństwa Dźwigów, które ma wspólny cel: bezpieczną branżę bez wypadków.

Sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact


Sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact 

Firma TK Elevator jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. Nasza Broszura dotycząca ESG zawiera szczegółowe informacje o postępach, jakie poczyniliśmy w zakresie 10 zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

Lider Zaangażowania Dostawców za rok 2021


Lider Zaangażowania Dostawców za rok 2021  

Zostaliśmy wyróżnieni przez CDP jako „Lider Zaangażowania Dostawców za rok 2021” za podejmowanie działań zmierzających do mierzenia i zmniejszania ryzyka środowiskowego w naszym łańcuchu dostaw.

Członek RE100

Członek
RE100

Firma TK Elevator dołączyła do inicjatywy RE100 i zobowiązała się do osiągnięcia 100% udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w swojej globalnej działalności do roku 2030.

The Science Based Targets

The Science
Based Targets

Inicjatywa Science Based Targets zatwierdziła cele TK Elevator w zakresie redukcji emisji jako zgodne z poziomami wymaganymi do osiągnięcia celów Paryskiego porozumienia klimatycznego.

EcoVadis

EcoVadis


Zostaliśmy nagrodzeni złotym medalem EcoVadis, co sprawia, że ​​TK Elevator znajduje się obecnie wśród 5% wszystkich firm ocenianych obecnie przez agencję ratingową zrównoważonego rozwoju.Obszary, na których koncentruje się nasz zrównoważony rozwój

Nasza Broszura dotycząca ESG

Nasza Broszura dotycząca ESG zawiera przegląd postępów, jakie poczyniliśmy w pierwszym roku działalności jako niezależna firma, jak również ambitne cele i jasne zobowiązania, jakie postawiliśmy sobie w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i zarządzania (ESG).

Osoba kontaktowa w sprawie zrównoważonego rozwoju w TKE

Dr Paula Casares Medrano
Dyrektor ds. środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG)