Skip Navigation

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe Gmbh Sp. Z o.o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Informacje prawne

Ochrona danych osobowych

Zawartość strony internetowej jest udostępniana przez TK Elevator GmbH, aby odwiedzający stronę mogli zapoznać się z informacjami na temat oferty produktowej TK Elevator GmbH, a także na temat naszej firmy. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową odbywa się zgodnie z surowymi wymogami RODO.

Ochrona prywatności użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. W dalszej części znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać stronę internetową TK Elevator GmbH anonimowo, tzn. bez informowania nas o tym, kim jest. Podczas korzystania ze strony nasze serwery internetowe w Niemczech zapisują standardowo adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, stronę, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, pliki, które użytkownik od nas uzyskuje, a także datę odwiedzin i ogólne informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera internetowego oraz w celu dostosowania uzyskiwanych informacji do nośnika wyjściowego użytkownika (np. telefonu, laptopa lub innego urządzenia). Dane te są analizowane wyłącznie w formie zanonimizowanej dla celów statystycznych.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże nam te informacje, np. wypełniając formularz kontaktowy lub rejestrując się w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług. Na danej stronie internetowej użytkownik zostanie poinformowany o przeznaczeniu oraz, jeśli to konieczne, o zgodzie użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych. Ujawnienie danych będzie miało miejsce wyłącznie w spółkach TK Elevator i u dostawców usług z nami powiązanych, na przykład w celu przesłania żądanej informacji pisemnej. Oczywiście wszyscy dostawcy usług są zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności danych. Przekazywanie danych innym podmiotom zewnętrznym nie ma miejsca. Dane użytkownika są zawsze szyfrowane przed ich przesłaniem i przetwarzaniem, co ma na celu ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie plików cookie pomaga nam analizować sposób korzystania użytkownika z naszej strony internetowej, ulepszać oferowane przez nas usługi i produkty, poprawiać bezpieczeństwo i zapobiegać oszustwom. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

• Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

• Trwałe pliki cookie to pliki cookie, które są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia po upływie określonego czasu.

• Własne pliki cookie to pliki cookie, które są umieszczane bezpośrednio przez nas.

• Pliki cookie podmiotów zewnętrznych to pliki cookie umieszczane przez podmiot trzeci.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów.

• Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do zapewniania użytkownikowi standardowych usług na naszych stronach. Bez plików cookie nasza strona może działać w bardzo ograniczonym zakresie, a nawet w nieprawidłowy sposób.

• Optymalizacyjne pliki cookie umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych w tym celu, będą one anonimowe. Analiza ta pomaga nam w ulepszaniu oferowanych przez nas produktów i usług.

• Personalizacyjne pliki cookie pozwalają nam określać osobiste preferencje użytkownika, takie jak preferowany język. Używamy tych plików cookie, aby poprawiać użyteczność i móc oferować użytkownikowi spersonalizowane wrażenia podczas korzystania ze strony.

• Pliki cookie związane z bezpieczeństwem to pliki cookie, które są niezbędne do ochrony strony przed atakami i zapobiegania oszustwom.

Na poszczególnych stronach dane osobowe mogą być przechowywane w plikach cookie, jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to wyraźną zgodę, np. aby nie trzeba było ponownie wprowadzać danych dostępowych. Zasadniczo dostęp do wszystkich informacji na naszej stronie internetowej jest możliwy również po wyłączeniu plików cookie w przeglądarce internetowej. Jeśli nie użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może to skutkować ograniczeniami w funkcjonowaniu oferowanych przez nas usług.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics — usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Odbywa się to w sposób anonimowy. Adres IP użytkownika przed przesłaniem do Google zostanie zanonimizowany na serwerze internetowym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam anonimizowany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu wykonania analizy korzystania z tej strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Przekazany przez Google Analytics w ramach Google Analytics zanonimizowany adres IP nie będzie łączony z innymi danymi udostępnianymi przez Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie jego przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Umieszczony zostanie rezygnacyjny plik cookie, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Warunków użytkowania i Prywatności można uzyskać na stronie https://policies.google.com. Pragniemy zaznaczyć, że na tej stronie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Formularz kontaktowy

