Skip Navigation

Duurzaamheid


Beheer van de toeleveringsketen


Bij de samenwerking met onze leveranciers zijn vertrouwen en transparantie essentieel voor de vermindering van sociale risico’s, ethische risico’s en milieurisico's in de toeleveringsketen.

Wat we doen

We hebben een duurzaamheidsauditsysteem opgezet en werken nauw met onze leveranciers samen bij de voortzetting van hun weg richting duurzaamheid.

Gedragscode voor leveranciers

We verwachten van onze leveranciers dat zij zich houden aan de principes die zijn vastgelegd in onze Gedragscode voor leveranciers. Het omvat onze principes op gebied van mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubescherming, omkoping en corruptie, alsmede concurrentieverstorend gedrag. Het vereist ook dat onze leveranciers zich richten op klimaatgerelateerde risico's en deze vermijden.

 • Bij alle aankoopbeslissingen houden we rekening met sociale, ethische en milieucriteria.
 • TK Elevator heeft in 2021 een bijgewerkte versie van zijn gedragscode voor leveranciers vrijgegeven.
 • We verwachten van al onze leveranciers dat zij zich houden aan de beginselen die zijn vastgelegd in de Gedragscode voor leveranciers.

Systeem voor duurzaamheidsaudits

Jaarlijks beoordelen we de potentiële risico's in onze toeleveringsketen met betrekking tot de naleving van sociale, milieu- en ethische normen. Op basis van deze analyse selecteren we leveranciers voor ons duurzaamheidsauditsysteem. Naar aanleiding van de resultaten van deze audits maken we met onze leveranciers afspraken over een actieplan met corrigerende maatregelen en houden toezicht bij de uitvoering daarvan.

 • Ons doel is de risico's in de toeleveringsketen te verminderen en de relaties met onze leveranciers in stand te houden door oplossingen te vinden in plaats van deze relaties te beëindigen.
 • In 2020/2021 hebben we 20 audits uitgevoerd en we zijn van plan deze inspanning in 2021/2022 te verdubbelen.

Dialoog met onze leveranciers

TK Elevator voert een voortdurende dialoog met onze leveranciers over identificatie van de mogelijkheden om onze relaties te verbeteren en onze duurzaamheidsverplichtingen na te komen. Regelmatig organiseren we 'leveranciersdagen' in onze vestigingen verspreid over de hele wereld. Deze evenementen bevorderen het vertrouwen en de transparantie en zorgen voor een gemeenschappelijk inzicht in de prioriteiten bij onze verdere ontwikkeling.

 • Een voortdurende en open dialoog zal ons helpen onze verplichtingen op gebied van duurzaamheid na te komen.
 • Het bevorderen van vertrouwen en transparantie helpt ons onze relaties te verbeteren en vermindert de risico's in de toeleveringsketen.
 • We zijn door het CDP erkend als 'Supplier Engagement Leader 2021' voor het nemen van maatregelen om milieurisico's binnen onze toeleveringsketen te meten en te verminderen.

Onze verplichtingen

 • Via ons duurzaamheidsauditsysteem voor leveranciers houden we toezicht op de naleving van onze gedragscode voor leveranciers.
 • We hanteren een 'zero tolerance'-beleid ten aanzien van corruptie en antitrustovertredingen.
 • We streven naar verbetering van de relaties en ons vermogen om onze duurzaamheidsverbintenissen na te komen door een voortdurende, open dialoog met onze leveranciers.