Skip Navigation
nhân viên

Nhân viên


Người lao động: Ưu tiên của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nơi đào tạo và trọng dụng nhân tài

Một tổ chức bền vững luôn ưu tiên, quan tâm đến vấn đề phúc lợi về mặt chuyên môn cũng như nhu cầu cá nhân của nhân viên. Chúng tôi nhận thức được rằng tất cả đều được hưởng lợi khi đặt nhân viên của mình lên hàng đầu, chủ động nâng cao sức khoẻ và sự an toàn của họ, đồng thời mang lại những khóa đào tạo phù hợp cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp. Rất nhiều sáng kiến và công cụ về Nhân sự giúp chúng tôi đem lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân viên, đồng thời phát huy hết tiềm năng của họ.

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức, đa dạng và toàn diện.

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có trách nhiệm tuân thủ các chuẩn đạo đức cao nhất và xây dựng văn hoá bình đẳng về cơ hội, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Việc tuân thủ Điều lệ Đa dạng của Đức cũng giúp chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc bình đẳng và cởi mở cho toàn thể nhân viên.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ưu tiên hàng đầu

nhân viên thyssenkrupp

Thang máy là phương thức vận chuyển an toàn nhất thế giới. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho tất cả nhân viên của mình cũng như các nhà thầu phụ trong công việc hàng ngày. Mục tiêu không để xảy ra tai nạn của chúng tôi được triển khai theo Chính sách An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp được áp dụng trong toàn Tập đoàn, với chương trình đào tạo chuyên sâu và quy trình quản lý an toàn được chứng nhận. Các vụ tai nạn và cận tai nạn đều được báo cáo và điều tra kỹ lưỡng, đồng thời triển khai các hành động khắc phục.

Các hướng dẫn và hành động sau đây giúp chúng tôi bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên và các nhà thầu phụ:

  • Đào tạo về 10 Nguyên tắc Toàn cầu của thyssenkrupp
  • Đánh giá hệ thống an toàn nội bộ (SSAs)
  • Đào tạo trực tuyến về các chủ đề an toàn then chốt cho tất cả nhân viên
  • Tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn quản lý
  • Các hoạt động quản lý nhà thầu phụ rộng khắp bao gồm cả ngày an toàn dành cho nhà thầu phụ
  • Ngày an toàn toàn cầu “We care” hàng năm
  • Các giải thưởng chứng nhận an toàn hàng năm
  • Các đổi mới sáng tạo về an toàn sản phẩm như phương pháp lắp đặt không giàn giáo
  • Những nơi được cấp chứng nhận OHSAS 18001
  • Chứng nhận tập huấn an toàn cho toàn thể kỹ thuật viên
nhân viên

Làm cho các nhân viên giỏi trở nên giỏi hơn

Những nhân viên tận tụy và được đào tạo tốt là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào việc tạo ra Trường đào tạo nội bộ duy nhất trên thế giới tập trung phát triển các chuyên gia trong ngành thang máy.

Tại 12 địa điểm trên toàn thế giới, hệ thống Seed Campus toàn cầu của chúng tôi cung cấp đào tạo dựa trên nhu cầu thường xuyên cho nhân viên lành nghề và các chuyên gia trẻ của công ty. Các chương trình mục tiêu cao cho phép nhân viên của chúng tôi phát triển năng lực dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và các giảng viên nội bộ.