Skip Navigation
Phát triển bền vững

Phát triển bền vững


Đô thị hóa bền vững

Phát triển bền vững

Đối với TK Elevator, phát triển bền vững nghĩa là đầu tư vào những giải pháp công nghệ di chuyển sáng tạo, góp phần giải quyết vấn đề đô thị hóa, phát triển hạ tầng thông minh, biến thành phố trở thành nơi đáng sống. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi nỗ lực giảm thiểu tác động môi trường, góp phần vì mục tiêu lợi ích của cộng đồng trong khi đảm bảo năng lực tài chính.

Các phương diện của phát triển bền vững

Các phương diện của phát triển bền vững

Trên hành trình phát triển bền vững, với mỗi quyết định đưa ra chúng tôi đều cân bằng 3 yếu tố: nhu cầu xã hội, tác động môi trường và tình hình kinh doanh. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi nhân viên đều có ý thức tích cực chung tay xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ mai sau

 • Sản phẩm và dịch vụ thân thiện với hệ sinh thái
 • Quy trình sản xuất tối ưu hiệu quả nguồn lực
 • Giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Mô hình đào tạo nhân viên tiên tiến
 • Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
 • Liên tục tiến hành quy trình cải tiến và đánh giá hiệu quả bền vững

Điều đó giải thích vì sao chúng tôi luôn là đơn vị đi đầu ngành trong công tác ứng dụng công nghệ vận tải hành khách xanh sạch và đô thị hóa bền vững.

Cam kết phát triển bền vững của chúng tôi

Cam kết phát triển bền vững của chúng tôi

Chính những sản phẩm của TK Elevator đã thể hiện rõ quyết tâm phát triển bền vững của công ty. Chúng tôi thiết kế giải pháp di chuyển đặc thù cho từng đối tượng khách hàng, hài hòa với nhu cầu xã hội và yếu tố môi trường, chắc chắn sẽ khiến quý khách hài lòng.

Động lực này thôi thúc chúng tôi không ngừng sáng tạo, cải tiến sản phẩm thông qua:

 • Sử dụng thông minh và tiết kiệm nguyên vật liệu
 • Thiết kế sản phẩm thân thiện hơn với môi trường
 • Giảm lượng năng lượng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm, dịch vụ
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất, lắp đặt và bảo trì sản phẩm
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
 • Sản phẩm vận hành với độ bền cao

Quyết tâm phát triển bền vững còn thể hiện ở cam kết của chúng tôi với khách hàng:

engineering. tomorrow. together.