Skip Navigation
milieu

Milieu


Van duurzaamheid een realiteit maken

Bij TK Elevator is heel onze cultuur en mentaliteit erop gericht om de ecologische voetafdruk van onze producten, processen en activiteiten te beperken. Het ligt aan de basis van ons duurzaamheidsbeleid.

Het belang van energie-efficiëntie

milieu

De groeiende stedelijke populatie is niet te stoppen en oefent extra druk uit op ruimte en middelen. Om die groei aan te pakken en groene zones te beschermen, gaat men in stedelijke omgevingen steeds vaker compact en verticaal wonen. Daarom moeten gebouwen energiezuiniger worden en meer comfort bieden dan ooit tevoren.

De wereldwijde energiebehoefte zal de komende 15 jaar stijgen met 20% tot 35% en steden zullen verantwoordelijk zijn voor twee derde van die groei (zie ook: Urban Hub). In stedelijke omgevingen zijn gebouwen de grootste energieverbruikers. Onze innovatieve technologieën en moderniseringspakketten helpen dat verbruik terug te dringen.

Liften: gebouwen energiezuiniger maken

Nieuwe technologieën zoals onze TWIN-lift – twee onafhankelijk van elkaar werkende kooien in dezelfde schacht – kunnen het energieverbruik met wel 27% verlagen, de stroomvereisten halveren en tegelijkertijd het bruikbare vloeroppervlak vergroten met ruim 30%.

Liften kunnen ervoor zorgen dat gebouwen zelfvoorzienender worden op gebied van energie. In het nieuwe One World Trade Center in New York voorzien de regeneratieve aandrijvingen van onze liften voldoende energie voor het hele verlichtingssysteem van het gebouw. Door oude liften te renoveren kan het energieverbruik met ruim 70% verlaagd worden en gaan liften 25 jaar langer mee.

“De huidige energiezuinige gebouwen kunnen gewoonweg niet voorzien in onze toenemende energiebehoeften. De beslissingen van vandaag hebben gevolgen voor de steden van morgen. Het is van cruciaal belang dat onze stedelijke omgeving toekomstgericht blijft en gefocust is op duurzaamheid - in het belang van de komende generaties. De expertise en producten hebben we al; de enige uitdaging bestaat erin om onze gebouwen nog sneller te upgraden.”

Andreas Schierenbeck, CEO, TK Elevator, tijdens het Energy Efficiency Global Forum (EE Global) 2015 in Washington D.C. Zie ook Urban Hub

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de levenscyclus van onze producten

De levenscyclus van liften - milieu
De productiefase en later ook de gebruiksfase hebben de grootste impact van de impactcategorieën.

Daarnaast heeft ook de buitendienststellingsfase een belangrijke impact op het milieu door de recyclage van stalen onderdelen. Dit is de derde belangrijkste fase in de levenscyclus van liften.

Het transport, de installatie en het onderhoud zijn minder belangrijke fasen van de levenscyclus van liften.

We streven ernaar om steden aantrekkelijker te maken door onze passagierstransportsystemen duurzamer te maken gedurende hun hele levenscyclus. Duurzaamheid staat centraal in onze kernactiviteiten doordat we investeren in klantoplossingen die groene gebouwencertificeringen zoals LEED en BREEAM ondersteunen.

We helpen de industrie te transformeren met innovatieve oplossingen zoals MAX, TWIN, MULTI en veel meer. Ze zorgen ervoor dat liften minder energie, ruimte, middelen en onderhoud ter plaatse vereisen, zodat gebouwen slimmer en efficiënter worden.

Productontwikkeling

Onze R&D-teams ontwerpen met veel trots groenere producten en ze bevorderen sterke partnerschappen voor innovatie. Daarbij maken ze gebruik van levenscyclusanalyses (LCA) gebaseerd op de ISO 14044-norm. Sommige van onze producten zoals iwalk zijn ook gecertificeerd volgens ISO 14006, een norm inzake ecodesign die ervoor zorgt dat we tijdens het ontwerpproces milieuaspecten in beschouwing nemen.

