Skip Navigation

Liên hệ với chúng tôi

TK Elevator – Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi: 1800-1527. Tổng đài miễn cước cuộc gọi (ở Việt Nam)
E-Mail: vn.contactus@tkelevator.com

‹‹‹

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Phân loại yêu cầu

Đặt lịch cho một buổi tư vấn miễn phí
Yêu cầu báo giá
Bạn đang là khách hàng của TKE và đang có yêu cầu được phục vụ?
Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.
‹‹‹

Các yêu cầu khác

Vui lòng chọn cách xưng hô phù hợp

Danh xưng*

Ông
Vui lòng nhập họ của bạn.
Please enter your first name
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.
Please enter a valid phone number
Please enter a valid zip code
Vui lòng nhập tin nhắn của bạn.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Các yêu cầu khác

Cảm ơn Quý khách đã gửi yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.

Yêu cầu về lắp đặt thang mới

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Yêu cầu về Dịch vụ hoặc Nâng cấp

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

Các yêu cầu khác

Đang xảy ra lỗi, thông tin của bạn chưa được gửi đi.

AGILE Destination Controls

AGILE giúp hành khách di chuyển tới đích hiệu quả hơn.

Khác với cách vận hành thông thường, hành khách sẽ chọn tầng đích tại kiosk bên ngoài và phần mềm thông mình sẽ phân tích yêu cầu — tính toán nhu cầu di chuyển và nhóm các hành khách có nhu cầu di chuyển tới các tầng đích tương tự nhau. Kết quả là sẽ làm giảm số lượng hành khách chờ, tối ưu hóa việc dừng tầng của thang máy, nâng cao hiệu quả sử dụng của thang máy với tải trọng hiện hữu, tối ưu hóa thời gian di chuyển lên tới 25%.

Khi tích hợp giải pháp của chúng tôi, hệ thống thang máy của Quý khách vận hành hiệu quả hơn, Quý khách sẽ có thể tăng cường khả năng vận chuyển của hệ thống lên tới 30%.

AGILE di chuyển hành khách tới tầng đích nhanh hơn, cải thiện hiệu quả hoạt động cho công trình.

Hành khách sử dụng kiosk để lựa chọn tầng đích từ bên ngoài. Bạn có thể tùy chỉnh tên nút bấm tầng, thêm logo để thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Step 1

Hành khách sử dụng kiosk để lựa chọn tầng đích từ bên ngoài. Bạn có thể tùy chỉnh tên nút bấm tầng, thêm logo để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

AGILE sẽ chỉ định thang máy cụ thể sẽ phục vụ mỗi hành khách.
Step 2

AGILE sẽ chỉ định thang máy cụ thể sẽ phục vụ mỗi hành khách.

Hành khách sẽ sử dụng thang máy được hệ thống chỉ định để đi đến tầng mong muốn một cách nhanh nhất.
Step 3

Hành khách sẽ sử dụng thang máy được hệ thống chỉ định để đi đến tầng mong muốn một cách nhanh nhất.

Thông minh và đẹp

AGILE không chỉ thông minh, mà còn có hàng hoạt thiết kế sang trọng, ấn tượng giúp thiết bị hòa hợp hoàn hảo với phong cách chung công trình.

Enrich your building experience.


Customize the graphics and settings on your AGILE Terminals to reflect your brand identity. With our Design Center, it’s easier than ever to design user-friendly touchscreens that help elevator passengers find their destination.

  • Choose from pre-loaded backgrounds and colors
  • Upload and display personalized images and messages
  • Maintain brand consistency that matches your building
  • Customize only a selection of AGILE Terminals or all at the same time
  • Make changes on a PC or remotely via handheld devices

Enhance your building's security

Ensures controlled access and a smooth passenger journey from entering the building to reaching the destination floor.

AGILE Access is a flexible security solution that controls access to elevators from your turnstiles or alternatively we integrate elevators with your existing building access via our interface.