Skip Navigation
Maatschappij

Maatschappij


Wonen in de stad aantrekkelijker maken

Bij TK Elevator streven we ernaar om wonen in de stad aantrekkelijker te maken. Dat doen we door in gebouwen een duurzame infrastructuur te realiseren en het aantal groene passagierstransportsystemen te verhogen. De mobiliteit van oudere inwoners vergemakkelijken is ook een prioriteit. Ons doel is om steeds weer toonaangevend te zijn op vlak van kwaliteit, gebruikscomfort, ontwerp, toegankelijkheid, en gezondheid en veiligheid.

Het maatschappelijk verantwoord engagement van onze onderneming

We begrijpen de behoeften van de wereld van morgen en van onze klanten. Ons doel is om de groeiende behoefte aan consumptie- en kapitaalgoederen, infrastructuur, energie en grondstoffen af te stemmen op de realiteit van de steeds schaarser wordende middelen. Met veel expertise, passie en vastberadenheid ontwikkelen en produceren onze werknemers producten en oplossingen om die uitdaging aan te gaan.

Gefocust op de duurzame infrastructuur van gebouwen

Middelhoge tot hoge gebouwen bieden de meest milieuvriendelijke en rendabele bouwoplossingen. Ze nemen minder grondoppervlakte in en maken een gecentraliseerd, efficiënt energiebeheer mogelijk.

Gebouwen met het duurzaamheidskeurmerk

Duurzame, gecertificeerde gebouwen betalen zich zowel op korte als lange termijn terug door:

  • slimme gebouwen te ontwerpen
  • de exploitatiekosten (energie, water, afval) te verlagen
  • de winstgevendheid te verbeteren
  • de marktwaarde te verhogen
  • de stedelijke omgeving te bevorderen

Onze zeer efficiënte producten en diensten zijn gericht op het tot stand brengen van een duurzame infrastructuur. We:

  • bieden hulpbronnenefficiënte, veilige, betrouwbare en gemakkelijke producten en diensten
  • staan onze klanten tijdens de planningsfase bij met uitgebreid advies van onze experts op vlak van duurzame gebouwen, waaronder onze meer dan 200 geaccrediteerde LEED Green Associates en BREEAM Associate Experts
  • moderniseren bestaande infrastructuur om te voldoen aan de normen voor duurzaam bouwen

Duurzaamheid en maatschappij: maatschappelijk engagement over heel de wereld

Duurzaamheid & maatschappij

Met ons maatschappelijk engagement helpen we wonen in de stad aantrekkelijker te maken. Met meer dan 900 vestigingen wereldwijd zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen in gemeenschappen over de hele wereld te verbeteren.

Eerlijk zijn tegenover iedereen is een van onze basisprincipes. We gaan actief de strijd aan tegen discriminatie en bevorderen verdraagzaamheid. Vertrouwen en wederzijds respect zijn de pijlers van ons succes en zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we denken en werken.

Aangezien de jeugd de toekomst in handen heeft, steunen we actief scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.

Milieubescherming

maatschappij

Onze focus op de bescherming van het milieu door efficiënt gebruik te maken van grondstoffen en energie is zakelijk gezien heel logisch. Tegelijkertijd waarborgt dit het welzijn van onze werknemers, klanten, partners en de gemeenschappen waar we leven en werken.