Skip Navigation
Partneři

Partneři


Pěstování udržitelných vztahů

Náš úspěch z velké části závisí na kvalitě vztahu, které pěstujeme se svými zákazníky, dodavateli a dalšími klíčovými partnery. Usilujeme o propagaci vztahů založených na důvěře, transparentnosti, vzájemnému respektu a společných přínosech.

Stavíme zákazníky na první místo

partner v udržitelnosti

Spuštěním našeho programu Net Promoter Score (NPS) v roce 2013 jsme získali nástroje k tomu, abychom se ve svém oboru stali organizací nejvíce zaměřenou na zákazníka. NPS nám umožňuje měřit náš výkon očima našich zákazníků. Pomáhá nám porozumět tomu, co je důležité pro zákazníky, a dodat jim to. Slouží také jako klíčový indikátor výkonu (KPI) pro firemní růst.

Věrnost a spokojenost zákazníků jsou pro udržitelnost naší společnosti klíčové. NPS nám umožňuje vyhodnocovat obojí, a to systematickým a transparentním způsobem. Představuje pro nás rychlý a standardizovaný proces kategorizace, analýzy a řešení všech zákaznických záležitostí.

NPS jsme začlenili do všech součástí naší organizace od terénního provozu po kancelář vedení firmy. Zákaznické záležitosti jsou postupovány společností kaskádovitě nahoru a vlastnictví, řešení, přijatá opatření a následná kontrola jednotlivých záležitostí existují na každé úrovni organizace.

V červnu 2016 jsme začali 30 000 z našich zaměstnanců, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, proškolovat v oblasti chování podporujícího náš slib zákazníkům, který zní „společně za techniku zítřka“. Ztotožnění se s tímto chováním je klíčem k tomu, abychom se stali partnerem, na kterého se zákazníci bez obav obrací.

Udržitelný management nákupu a dodávek

udržitelnost je pro budoucí přežití naší společnosti klíčová

Společnost TK Elevator si je vědoma toho, že udržitelnost je pro budoucí přežití naší společnosti klíčová. Udržitelnost je pohonem pro inovace a neustále zlepšuje náš ekonomický a sociální výkon i výkon v oblasti životního prostředí. Je také klíčovým faktorem pro úspěšný management nákupu a dodávek.

Víme, že naše kroky mohou mít vliv na životní prostředí, společnost a ekonomiku v zemích, kde působíme. Etický kodex TK Elevator pro dodavatele nastiňuje naše chápání udržitelnosti a dodržování pravidel, jakož i standardů, které musí naši dodavatelé splňovat.

Při všech nákupních aktivitách bereme v potaz ekonomická, technická, procesní, sociální a environmentální kritéria. Očekáváme, že naši dodavatelé budou při svých obchodních aktivitách plně dodržovat relevantní národní a mezinárodní zákony a nařízení, iniciativu OSN Global Compact a požadavky a normy stanovené naším Etickým kodexem pro dodavatele.

Péče o bezpečnost zaměstnanců a partnerů

udržitelnost je pro budoucí přežití naší společnosti klíčová

Bezpečnost má pro nás tu nejvyšší prioritu – jak bezpečnost našich zaměstnanců, tak bezpečnost všech partnerů, kteří s námi spolupracují. Od každého, kdo pracuje v našich závodech nebo na našich pracovištích, proto očekáváme dodržování bezpečnostních požadavků.

Bez ohledu na doplňující místní pokyny jsme sestavili 10 základních bezpečnostních pravidel, která musí být dodržována po celém světě.

Žádná zakázka není tak důležitá ani naléhavá, aby ji nebylo možno realizovat bezpečným způsobem!

Níže si můžete stáhnout naše bezpečnostní pravidla.