Wereldwijd erkende LCA's stellen ons in staat om de milieuprestaties van onze producten tijdens hun levensduur te meten en te verbeteren.

Door de richtlijnen van de volgende certificeringsprogramma's voor duurzame gebouwen in acht te nemen, kunnen we ook de milieu-impact van onze producten tot een minimum beperken en de ecologische voetafdruk van een gebouw verbeteren:

  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
  • Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM)

Deze programma's ondersteunen duurzame gebouwen door een lager energieverbruik te bevorderen, een omgeving te creëren die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de mens, en de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus van een gebouw te verminderen. Ze zorgen er ook voor dat we onze bijdrage kunnen leveren om een energieneutrale toekomst mogelijk te maken.

Onze passagierstransportsystemen zijn momenteel al geïnstalleerd in 1000 LEED-gecertificeerde gebouwen. In 2015 kreeg onze vestiging in Middleton, Tennessee (VS) als eerste liftfabriek ter wereld het LEED-Gold-certificaat voor “Existing Buildings: Operations and Maintenance.” Die erkenning is het resultaat van continue verbeteringen op het vlak van milieu-impact en het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de 50 jaar oude fabriek.

“In de toekomst zullen we meer en meer gebouwen zien die streven naar hogere normen, hoger zelfs dan LEED.”

Monica Miller, Sustainable Design Manager en geaccrediteerde LEED-professional, TK Elevator

Downloads

  • Our contribution to Green Building certificates - LEED

  • Our contribution to Green Building certificates - BREEAM

Onze operationele ecologische voetafdruk reduceren

We hebben ook al belangrijke stappen gezet om onze operationele ecologische voetafdruk te verkleinen. In onze vestigingen betekent dat concreet:

  • minder CO2 -uitstoot
  • minder waterverbruik
  • een hogere energie-efficiëntie
  • verbeterd afvalbeheer

Implementatie ISO 14001

De ISO 14001-norm met eisen voor een milieumanagementsysteem fungeert als richtlijn voor onze inspanningen op het gebied van milieuzorg. Deze internationale norm dekt alle relevante milieuaspecten; van het reduceren van afvalwater, afval en uitstoot tot het verminderen van de milieu-impact van producten tijdens het gebruik en tot de verwijdering ervan. Ons doel om ISO 14001 in het fiscale jaar 2019/2020 te implementeren in alle relevante productielocaties is al bereikt. Op dit moment is meer dan 90% van alle productievestigingen van tkE ISO 14001-gecertificeerd.

Implementatie ISO 50001

We implementeren de ambitieuze ISO 50001-norm inzake energiemanagement ter ondersteuning van onze optimalisaties op het gebied van energie. Ons initiële doel om ISO 50001 te implementeren voor alle energiegerelateerde activiteiten, zoals stationaire activiteiten (m.u.v. ons wagenpark) met een jaarlijkse energieverbruik van meer dan 10 GWh, is al bereikt. Op dit moment is ruim een derde van alle productievestigingen van tkE ISO 50001-gecertificeerd.

Door het energieverbruik in onze productie- en dienstenprocessen systematisch te beheren, boeken we een goede vooruitgang op weg naar realisatie van het doel. Om de efficiëntie op het gebied van energie en hulpbronnen te verbeteren, ligt de focus met name op het moderniseren van fabrieksinstallaties, het installeren van zeer efficiënte verlichting en het optimaliseren van het brandstofverbruik van ons wagenpark.

Toonaangevende technische expertise - milieu

Groepsbreed doel inzake efficiëntie

Binnen TK Elevator is het doel gesteld om in het fiscale jaar 2021/2022 een energie-efficiëntiewinst van meer dan 70 gigawattuur (GWh) te behalen. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van 14.000 vierpersoons huishoudens. In 2017/2018 noteerde TK Elevator een energie-efficiëntiewinst van 9,5 GWh.