Skip Navigation

Zgodność

Kwestia sposobu myślenia

Zgodność oznacza dla nas coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad i przepisów. Zgodność jest kwestią sposobu myślenia: Rzetelność, uczciwość, wiarygodność i prawość są częścią naszego DNA. Wolimy stracić kontrakt, niż zdobyć go łamiąc zasady.

Jeden cel - jeden program

Nasz program dotyczący zgodności ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie i w razie potrzeby inicjowanie odpowiednich środków zaradczych. Specjaliści ds. Zgodności na całym świecie doradzają, szkolą i informują pracowników o wymaganiach prawnych. Dzięki temu program dotyczący zgodności jest integralną częścią każdego procesu biznesowego.

Silni razem

Dział Zgodności składa się z pełnoetatowych Specjalistów ds. Zgodności na poziomie korporacji i jednostek biznesowych. Zespół ds. Zgodności ściśle współpracuje z siecią Menedżerów ds. Zgodności (zazwyczaj jest to Dyrektor Finansowy grupy) w celu wdrożenia programu Zgodności na wszystkich poziomach organizacji. Wszyscy razem stanowią punkt kontaktowy dla pracowników TK Elevator, promując etyczne zachowanie i poszanowanie naszej wewnętrznej polityki Zgodności oraz wszystkich stosownych przepisów prawa.

Dowiedz się więcej o naszym programie zgodności.

Tutaj znajdziesz nasz Kodeks Postępowania