Skip Navigation

Duurzaamheid


Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Wij handelen als verantwoordelijke burgers en bevorderen de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Wat we doen

Wij steunen gemeenschappen in steden over de hele wereld door vrijwilligerswerk te doen of financiële steun te verlenen aan geselecteerde ondernemerschapsprojecten, en door donaties te doen aan zorgverleners die voor uitdagingen staan als gevolg van de coronapandemie.

Education4Future

Jeugdwerkloosheid is een wereldwijd probleem. Ongeveer 270 miljoen jongeren over de hele wereld hebben momenteel geen werk, opleiding of scholing. TK Elevator zet zich in om jongeren met een moeilijke achtergrond te ondersteunen door hen te helpen inzetbare en zelfstandige volwassenen te worden.

  • Sinds 2017 zijn we een partnerschap aangegaan met SOS Kinderdorpen om jeugdwerkloosheid te bestrijden.
  • Ongeveer 600 jongeren werden opgeleid met de steun van 200 TK Elevator-vrijwilligers.
  • Onze medewerkers fungeren als instructeurs, mentors en ook als rolmodellen voor jongeren.

Hulp bij rampen

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om hulp te bieden bij rampen. Tijdens de lockdowns door de COVID-19-pandemie hebben we gezorgd voor het lopende onderhoud en de toegenomen uptime van liften in ziekenhuizen. Deze dienst werd gratis aangeboden aan ziekenhuizen en andere medische instellingen.

  • Ons cloud-gedreven platform, MAX werd gratis aangeboden aan ziekenhuizen en andere medische instellingen die bijzonder zwaar door COVID-19 werden getroffen.
  • TK Elevator doneerde cruciale medische apparatuur en zorgde voor financiële bijdragen.

Onze verplichtingen

  • Onze prioriteit is de ondersteuning van lokale gemeenschappen via vrijwilligerswerk van onze medewerkers.
  • We willen gemeenschappen helpen op te bloeien en hun kwaliteit van leven te verbeteren.
  • We verbeteren de toegang tot onderwijs en tot beroeps- en levensvaardigheidstrainingen.
  • Wij steunen de hulpverlening bij natuurrampen.