Aby móc odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, TK Elevator GmbH będzie przetwarzać następujące dane osobowe, jeśli zostały podane w formularzu kontaktowym: forma grzecznościowa, imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu i treść zapytania. Dane osobowe użytkownika przekażemy odbiorcom, jeśli będzie to konieczne do spełnienia żądania użytkownika. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika zależy od jego zapytania i może przyjąć formę umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub naszych uzasadnionych interesów związanych z zapewnianiem użytkownikowi dobrej obsługi, opierając się na równowadze interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W obsłudze naszego formularza kontaktowego wspierają nas nasi dostawcy usług IT jako podmioty przetwarzające zlecenia. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika — jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika — do czasu wycofania jego zgody lub — jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie równowagi interesów — do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu lub spełnienia żądania użytkownika. Jeśli użytkownik nie poda danych wymaganych do skontaktowania się z nim oraz zrozumienia i przetworzenia jego zapytania, nie będziemy w stanie przetworzyć zapytania użytkownika. Wszystkie pozostałe informacje są opcjonalne. Usługa ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), użytkownik może w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się temu ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego przetwarzamy informacje osób odsyłających (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), które są usuwane najpóźniej po upływie 4 tygodni. Korzystanie z formularza kontaktowego bez gromadzenia tych informacji jest technicznie niemożliwe.

Prawa użytkownika związane z ochroną danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych, o których mowa, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO — prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. O ile użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie użytkownika udzielonej przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podmiot odpowiedzialny i Inspektor ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:
TK Elevator GmbH
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Niemcy
Telefon: +49 211 5400413-0
E-mail: info@tkelevator.com

Z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem:
TK Elevator GmbH
Inspektor ochrony danych osobowych
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Niemcy
E-mail: dpo@tkelevator.com

Zakres i zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do korzystania z naszej strony internetowej. Nie dotyczy to stron internetowych innych dostawców usług, do których podajemy odsyłacz. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za oświadczenia i wytyczne podmiotów zewnętrznych, które nie mają związku z naszą stroną internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania co jakiś czas zmian w niniejszych zasadach ochrony prywatności — zgodnie z przyszłymi zmianami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Własność intelektualna i prawa użytkowania

Zawartość strony internetowej TK Elevator GmbH wraz z ilustracjami oraz jej wygląd podlegają ochronie praw autorskich oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Niniejsza strona internetowa nie udziela żadnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej należącej do spółek Grupy TK Elevator. W szczególności zabronione jest powielanie, dystrybucja, reprodukcja, przesyłanie, przetwarzanie, modyfikacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie treści zawartych na tej stronie internetowej w celach komercyjnych bez pisemnej zgody TK Elevator GmbH.

Znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe używane na stronach internetowych TK Elevator GmbH są chronione ustawą o znakach towarowych i nie mogą być używane bez pisemnej zgody TK Elevator GmbH. To samo dotyczy logotypów i znaków firmowych.

Odpowiedzialność

Informacje, które TK Elevator GmbH przedstawia użytkownikowi na niniejszej stronie internetowej, są co pewien czas opracowywane i aktualizowane. Mimo dokładania wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że treści zawarte na tej stronie są wolne od błędów. Nie dajemy gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania ani żadnej innej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej informacji lub jakiegokolwiek aspektu niniejszej strony internetowej. Treści te nie stanowią przyrzeczenia ani gwarancji w odniesieniu do naszych produktów, w szczególności w zakresie ich przydatności rynkowej lub przydatności umownej do określonego celu. Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości zamieszczane na naszej stronie internetowej opierają się wyłącznie na opiniach, (wstępnych) szacunkach lub założeniach kierownictwa TK Elevator GmbH. Jako takie, są one obarczone ryzykiem i dozą niepewności. TK Elevator GmbH nie ma obowiązku aktualizacji takich oświadczeń dotyczących przyszłości. TK Elevator GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnianych informacji lub danych w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Niniejsza strona internetowa zawiera odniesienia do podmiotów zewnętrznych, w niektórych przypadkach w postaci hiperłączy. TK Elevator nie ma wpływu na zawartość stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu TK Elevator GmbH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści i praktyki dotyczące ochrony danych osobowych na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których zamieszcza łącza. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych podmiotów trzecich zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi warunkami użytkowania i postanowieniami dotyczącymi ochrony danych, które obowiązują u tych podmiotów.