Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Informacja prawna

Niniejszym informujemy użytkownika, że właścicielem tej strony internetowej jest firma TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH z siedzibą w Wiedniu Zetschegasse 11, 1230 Wiedeń, działająca w Polsce poprzez oddział pod firmą: TK Elevator Eastern Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce’’ z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 179,02-222 Warszawa.

Odpowiedzialność

Informacje, które TK Elevator Eastern Europe GmbH prezentuje na niniejszej stronie są okresowo kompilowane i aktualizowane. Pomimo najwyższej staranności, nie możemy zagwarantować, że treści tej strony internetowej są wolne od błędów. Nie ma gwarancji przydatności handlowej, nie ma gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania ani żadnej innej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonej lub domniemanej, odnośnie do informacji lub jakiegokolwiek aspektu tej strony internetowej.

Treść nie stanowi zobowiązania ani gwarancji w odniesieniu do naszych produktów, w szczególności w zakresie ich zbywalności lub umownej przydatności do określonego celu. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości na naszej stronie internetowej opierają się wyłącznie na opiniach (wstępnych) szacunkach lub założeniach kierownictwa TK Elevator Eastern Europe GmbH. W związku z tym podlegają one ryzyku i niepewności. TK Elevator Eastern Europe GmbH nie jest zobowiązana do aktualizacji takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. TK Elevator Eastern Europe GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w dostarczonych informacjach lub danych w każdym czasie bez uprzedzenia.

TK Elevator Eastern Europe GmbH odrzuca wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z istnienia problemów technicznych lub mechanicznych awarii urządzeń powstałych podczas połączenia z Internetem. TK Elevator Eastern Europe GmbH nie gwarantuje, że dostęp do strony internetowej będzie nieprzerwany, ani nie gwarantuje, że jest ona wolna od błędów lub może spowodować jakiekolwiek szkody.

Niniejsza witryna odwołuje się do dostawców zewnętrznych (stron trzecich), w niektórych przypadkach za pomocą hiperłączy. TK Elevator Eastern Europe GmbH nie ma wpływu na treści stron internetowych osób trzecich. Z tego powodu TK Elevator Eastern Europe GmbH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści i praktyki ochrony danych stron internetowych osób trzecich, do których prowadzi link. Przed skorzystaniem ze stron internetowych osób trzecich zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi warunkami i postanowieniami dotyczącymi ochrony danych tych dostawców.

TK Elevator Eastern Europe GmbH gwarantuje poufność danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz ich zautomatyzowane przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

Własność Intelektualna i prawo użytkowania

Treść, w tym zdjęcia i projekt strony internetowej TK Elevator Eastern Europe GmbH podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom ochrony własności intelektualnej. Niniejsza strona internetowa nie udziela żadnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej będącej własnością spółek Grupy TK Elevator. W szczególności, powielanie, dystrybucja, reprodukcja, transmisja, przetwarzanie, modyfikacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie treści na tej stronie internetowej w celach komercyjnych bez pisemnej zgody TK Elevator Eastern Europe GmbH jest niedozwolona.

Znaki towarowe

Znaki towarowe firm Grupy TK Elevator nie mogą być używane bez pisemnej zgody od TK Elevator GmbH. To samo dotyczy logotypów i znaków firmowych.